Jak nazwiemy nową ulicę na Psim Polu, która obecnie funkcjonuje roboczo jako Nowolitewska?

piątek, 5.7.2024 10:15 283 0

Najbliższa sobota (6 lipca) będzie dniem, w którym spytamy o to mieszkańców. W godz. 9-12 przy rondzie Lotników Polskich stanie namiot, przy którym będzie można głosować nad docelową nazwą dla Nowolitewskiej. Pod względem prawnym nadawanie nazw punktom topograficznym odbywa się poprzez uchwały Rady Miejskiej. Zanim jednak odpowiedni projekt trafi pod jej głosowanie, chcemy wiedzieć, co się podoba lokalnej społeczności. 

Propozycje nazw zostały wytypowane przez Radę Osiedla Psie Pole-Zawidawie (Bolesława Śmiałego, Dywizjonu 303) oraz przez ekspertów z Urzędu Miejskiego. Ich pełna lista wraz z uzasadnieniem znajduje się na końcu tego komunikatu. 

  •          Głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku. W podziękowaniu za oddane głosy, rozdamy pamiątkowe kartki osiedlowe z wizerunkiem Psiego Pola. 
  •          Przypomnijmy: Nowolitewska to droga, która ma się stać obwodnicą całego osiedla Psie Pole. Budowa obwodnicy jest podzielona na pięć etapów, które będą powstawały przy współudziale Miasta oraz inwestujących w tej okolicy developerów. 
  •          Nazwa „Nowolitewska” jest robocza – komunikacyjnie ta droga będzie przedłużeniem istniejącej już ul. Litewskiej.

Dlaczego Nowolitewska nie może być nazwą docelową?

Co do zasady, we Wrocławiu nie tworzymy nazw ulic z przedrostkiem „nowa”, jeżeli dalsza część proponowanej nazwy jest już gdzieś użyta (mamy ulicę Litewską, ale Nowolitewskiej nie powinno być). Wyjątkiem są nazwy pochodzące od obiektów, które same z siebie miały już człon nowa/nowy (np. Nowosądecka od Nowego Sącza, Nowohucka od Nowej Huty, Nowodworska – od Nowego Dworu, Nowowiejska – od znajdującej się tam dawniej wsi Polnisch Neudorf – Polska Nowa Wieś).

Nie możemy też rozciągnąć tu nazwy „Litewska”. Numery domów przy Litewskiej rosną ze wschodu na zachód, a obwodnica pobiegnie na wschód od Litewskiej. 

Oto propozycje, które trafią pod głosowanie mieszkańców i mieszkanek:

1. Kontynuacja „litewskiego” gniazda nazewniczego (w okolicy są m.in. Litewska, Żmudzka, Kowieńska) 
ul. Gedymina 
Gedymin (lub Giedymin) – żyjący na przełomie XIII/XIV wieku Wielki Książę Litewski. Pod jego rządami Litwa awansowała do rangi regionalnego mocarstwa. Protoplasta rodu Giedyminowiczów, z którego wywodzi się wiele późniejszych rodów Rzeczpospolitej, a także późniejszy ród Jagiellonów (wnukiem Gedymina/Giedymina był m.in. Władysław Jagiełło).  
ul. Kłajpedzka 
Kłajpeda jest największym litewskim portem.
 
2. Gniazdo nazewnicze powiązane z rodziną Piastów (w okolicy jest ul. Krzywoustego) 
ul. Bolesława Śmiałego 
Bolesław Śmiały w latach 1058 – 1079 był władcą Polski (od 1076 roku królem). Kojarzony głównie ze sprawą zabicia biskupa Stanisława (Gall Anonim opisał okoliczności lakonicznie: potępiał czyn króla, ale jednocześnie Stanisława określał jako zdrajcę). Wcześniej Bolesław dał się poznać jako aktywny w polityce zagranicznej i skuteczny władca, dążący do uniezależnienia od cesarstwa.  
ul. Anny Czeskiej 
To XIII-wieczna księżna z rodu czeskich Przemyślidów. Żona Henryka Pobożnego, synowa św. Jadwigi Śląskiej. Po śmierci Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą (1241) miała rozpoznać pozbawione głowy ciało zabitego przez Mongołów męża po sześciu palcach u nogi. Fundatorka licznych klasztorów na Śląsku.  
ul. Ryksy Elżbiety 
Piastówna z przełomu XIII/XIV wieku, królowa Polski (jako żona Wacława II), a następnie Czech (jako żona Rudolfa III Habsburga). Jak na swoją epokę – bardzo samodzielna kobieta. Pierwsza kobieta z rodu Piastów, której dokładną datę urodzin i śmierci znamy.  
ul. Świętosławy - Sygrydy 
Pół-legendarna domniemana córka Mieszka I i siostra Bolesława Chrobrego, żyjąca na przełomie X/XI wieku. Żona władców skandynawskich: Eryka Zwycięskiego (pierwszego dobrze poświadczonego historycznie króla Szwecji), a następnie Swena Widłobrodego (króla Danii, Norwegii, pod koniec życia także Anglii). Matka Kanuta Wielkiego (króla Anglii, Danii i Norwegii). 
 
3. Lotnicze gniazdo nazewnicze (odnosi się do Lotniczych Zakładów Naukowych, w okolicy jest Rondo Lotników Polskich)  
ul. Dywizjonu 303 
Propozycja na cześć znakomitej jednostki polskich pilotów, która wsławiła się przede wszystkim w czasie bitwy o Anglię (1940) – według różnych źródeł historycznych przypisuje się jej w tym okresie od 44 do 126 zestrzeleń. Dywizjon 303 brał też udział m.in. w osłanianiu lądowania aliantów w Normandii (1944).  

4. Inne 
ul. Ireny Sendlerowej 
Nazwa na cześć słynnej działaczki społecznej i charytatywnej, zasłużonej w czasie II WŚ w niesieniu pomocy Żydom, w tym dzieciom (uratowała ich ok, 2,5 tysiąca). Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego oraz innych wysokich odznaczeń.
 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)