Działania policjantów w stanie zagrożenia epidemicznego

piątek, 26.2.2021 13:17 128 0

Wrocławscy policjanci stale prowadzą działania, których celem jest egzekwowanie przestrzegania obowiązujących obostrzeń i w konsekwencji ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednym z głównych zadań Policji, jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa m.in. poprzez niedopuszczanie do popełniania przestępstw oraz wykroczeń. Funkcjonariusze prowadzą także różnego rodzaju działania o charakterze prewencyjnym i operacyjnym, realizują interwencje zgłaszane przez mieszkańców, których tylko tej doby przeprowadzili 377. Mundurowi zatrzymali też 19 sprawców przestępstw i 9 osób poszukiwanych oraz legitymowali osoby niestosujące się obowiązujących przepisów, które wprowadzono w celu skutecznej walki z pandemią COVID-19.…

Działania prowadzono również w rejonie wrocławskiej Wyspy Słodowej, wobec 54 osób naruszających przepisy kodeksu wykroczeń zastosowano środki przewidziane prawem, w tym m.in. postępowanie mandatowe, pouczenia, a także wykonano czynności niezbędne do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Sytuacje dotyczyły naruszenia przepisów nakazujących zasłanianie ust i nosa, zaśmiecania i używania słów wulgarnych w miejscu publicznym. Policjanci skierowali też wniosek do władz miasta, zawierający prośbę o podjęcie natychmiastowej decyzji w sprawie sposobu dalszego funkcjonowania terenu Wyspy Słodowej. Tego typu policyjne działania, będą nadal kontynuowane w różnych częściach miasta.

źródło: KMP we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz