Dolnośląska Koalicja Samorządowa - nowy klub w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

czwartek, 8.12.2022 12:41 143 0

W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powstał nowy klub – Dolnośląska Koalicja Samorządowa (DKS).

- Jako doświadczeni samorządowcy będziemy kontynuować pracę na rzecz naszych wyborców. Chcemy powrotu do programu, z którym szliśmy do wyborów w 2018 r. pod szyldem Bezpartyjnych Samorządowców, a który przestał być realizowany przez władze województwa – powiedział Patryk Wild, radny wojewódzki DKS i szef klubu.

- Niestety, w imię dobrych relacji z koalicjantem, czyli klubem Prawa i Sprawiedliwości, na bok poszły bardzo istotne dla nas projekty, które w naszej ocenie dały nam mandat do współrządzenia w województwie. Nadto, działania tzw. “BS” kojarzonych z Marszałkiem Przybylskim w praktyce wtopiły się w cele partii politycznej jaką jest PiS, co w istocie rzeczy wzmacnia pozycję partii politycznych w samorządach. Bezpartyjność gwarantująca reprezentację interesów obywateli wbrew często trudnym do zidentyfikowania interesom korporacji politycznych, którymi są partie poległa na wysypisku śmieci podpierając interesy z nimi wprost kojarzone. – powiedział Dariusz Stasiak z DKS.  

Dziś, kiedy program Bezpartyjnych Samorządowców został odłożony ad acta, musimy szukać innej drogi. Szczególnie w sytuacji, gdy nad samorządem jako całością zawisły ciemne chmury: gołym okiem jest widoczna próba rozmontowywania samorządu jako takiego, przez rządzącego na szczeblu centralnym koalicjanta Bezpartyjnych Samorządowców – PiS.

- Chcemy rozwijać tradycję bezpartyjnych ruchów samorządowych, to cenne inicjatywy. Niestety w przypadku Obywatelskiego Dolnego Śląska czy Bezpartyjnych Samorządowców nieudane, ze względu na ich odejście od swoich pryncypiów. Trzeba też mieć na uwadze, że dzisiaj gra toczy się już nie tylko o realizację programu, ale patrząc szerzej, o być albo nie być samorządu. Z nowym rokiem otwieramy swoje biuro we Wrocławiu. – powiedział Patryk Wild. 

- Jako przedstawiciele naszych wyborców najpierw wielokrotnie zwracaliśmy uwagę a następnie zdecydowanie interweniowaliśmy w kwestii niejasności wokół wysypisk śmieci, czy nieprawidłowości w przygotowaniach do budowy szpitala onkologicznego za 1,5 mld zł. Takie sprawy muszą być wyjaśniane w sposób w pełni transparentny i jako Dolnośląska Koalicja Samorządowa chcemy o to zadbać – deklarują Dariusz Stasiak i Patryk Wild z DKS. Bezpartyjni Samorządowcy są w tym zakresie zupełnie bezradni i niewiarygodni. 

Dolnośląska Koalicja Samorządowa jest częścią Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej zrzeszającej setki samorządowców w całej Polsce, a którą współtworzy m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 

- Jesteśmy przekonani, że istnieje silna potrzeba pojawienia się ogólnopolskiego ruchu politycznego, który weźmie znacznie bardziej aktywny udział w kształtowaniu polskiej polityki przynajmniej na szczeblu samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem obrony polskiej samorządności. Polacy są zmęczeni jałowym sporem pomiędzy największymi partiami, które traktują samorząd po macoszemu. My wierzymy w wielki potencjał polityczny samorządowców – lokalnych liderów, osób pragmatycznych, stojących obok jałowego, ideologicznego sporu, pracujących blisko ludzi w swoich lokalnych ojczyznach - powiedział Patryk Wild. 

Deklarują samorządowcy z Dolnośląskiej Koalicji Samorządowej:

Patryk Wild

Dariusz Stasiak

Mirosław Lubiński

Dodaj komentarz

Komentarze (0)