Jak dojechać na wrocławskie cmentarze - Wszystkich Świętych

poniedziałek, 25.10.2021 14:16 399 0

8 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych, pełna gotowość MPK Wrocław, zmiany w organizacji ruchu w obrębie cmentarzy i działania Straży Miejskiej i Policji – Wrocław jest odpowiednio przygotowany, by zapewnić mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska komfortowe i bezpieczne warunki dotarcia do lokalnych nekropolii.

– Miasto robi wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo wrocławian zmierzających na lokalne cmentarze, dlatego pierwsze specjalne autobusy i tramwaje wyruszyły na ulice już 23 października. Wrocławianie ze specjalnej komunikacji w okresie Wszystkich Świętych będą mogli korzystać aż do 2 listopada, a co ciekawe od 30 października do 1 listopada na ulicach miasta pojawi się aż 8 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych, co oznacza, że na przystankach przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim pojazdy komunikacji miejskiej będą pojawiać się z częstotliwością jednej minuty – mówi Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

Do obsługi pasażerów o okresie Wszystkich Świętych przygotowane jest także wrocławskie MPK.

– Sprawne zorganizowanie komunikacji miejskiej w Święto Zmarłych jest naszym priorytetem. To duże wyzwanie, także logistyczne, ponieważ uruchamiamy w tym okresie sto procent naszego taboru, ale jesteśmy na to gotowi. Przygotowaliśmy dla naszych pasażerów szeroką ofertę linii specjalnych. Wszystko po to, aby umożliwić podróżnym rozłożenie wizyt na cmentarzach w czasie – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

– Dodatkowo, harmonogram prac torowych w ramach TORYwolucji opracowaliśmy w taki sposób, aby część inwestycji zakończyła się przed 1 listopada, a inne miały w tym okresie przerwę. Dotyczy to prac w ulicach Mikołaja, Ruskiej oraz skrzyżowania Kazimierza Wielkiego z Widok. Dzięki temu ułatwimy transport do cmentarzy pasażerom i kierowcom. Chcemy być blisko wrocławian. Mamy nadzieję, że klimat tych dni będzie sprzyjał refleksji nad kruchością życia, co może skłonić sceptyków do zaszczepienia. Dlatego w obrębie wrocławskich nekropolii przez cały weekend dostępny będzie SZCZEPCIObus – dodaje. Przewoźnik przypomina także o obowiązku zakrywania nosa i ust w pojazdach MPK.

W dniach 31 października – 2 listopada cmentarze komunalne we Wrocławiu będą otwarte od godziny 6.00 do godziny 22.00, a dodatkowo w miarę możliwości otwarte zostaną dodatkowe bramy wejściowe tak, aby w jak największym stopniu rozłożyć ruch pieszych na cmentarzach.

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie „Wszystkich Świętych” wprowadzone zostaną poniższe zmiany w organizacji, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu do wrocławskich nekropolii.

– W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu, które pomogą zoptymalizować warunki dojazdu, parkowania i ruchu pieszych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo wszystkim wymienionym grupom. Zmiany polegają głównie na ograniczeniu parkowania pojazdów w obrębie cmentarzy, jednak 31 października i 1 listopada czekają nas także wyłączenia z ruchu kołowego poszczególnych ulic – z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI - dodaje Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora WIM UMW.

Do apelu władz miasta o bezpieczeństwo na wrocławskich cmentarzach włącza się także Archidiecezja Wrocławska.

– Apeluję o poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie. W pierwszych dniach listopada modlimy się za zmarłych, ale nie koniecznie wszyscy musimy robić to 1 listopada. Odpust zupełny możemy także uzyskać aż do 7 listopada, dlatego warto rozważyć rozłożenie wizyt na cmentarzach na kilka dni, unikając tym samym nadmiernych tłumów. Pamiętajmy też o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych. To także wyraz wzajemnej odpowiedzialności i solidarności – mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej.

W tym roku Straż Miejska Wrocławia rozpoczyna działania przed wrocławskimi cmentarzami z wyprzedzeniem - już od 23 października patrole prowadzą działania kontrolne, sprawdzając prawidłowość oznakowania drogowego, oświetlenie uliczne czy przejść dla pieszych. Strażnicy aż do 2 listopada będą także służyć pomocą osobom odwiedzającym groby swoich bliskich.

