Zieloni z petycją o zakaz prezentowania w miejscach publicznych treści drastycznych oraz homofobicznych

piątek, 1.10.2021 13:17 481 0

Posłanka Małgorzata Tracz wraz z Wrocławskim kołem Partii Zieloni wystosowała w dniu 1.10.2021 petycję do Rady Miejskiej Wrocławia, w której domaga się wydania jednoznacznego zakazu prezentowania w miejscach publicznych treści drastycznych oraz homofobicznych. Zieloni uważają, że prezentacja brutalnych, nieprzyzwoitych i budzących odrazę obrazów antyaborcyjnych oraz kłamliwe i homofobiczne hasła znieważające osoby nieheteronormatywne nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej żadnego miasta w cywilizowanym świecie.
Zieloni chcą, aby Wrocław poszedł w ślady Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi, które przyjęły już podobne uchwały.
W chwili obecnej obrazy drastyczne są bez problemu i bez jakichkolwiek ograniczeń prezentowane publicznie, a osoby i organizacje je umieszczające pozostają bezkarne. Narażenie dzieci na kontakt z drastycznymi, brutalnymi i traumatyzującymi obrazami może znacząco wpłynąć na ich rozwój emocjonalny i behawioralny.
Grupą podlegającą szczególnej ochronie powinny być dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, które nie posiadają żadnych mechanizmów mogących chronić ich wrażliwość przed obecnymi w przestrzeni publicznej treściami drastycznymi.
Wrocławscy Zieloni domagają się podmiotowego traktowania dzieci i realizowania ich praw, w tym prawa do ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz prawa dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski o nie.
Ponadto, zgodnie z art. 256 kk, mowa nienawiści jest przestępstwem (do 2 lat pozbawienia wolności), jednak ten artykuł nie obejmuje ochroną osób nieheteronormatywnych, których dotyczą treści prezentowane na ciężarówce, a tylko grupy narodowościowe etniczne, rasowe czy wyznaniowe.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek