Rekrutacje uzupełniające do szkół i przedszkoli

sobota, 12.6.2021 10:23 203 0

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

14 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na kandydatów czeka ponad 1600 wolnych miejsc. Na głównej stronie systemu rekrutacji będzie można już od piątku (11 czerwca) sprawdzić listę wolnych miejsc.

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszystkie dzieci  urodzone w latach 2015-2018 zamieszkujące miasto Wrocław, które nie zostały przyjęte do żadnego przedszkola w wyniku rekrutacji, dzieci  które nie brały udziału w pierwszym etapie rekrutacji oraz kandydaci, którzy zrezygnowali z miejsca zakwalifikowania/wskazania. W systemie – podobnie jak w pierwszym etapie rekrutacji – będzie można wybrać 3 placówki. Obowiązują również te same zasady i kryteria. Szczegóły na stronie www.wroclaw.pl w zakładce EDUKACJA.

Możliwość rejestracji wniosków zostanie uruchomiona w dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 8:00 i zakończy się 16 czerwca 2021r. o godzinie 15:00.

Złożenie wniosku odbywa się w pełni elektronicznie bez potrzeby wychodzenia z domu podpisując je profilem zaufanym. Rodzic loguje się na wcześniej utworzone konto w celu wprowadzenia wniosku  w rekrutacji uzupełniającej, a w przypadku braku uczestnictwa w pierwszym etapie rekrutacji  – rejestruje wniosek za pomocą nr PESEL kandydata, imienia i nazwiska.

Zmieniony został  mechanizm  dodawania załączników potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów. W rekrutacji uzupełniającej należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki wskazane przez system w tabeli. Wymagane załączniki zostaną podświetlone na czerwono. System nie wygeneruje załączników automatycznie. Niemniej można skorzystać z wzorów oświadczeń - aktywnych plików PDF na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w zakładce "Druki/pliki do pobrania".

Wyniki rekrutacji uzupełniającej będzie można sprawdzić poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym, na stronie internetowej przedszkola/szkoły podstawowej oraz w miejscu ogólnodostępnym w budynku przedszkola/szkoły. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 23.06.2021 r. o godzinie 14:00.

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych. Są jeszcze miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w Szkołach Podstawowych odbędzie w dniach 14-15 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, analogicznie jak w pierwszym etapie rekrutacyjnym , który dostępny jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Termin

Możliwość rejestracji podań i wniosków zostanie uruchomiona w dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 8:00 i zakończy się 15 czerwca 2021r. o godzinie 15:00. W przypadku zgłoszenia do szkoły obwodowej, rodzic/opiekun wybiera wyłącznie szkołę w obwodzie której mieszka kandydat. W sytuacji ubiegania się o miejsce w szkole poza obwodem, należy złożyć w systemie wniosek wybierając 2  lub 3 szkoły, z których ostatnią musi być szkoła obwodowa zapewniająca miejsce w przypadku braku kwalifikacji do szkół poza obwodem.

Kto może wziąć udział

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszystkie dzieci  urodzone w latach 2014-2015 mieszkające we Wrocławiu, niezależnie od tego czy brały udział w pierwszym etapie rekrutacji czy nie. Najważniejsze to wypełnić  wniosek/zgłoszenie w wyznaczonym terminie. Kandydaci zakwalifikowani i przyjęci do szkół podstawowych w pierwszym etapie również mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej bez potrzeby składania rezygnacji  z wcześniej przydzielonego miejsca.

Rejestracja i załączniki

Z perspektywy rodzica najistotniejsze jest fakt, że złożenie wniosku/zgłoszenia odbywa się w pełni elektronicznie bez potrzeby wychodzenia z domu podpisując je profilem zaufanym. Rodzic musi zalogować się na wcześniej utworzone konto w celu ponownego  wprowadzenia wniosku/zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej, a w przypadku braku uczestnictwa w pierwszym etapie rekrutacji  – dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia za pomocą nr PESEL kandydata, imienia i nazwiska. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak pierwszy etap, a zaświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów z poprzedniego etapu mogą zostać wykorzystane ponownie w rekrutacji uzupełniającej.

Wyniki

Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej mogą sprawdzić wyniki poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym, na stronie internetowej szkoły podstawowej oraz w miejscu ogólnodostępnym w budynku szkoły. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 21.06.2021 r. o godzinie 12:00.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek