Uczniowie z wrocławskich szkół zakończyli naukę na pierwszym zdalnym obozie ADAMED SmartUP

środa, 2.9.2020 13:21 910 0

28 sierpnia zakończył się szósty obóz naukowy ADAMED SmartUP dla uzdolnionej młodzieży. Wśród 50 nastolatków, biorących w nim udział, 2 pochodziło z województwa dolnośląskiego. Ostatnie dwa tygodnie wakacji zdecydowali się spędzić na nauce biologii molekularnej i fizyki kwantowej, robotyki i nanotechnologii czy podstaw nauk medycznych. Z prowadzącymi zajęcia łączyli się jednak z własnych domów – wyjątkowo tegoroczny obóz był wydarzeniem online.

Rokrocznie uczestnicy programu ADAMED SmartUP spędzają dwa letnie tygodnie na poszerzeniu swoich horyzontów i rozwijaniu zainteresowań w ramach obozu naukowego. Do tej pory odbywał się on w Warszawie, a uczniowie pracowali m.in. w laboratoriach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W związku z pandemią COVID-19, Fundacja Adamed, będącą organizatorem programu, podjęła decyzję o zmianie formuły obozu ze stacjonarnej na online. Tym razem więc miejscem nauki były na równi Dolny Śląsk, jak i reszta Polski. W gronie uczestników znalazła się m.in. Zofia Stypułkowska z Wilczyc i Jakub Czarny z Wrocławia.

Zdalne zajęcia praktyczne

Forma online wydarzenia nie wpłynęła jednak na ogromną wagę przykładaną przez organizatorów do aspektu ćwiczeń praktycznych i samodzielnego przeprowadzania eksperymentów oraz pracy w grupie i integracji uczestników. Uczniowie w swoich zaimprowizowanych domowych laboratoriach, dzięki przesłanym pomocom naukowym, uczyli się m.in. szycia chirurgicznego, analizowali skład różnych roztworów czy programowali roboty. Wzięci pod skrzydła wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach, pracowali podzieleni na cztery grupy:chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie.

– Dużo nauczyłem się pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym. Dwa tygodnie zajęć były interesujące i wniosły wymiar poznawczy do mojego życia. Poszerzyłem swoją wiedzę nie tylko z zakresu chemii, ale też fizyki czy biologii. W obozie ADAMED SmartUP doceniam bardzo wykłady prowadzone przez Instytut Nenckiego PAN, podczas których dowiedziałem się też dużo z zakresu medycyny, z którą wiążę swoją przyszłość – mówi Jakub Czarny z grupy chemia i biochemia.

W trakcie dwóch tygodni uczestnicy wykazali się olbrzymim zaangażowaniem. Aktywnie brali udział w zajęciach i wykładach, podejmowali dyskusje z prowadzącymi, a „po godzinach” długo rozmawiali we własnym gronie o swoich zainteresowaniach i inspiracjach.

– Z naszymi nowymi absolwentami udowodniliśmy, że nauka online może być bardzo interaktywna i praktyczna, także w kontekście zadań manualnych. Jestem też przekonana, że tegoroczni uczestnicy obozu, pomimo odległości świetnie się poznali, a nawet zaprzyjaźnili i dołączają teraz do społeczności ADAMED SmartUP jako naprawdę zgrana grupa – podkreśla Kierownik programu ADAMED SmartUP, Martyna Strupczewska.

Nie samą nauką naukowiec żyje

Uczniowie, biorący udział w obozie, należą do najbardziej utalentowanych w Polsce. Ogromną wartością tej inicjatywy jest dla nich możliwość poznania rówieśników podzielających ich pasję do nauki i wymiana z nimi swoich doświadczeń. Dlatego od początku programu organizatorzy przykładali dużą wagę do integracji środowiska młodych naukowców, przyszłych liderów innowacji. Elementem tych działań jest stworzenie dla nich przestrzeni do aktywnego spędzenia ze sobą czasu poza wykładami i zajęciami stricte naukowymi. Wśród absolwentów programu dobrze znane i wspominane są np. warsztaty kulinarne. W ubiegłym roku zaś w trakcie obozu powstał nawet chór ADAMED SmartUP. Także teraz w formie online uczestnicy mieli szansę na dobrą zabawę o pozanaukowym charakterze. Brali udział m.in. w ćwiczeniach retorycznych i fotograficznych, a także w zajęciach tanecznych i sportowych organizowanych przez absolwentów poprzednich edycji.

– Adamed bardzo zadbał o uczestników obozu, wyposażając nas w niezbędne przyrządy do wykonania eksperymentów we własnych domach. My z naszej strony potrzebowaliśmy jedynie miejsca i czasu. Uważam, że z tak bogatym programem obóz ADAMED SmartUP nie mógł być inaczej przeprowadzony niż zdalnie. Dzięki temu jako grupa czuliśmy się bezpiecznie, a przy pomocy mediów społecznościowych mogliśmy się zintegrować – ocenia Jakub Czarny.

Część nowych absolwentów od razu po obozie wraca do szkoły, część zmierza już na uczelnie wyższe. Jednak niezależnie od tego, gdzie będą się teraz uczyć, deklarują gotowość na nowe wyzwania i śmiało zamierzają realizować swoje naukowe plany.

Jakub deklaruje: – Rozpoczynam studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W sierpniu złożyłem wniosek o staż w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu i rozpoczynam go we wrześniu w zespole kwasów nukleinowych prof. Jadwigi Jaruzelskiej. Będę pomagał w pracach zespołu zajmującego się badaniem genetycznego podłoża bezpłodności i niepłodności u człowieka.Szansa na opiekę mentorską i stypendium

Zakończony właśnie obóz nie zamyka jeszcze 6. edycji programu. Spośród jego uczestników zostanie wybranych dziesięciu laureatów nagrody głównej, którzy w nadchodzącym roku szkolnym otrzymają możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach edukacyjnych. Przez dziesięć miesięcy pod opieką mentora, który pomoże im w rozwoju w wybranym kierunku, będą uczestniczyć w dostosowanych do ich potrzeb zajęciach dodatkowych, wyjazdach czy stażach. Po roku trojgu z nich przyznane zostanie stypendium finansowe do wykorzystania na dowolny cel związany z naukową karierą.
Na udział w obozie i konsultacjach w przyszłym roku mają szansę wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce, w wieku 14-19 lat. Rejestracja do 7. edycji programu ADAMED SmartUP startuje już 1 września br.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz