Dosyć trucia - mieszkańcy i organizacje protestują we Wrocławiu

wtorek, 28.11.2023 14:36 416 0

Mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w proteście przeciwko złej jakości powietrza we Wrocławiu założyli maski gazowe na znajdujący się w centrum Pomnik Anonimowego Przechodnia. Według oficjalnych danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wrocław jest jednym z czterech miast w naszym kraju w którym występują poważne zanieczyszczenia powietrza toksycznymi tlenkami azotu pochodzącymi głównie z ruchu samochodowego.

Rozwiązaniem dla poprawy jakości są Strefy Czystego Transportu – SCT. Wrocław został zobowiązany prawnie do ich wprowadzenia od 1 stycznia 2025 roku. Analizy naukowe wskazują, że we Wrocławiu w związku z zanieczyszczeniem powietrza NO2 co roku przedwcześnie umiera ponad 250 osób. Zdaniem protestujących proponowane przez Urząd Miejski Wrocławia zapisy dotyczące  SCT nie zapewnią wystarczającej poprawy jakości powietrza.  Potrzebujemy efektywnej Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu. Tak jak pozbywamy się piecy kopciuchów  usuńmy z miasta trujące kilkudziesięcioletnie auta, głównie zdezelowane diesle – apelują protestujący.

Zdaniem zebranych w centrum Wrocławia mieszkańców Strefa Czystego Transportu nie jest radykalnym rozwiązaniem - tylko wymaganym prawnie działaniem chroniącym nasze życie i zdrowie. Potrzebujemy efektywnych rozwiązań, a nie pozorowania walki ze smogiem komunikacyjnym – komentuje sytuację Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Dla ochrony życia i zdrowia mieszkańców Wrocławia najlepszym rozwiązaniem jest objęcie strefą całego miasta. Minimum to objęcie nią południa miasta, gdzie występują duże zanieczyszczenia. Nie może być tak, że strefa na południu kończy się na wiadukcie kolejowym przy dworcu głównym dodaje Smolnicki pokazując na mapie obszar największej umieralności związanej ze smogiem.   

Propozycja Strefy Czystego Transportu dla Wrocławia przygotowana przez urząd miejski daje możliwość poruszania się w strefie przez kolejne kilkanaście lat 20-25 letnim dieslom, które są w największym stopniu odpowiedzialne za komunikacyjne zanieczyszczenie powietrza. Propozycja przygotowana przez organizacje  zakłada postęp w wymianie aut – głównie zdezelowanych diesli, dając mieszkańcom miasta czas na przygotowanie się na zmiany. Według propozycji wymagania zostaną odroczone do 1 stycznia 2030 dla mieszkańców Wrocławia z obszaru SCT, których samochody zostały zakupione przed 1 stycznia 2025. Autorzy propozycji prognozują, że pierwszy etap (od 2025) gwarantuje przyśpieszoną poprawę jakości powietrza, a drugi (po 2030 roku) wyeliminuje minimum 75% emisji tlenków azotu i 95% pyłów ze spalin.

Zanieczyszczenia powietrza to nie tylko smog z pieców, to również smog, którego źródłem jest transport samochodowy. Tak jak urząd chwali się wymianą ponad 12 tys. kopciuchów, oczekuję, że za rok pochwali się ambitną i sprawnie eliminującą z ruchu najstarsze samochody (przede wszystkim diesle) Strefą Czystego Transportu na obszarze całego miasta – apeluje Małgorzata Słowińska z Ruchu Rodzice dla Klimatu.  Urodziłam się we Wrocławiu i tu przyszły na świat i żyją moje dzieci. Domagam się od władz miasta skutecznej poprawy jakości powietrza w naszym mieście, ponieważ smog szkodzi naszemu zdrowiu i realnie pogarsza jakość naszego życia – wzywa Słowińska.

Na smog składają się nie tylko emisje pyłów zawieszonych, przed którymi teoretycznie chronią maski antysmogowe, ale również emisje tlenków azotu, których maski już nie filtrują. Każda osoba przebywająca w strefie śródmiejskiej, ale też obok głównych arterii komunikacyjnych narażona jest na wysoki poziom stężenia tlenków azotu, zagrażający jej zdrowiu. W tej chwili u osób już obciążonych astmą, POChP, alergią wziewną przebywanie na obszarach zanieczyszczonych zlokalizowanych nie tylko w centrum miasta może skutkować zaostrzeniem choroby.

Wdychanie spalin samochodowych szkodzi bardziej podczas wysiłku fizycznego, dlatego szczególnie narażoną na konsekwencje grupą są rowerzyści. Najbardziej zaś zanieczyszczone powietrze szkodzi dzieciom, kobietom w ciąży i seniorom powodując i zaostrzając astmę, POCHP, alergię, nowotwory płuc, choroby układu krążenia, problemy z koncentracją i uczeniem się, a nawet depresję.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)