Drogi na sześciu osiedlach zostaną doświetlone [FOTO]

wtorek, 5.9.2023 15:13 311 0

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta rozpoczął budowę oświetlenia drogowego na sześciu osiedlach (Huby, Sołtysowice, Kleczków, Krzyki-Partynice, Wojszyce, Brochów).

To zadanie realizowane w ramach programu budowy i przebudowy oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych. Nowe latarnie uliczne doświetlą łącznie 10 przejść dla pieszych w 7 lokalizacjach.

- Okolice przejść dla pieszych to miejsca, w których wszyscy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Dodatkowe punkty świetlne poprawiają poziom bezpieczeństwa pieszych – są oni lepiej widoczni już w momencie zbliżania się do zebry. Dzięki temu kierowca ma czas, by zwolnić i upewnić się, że może bezpiecznie przejechać. Doświetlanie przejść to jedno z wielu działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Lokalizacje wymagające takich inwestycji zgłaszają mieszkańcy. Ich wnioski są analizowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej UM z udziałem innych jednostek miejskich i rad osiedli - podkreśla ZDiUM.

Oto lista doświetlanych w ramach niniejszego zadania przejść:

 • ul. Gajowa na wysokości nru 43 (2 przejścia);
 • skrzyżowanie ul. Wieczystej i Borowskiej (1 przejście);
 • skrzyżowanie ul. Redyckiej i Lekcyjnej (2 przejścia);
 • skrzyżowanie ul. Kleczkowskiej i Siemieńskiego (2 przejścia);
 • skrzyżowanie ul. Przyjaźni i Braterskiej (1 przejście);
 • skrzyżowanie ul. Oboźnej i Grota-Roweckiego (1 przejście);
 • ul. Mościckiego (1 przejście).

Zakres zamówienia:

 • montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami,
 • budowa linii kablowej niskiego napięcia,
 • wymiana części istniejących opraw,
 • przesunięcie jednego słupa.

Zadanie jest realizowane ze środków Gminy Wrocław. Koszt inwestycji to 633 181,19 zł brutto. Termin realizacji to 25 września tego roku.

ZDiUM

Dodaj komentarz

Komentarze (0)