Ile procent ludzi będzie podróżowało samochodami w 2027 roku? [ZOBACZ PLAN TRANSPORTOWY]

piątek, 25.11.2022 16:32 288 0

W 2018 w czasie Kompleksowego Badania Ruchu mieliśmy 41% ruchu samochodowego i 28% udziału ruchu związanego z komunikacją zbiorową (czyli proporcje tych dwóch wskaźników są w zaokrągleniu 60:40).

Plan Transportowy zakłada, że w 2027 roku te proporcje (auta do komunikacji zbiorowej) będą 50:50. To nie znaczy, że 50% ruchu w mieście to będą samochody. Samochodów będzie około 31,8%, ponieważ jest jeszcze ruch pieszy, rowerowy, środki UTO (urządzenia transportu osobistego) nieuwzględniane w tej proporcji samochodów do komunikacji zbiorowej.

Cytując Plan Transportowy 2023-27:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zakłada, że w roku 2024 udział podroży niesamochodowych będzie kształtował się na poziomie 65%, a w roku 2028 - 70%.

W poniższej tabeli przedstawiono podział zadań przewozowych na lata 2023 oraz 2027. W 2018 r. podróże niesamochodowe wyniosły 58,6%, natomiast w 2024 r. powinny kształtować się na poziomie 65%. Na tej podstawie oszacowano, że przyrost rok do roku podróży niesamochodowych wynosi 1,07%, czyli w roku 2023 wyniesie 63,9%, a w roku 2027 - 68,2%. Znając udział podróży niesamochodowych można określić podróże samochodowe, które w 2023 roku wynosić będą 36,1% oraz w 2027 roku 31,8%.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)