Instytut Filozofii udziela publicznej nagany prof. Paziowi

sobota, 31.1.2015 08:35 2457 0

Najpierw postępowanie sprawdzające w prokuraturze, potem zawieszenie w obowiązkach przez rektora, a teraz publiczna nagana udzielona przez władze instytutu filozofii.

CZYTAJ WIĘCEJ O SPRAWIE PROF. PAZIA.

Pracownicy Instytutu Filozofii jednoznacznie i z naciskiem podkreślają, że nie podzielają zarówno poglądów pana prof. Bogusława Pazia, jak również nie akceptują sposobu ich wypowiadania - tak w oficjalnym oświadczeniu wypowiada się dyrekcja insytytutu filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkowie rady insytytutu. "Koledzy" z pracy uważają, że zachowanie prof. Pazia, nauczyciela akademickiego, było naganne.

OŚWIADCZENIE WŁADZ INSTYTUTU FILOZOFII

Z przykrością i ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o komentarzach internetowych pana prof. Bogusława Pazia, jakie zamieścił na swoim profilu Facebook, w tym zwłaszcza dotyczącym filmu z drastycznymi obrazami przedstawiającym poniżanie żołnierzy ukraińskich.

Za naganne uważamy zarówno publiczne pochwalanie zbrodniczych aktów wojennych i aktów poniżania ludzi bez względu na to, kogo one dotyczą. Za równie naganny uważamy również język, jak i formę, w jakiej pan prof. Paź wyraził swoją opinię.

Uważamy, że jako nauczyciel akademicki powinien ściśle przestrzegać etycznych standardów obowiązujących w życiu wyższej uczelni, mając przede wszystkim na uwadze swoją rolę jako osoby kształtującej postawy i system wartości studentów.

Pracownicy Instytutu Filozofii jednoznacznie i z naciskiem podkreślają, że nie podzielają zarówno poglądów pana prof. Bogusława Pazia, jak również nie akceptują sposobu ich wypowiadania.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)