Z kolei 1 listopada, jak co roku, będą uczestniczyć w Akcji Znicz, współdziałając w tym zakresie z Policją, Nadzorem Ruchu MPK i innymi służbami.

- Priorytetem dla nas będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom dnia Wszystkich Świętych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, ale także zwracamy uwagę kierowcom, by w obrębie przejść zachowali szczególną ostrożność. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w tramwajach i autobusach – mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu Waldemar Forysiak.
W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie „Wszystkich Świętych” wprowadzone zostaną poniższe zmiany w organizacji ruchu komunikacji zbiorowej, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu do wrocławskich nekropolii.

Rozkład jazdy obowiązujący od 25 października do 2 listopada

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Zmiany organizacji ruchu obejmują rejony następujących cmentarzy:

·        Osobowickiego,
·        Grabiszyńskiego,
·        Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
·        Św. Rodziny przy ul. Smętnej,
·        Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,
·        przy ul. Złocieniowej,
·        przy ul. Jerzmanowskiej,
·        przy ul. Trzmielowickiej,
·        przy ul. Zabrodzkiej,
·        przy ul. Gorlickiej,
·        przy ul. Działkowej,
·        przy ul. Kiełczowskiej,
·        przy ul. Brodzkiej.

CMENTARZ OSOBOWICKI
Od 23 października 2021 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów.
Dla komunikacji indywidualnej udostępniony zostanie parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych, usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.
31 października 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostanie ulica Osobowicka - na odcinku od ulicy Łużyckiej do mostu Milenijnego.
1 listopada 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostanie ulica Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego.
1 listopada 2021 r. zamknięte dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostaną następujące ulice:
-        Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
-        Bezpieczna,
-        Łużycka,
-        Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka
-        Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.
31 października i 1 listopada 2021 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.
Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada 2021 r. przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.
1 listopada 2021 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniach od 30 października do 1 listopada 2021 r. w godz. 7.00 - 20.00 – parking bezpłatny.

Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:
Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:
-        ul. Żmigrodzką,
-        Obwodnicą Śródmiejską,
-        ul. Obornicką.Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
-        m. Uniwersyteckim,
-        ul. Drobnera,
-        ul. Probusa,
-        ul. Trzebnicką,
-        m. Trzebnickim,
-        ul. Żmigrodzką,
-        ul. Broniewskiego,
-        ul. Obornicką.Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:
-        ul. Kosmonautów,
-        ul. Lotnicza,
-        Obwodnicą Śródmiejską,
-        m. Milenijnym,
-        ul. ObornickąZ KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:
-        m. Uniwersyteckim
-        ul. Drobnera,
-        ul. Probusa,
-        ul. Trzebnicką,
-        ul. Ołbińską,
-        m. Trzebnickim,
-        ul. Żmigrodzką,
-        ul. Broniewskiego,
-        ul. Obornicką.

 

CMENTARZ GRABISZYŃSKI
23 października 2021 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznaczony został dla potrzeb pętli autobusowej.
29 października 2020 r. od godz. 07:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego zostanie część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.
31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI będzie ulica Grabiszyńska na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.
Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej.
Ulica Ostrowskiego pozostanie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.
Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.
Parkingi dla komunikacji indywidualnej w dniach 31 października i 1 listopada 2021 r. zorganizowano przy:
-        ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
-        ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny,
-        ulicy Ostrowskiego – parking na terenie WBCO – bezpłatny.

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI
31 października i 1 listopada 2021 r. wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA
23 października 2021 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięty dla ruchu kołowego został sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.

31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięte dla ruchu kołowego zostaną ulice:
-        Smętna,
-        Narcyzy Żmichowskiej,
-        Emilii Plater,
-        Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
-        Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

 

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL.BUJWIDA
23 października 2021 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego została ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.
31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięte się dla ruchu kołowego zostaną następujące ulice:
-        Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
-        Sopocka,
-        Liskego,
-        Czerwonego Krzyża.

 

CMENTARZ ŚW. DUCHA - UL.BARDZKA
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.
Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniach 31 października i 1 listopada 2021 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Ziębickiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

CMENTARZE PRZY ULICACH :
·        JERZMANOWSKIEJ,
·        TRZMIELOWICKIEJ,
·        ZABRODZKIEJ,
·        GORLICKIEJ,
·        DZIAŁKOWEJ,
·        KIEŁCZOWSKIEJ,
·        BRODZKIEJ.
Od 23 października 2021 r. wprowadzone zostały zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ
31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięty dla ruchu kołowego zostanie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulica Przylaszczkowa od strony ulicy Malwowej.

 

HANDEL W REJONIE CMENTARZY.
Kiermasz świąteczny trwać będzie od 23 października do 2 listopada 2021 r.
Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy:
-        cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,
-        cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera,
-        cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ulicy Bujwida,
-        cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej.

 

PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.
Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego będzie pracować w trybie „światło żółte pulsujące”.
We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

DZIAŁANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH

Cmentarz Grabiszyński
Otwarcie bram nastąpi w dniu 30 października o godzinie 6.00, a zamknięcie 2 listopada o godzinie 22.00. Co ważne, w weekend poprzedzający Święto Zmarłych (24-25 października), jak i w samą uroczystość Wszystkich Świętych dodatkowo otwarta zostanie trzecia brama – od strony Ślęzy.

Cmentarz Osobowicki
Otwarcie bram nastąpi w dniu 30 października o godzinie 6.00, a zamknięcie 2 listopada o godzinie 22.00. 1 listopada od godziny 7.00 do godziny 21.00 otwarta będzie również brama od strony poligonu.

Cmentarz Psie Pole
Otwarcie bram nastąpi w dniu 30 października o godzinie 6.00, a zamknięcie o godzinie 21.00. W dniu 1 listopada cmentarz będzie czynny od godziny 6.00 do 22.00.

Cmentarz komunalny Pawłowice, Jerzmanów i Leśnica
Otwarcie bram nastąpi w dniu 29 października o godzinie 6.00, a zamknięcie w dniu 2 listopada o godzinie 22.00.

W związku z sytuacją trwającej pandemii prosimy o ograniczenie wizyt w biurach na wszystkich cmentarzach komunalnych.

Przypominamy, że opłaty za przedłużenie okresu zachowania grobów mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy, szczegóły na stronie http://zck.wroc.pl.
Dla osób, które jednak zdecydują się w tym czasie na załatwianie spraw w biurze cmentarza zapewnione zostaną środki do dezynfekcji, a na największych cmentarzach – Grabiszyńskim i Osobowickim przed biurami zostaną postawione namioty chroniące oczekujących przed deszczem.
Warto nadmienić, że od zeszłego roku w stolicy Dolnego Śląska trwa kampania „Wrocław nie marnuje”. W tym roku również na cmentarzach ta idea będzie propagowana. Na cmentarzu Grabiszyńskim, Osobowickim i na Psim Polu stanęły specjalne półki, na których można pozostawić niepotrzebne znicze czy same wkłady. Pierwszym miejscem, gdzie taka półka stanęła był cmentarz na Psim Polu i trzeba przyznać, że cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających groby, dlatego w tym roku postanowiono takie półki ustawić na dwóch kolejnych cmentarzach.

W związku ze stanem epidemii obsługa klientów w sprawie wydania identyfikatorów zezwalających na dojazd do cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych w celach zaopatrzeniowych odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty 


DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

Straż Miejska Wrocławia zaleca:

PIESI:
- zasłaniać usta i nos w pomieszczeniach (maseczki),
- zachować szczególną ostrożność i uwagę przy wysiadaniu z tramwajów i autobusów,
- przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych - najlepiej pilnowanych przez Policję i Straż Miejską
- nie wbiegać na jezdnię
- uważać po zmroku (założyć element odblaskowy),
- chodzić tylko chodnikami i wyznaczonymi ciągami pieszymi (nie wchodzić na jezdnię),
- wykonywać polecenia służb

KIEROWCY:
- zachować szczególną uwagę i ostrożność,
- przestrzegać zmian w organizacji ruchu,
- ograniczyć prędkość - zwłaszcza w pobliżu przystanków MPK,
- wykonywać polecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

INFORMACJE PREWENCYJNE:
- nie należy pozostawiać bez nadzoru - garderoby, torebek itp.,
- nie nosić przy sobie dużych kwot pieniężnych - złodzieje mogą próbować nas okraść także w autobusie czy tramwaju,
- pilnować dzieci - łatwo mogą się zagubić,
- jeżeli widzimy zagubione dziecko - pomóżmy - poinformujmy strażnika lub policjanta
- zwróćmy uwagę na seniorów - mogą mieć problemy ze zdrowiem lub być zagubieni - reagujmy - strażnik lub policjant pomoże.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)