Gdzie stacje ładowania we Wrocławiu?

wtorek, 6.4.2021 13:05 0

Konsultujemy plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Oceń ich lokalizacje, zaproponuj własne miejsca.
Dlaczego?

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych narzuciła na jednostki samorządu terytorialnego liczne obowiązki. Jednym z nich jest zapewnienie, by na terenie Wrocławia znajdowało się minimum 210 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach.

Stan obecny i plany

Obecnie mamy 137 takich punktów rozmieszczonych w 43 lokalizacjach, w tym 44 punkty o dużej mocy – większej niż 22 kW oraz 93 punkty o normalnej mocy. W znacznej części stacje stanowią własność operatorów prywatnych, którzy udostępniają je zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. Zasady korzystania umieszczone są na każdym urządzeniu. Dodatkowo w budowie jest 12 punktów ładowania. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, zainstalowanych powinno zostać jeszcze przynajmniej 61 punktów.
O czym rozmawiamy

Różnicowanie mobilności i zielone, ekologiczne przemieszczanie się po mieście to ważny temat i wyzwanie dla Wrocławia. Chcemy aby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak zostanie rozbudowana infrastruktura ładowania dostosowana do nisko- i zeroemisyjnych pojazdów.

Weź udział w konsultacjach, zapoznaj się z planem rozbudowy i przekaż nam swoją opinię w  formularzu. 

NAZWA I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze miasta Wrocław

TERMIN KONSULTACJI

06.04- 20.05.2021

PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI

Art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 t.j.)

ZAKRES KONSULTACJI

Lokalizacje planowanych do wybudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

STAN AKTUALNY ZAKRESU KONSULTACJI

Projekt dokumentu zawiera propozycję lokalizacji stacji ładowania.

CEL KONSULTACJI

Włączenie mieszkańców miasta we współdecydowanie o lokalizacjach, w jakich mają powstać stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

EFEKT KONSULTACJI

Raport, poprawiony wykaz lokalizacji stacji ładowania.

ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, przedsiębiorcy, użytkownicy przestrzeni publicznej, rady osiedli

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

E-FORMULARZ OPINII | 06.04- 20.05.2021 | Dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapoznaj się z planem rozbudowy. Oceń lokalizacje. Zgłoś własne propozycje.

źródło: wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz