DRAGON-24 międzynarodowe ćwiczenie wojskowe rozpoczęte

środa, 28.2.2024 14:41 196 0

Na terenie całego kraju można zaobserwować wzmożony ruch pojazdów wojskowych, które przemieszczają się w miejsca rozpoczęcia 1 z 16 zaplanowanych przez NATO (w 2024 roku) ćwiczeń pk. STEDFAST DEFENDER 24. Przez teren województwa dolnośląskiego również przemieszczać będą się kolumny wojskowe.

DRAGON-24 (DR-24) zapisze się w pamięci nie tylko żołnierzy, ale również wszystkich mieszkańców Polski ze względu na ilość sił i środków zaangażowanych oraz wielowątkowość scenariusza. Jest to największe ćwiczenie wojskowe, realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na przełomie kilkudziesięciu lat. Do udziału zostały zaangażowane wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP (SZ RP): Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) oraz Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W ćwiczeniu DR-24 zaangażowanych będzie łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3 500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Scenariusz zakłada 2 główne elementy do przećwiczenia:

  1. Realizacja zadań przez SZ RP w trakcie kryzysu poprzez wsparcie administracji publicznej oraz / lub elementów układu pozamilitarnego (UPM).
  2. Prowadzenie operacji obronnej przez SZ RP po agresji zbrojnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie ćwiczenia, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, realizują zadania zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W głównej mierze należą do nich: zapewnienie swobody manewru wojskom operacyjnym oraz wsparcie ich działań taktycznych m. in. w regulacji ruchu (wraz z Policją i Żandarmerią Wojskową), ochronie miejsc postoju i odpoczynku (podczas przemieszczania Związku Taktycznego). Ponadto żołnierze WOT mają za zadanie ochronę wyznaczonych obszarów w Stałym Rejonie Odpowiedzialności (teren województwa funkcjonowania Brygady OT) oraz obiektów w tym infrastruktury krytycznej.

Ćwiczenia zbiegają się w czasie z obchodami 75. rocznicy powstania NATO i 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

HASŁO DRAGONA: „we do not have time to weste time” – „nie mamy czasu żeby tracić czas”.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)