Wyniki 13. Konkursu Gepperta

poniedziałek, 22.6.2020 13:32 1646 0

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców. W 13. edycji Konkursu Gepperta Nagrodę Grand Prix Prezydenta Miasta Wrocławia zdobyła Małgorzata Pawlak.

Laureaci 13. Konkursu Gepperta:

Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Wrocławia | 30 000 zł
Małgorzata Pawlak

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | 5 000 zł
Edyta Kowalewska

Nagroda Dyrektora BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej | 5 000 zł
Róża Duda i Michał Soja

Nagroda sponsorska – Colart | 10 000 zł
Vojtěch Kovařík

Vouchery sponsorowane przez Colart | 1 000 zł
1. Yui Akiyama
2. Martyna Czech
3. Agnieszka Kucharska
4. Kinga Popiela
5. Mikołaj Szpaczyński

Uzasadnienie Jury:
Małgorzatę Pawlak zafascynowały śniegowe igloo, ale te zobaczone w sieci, a nie na żywo i to wystarczyło. Powstała seria niewielkich kompozycji malarskich w gamie szarości i estetyce czarno-białej fotografii. Spotkane na jednej ścianie, uzupełnione rzeźbiarską instalacją, stworzyły nieoczywistą, ale nader poetycką kompozycję malarską; swoiste wariacje w szarości. Dzieło skromne i nad wyraz satysfakcjonujące estetycznie i intelektualnie, stawiające ważkie pytania o zmiany klimatu, a co za tym idzie o zmiany kulturowego pejzażu Ziemi. Jego siła i sprawczość przesądzają o roli i miejscu w naszej świadomości.

O konkursie:
Idea konkursu narodziła się w 1989 roku z inicjatywy pedagogów wrocławskiej PWSSP (dziś Akademia Sztuk Pięknych) oraz krytyków sztuki dla upamiętnienia postaci Eugeniusza Gepperta, pierwszego rektora wrocławskiej uczelni artystycznej. Konkurs był początkowo wydarzeniem ściśle akademickim, zaś od 1999 roku współorganizatorem jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Skierowany jest do młodych malarzy, najpóźniej do trzech lat po obronie dyplomu oraz do osób nieposiadających dyplomu uczelni artystycznej, jednak czynnie uprawiających sztukę. Na wydarzenie składają się dwa elementy: sympozjum kwalifikacyjne oraz wystawa konkursowa.
– W trakcie sympozjum, które odbyło się w październiku 2019 roku – opowiada kuratorka Alicja Klimczak-Dobrzaniecka – eksperci reprezentujący szeroki przekrój krajowych ośrodków artystycznych a także różne funkcje pola sztuki (wykładowcy akademiccy, artyści i kuratorzy wystaw) przedstawili kandydatury maksymalnie trzech, ich zdaniem, najciekawszych młodych malarzy, prezentując ich sylwetki oraz dotychczasowy dorobek. Spośród tej grupy, w drodze zamkniętych obrad w październiku 2019, eksperci wyłonili grupę finalistów, którzy wzięli udział w wystawie, a następnie w czerwcu 2020 roku Jury wybrało zwycięzców głównych nagród.

Lista uczestników Konkursu:
Yui Akiyama, Lena Achtelik, Marceli Adamczyk, Martyna Baranowicz, Paweł Baśnik, Kacper Będkowski, Aleksander Błaszkiewicz, Martyna Czech, Jagoda Dobecka, Róża Duda i Michał Soja, Marcin Janusz, Martyna Kielesińska, Anna Kołacka, Vojtech Kovarik, Mikołaj Kowalski, Edyta Kowalewska, Alicja Kubicka, Agnieszka Kucharska, Maciej Kusy, Jan Możdżyński, Maciej Nowacki, Małgorzata Pawlak, Zofia Pałucha, Mateusz Piestrak, Krzysztof Piętka, Kinga Popiela, Szymon Popielec, Maryna Sakowska, Mikołaj Szpaczyński, Katarzyna Szymkiewicz

kuratorki: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk

jury: Iwona Bigos, Maria Poprzęcka, Kamil Kuskowski, Zdzisław Nitka, Bogusław Deptuła

współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

patroni medialni: Tygodnik Przegląd, Magazyn SZUM, Artinfo.pl

identyfikacja wizualna: Mateusz Zieleniewski


Wystawa 13. Konkursu Gepperta została objęta honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.
2
0.05-30.08.2020. galeria BWA Wrocław Główny, antresola na dworcu PKP, ul. Piłsudskiego 105

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek