Dolnośląski Kurator Oświaty - przejęcie obowiązków przez Panią Ewę Skrzywanek

poniedziałek, 15.1.2024 11:44 447 0

11 stycznia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń w imieniu Ministra Edukacji Narodowej powierzył obowiązki Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Ewie Skrzywanek. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń pogratulował Pani Kurator wyrażając nadzieję dobrej i konstruktywnej współpracy. Zgodnie z prawem oświatowym kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa. Pani Ewa Skrzywanek będzie pełnić obowiązki do momentu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

źródło: duw.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)