komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

niedziela, 27 września 2020

Wincentego, Mirabeli

Nowe stypendia artystyczne

sobota, 21.9.2019 09:30 , komentarze: 0 , odsłony: 810
kategorie artykułu:

Do 30 września br., przyjmowane są wnioski o nowe stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia. Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. Wypłacane będą od stycznia przyszłego roku. 

Wnioski stypendialne składają sami zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław. 

Uruchomienie programu stypendialnego dostępnego dla wszystkich twórców - bez ograniczeń wiekowych - zapowiedział Prezydent Jacek Sutryk w swoich pierwszych 100 zadaniach. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska Wrocławia podjęła w I kwartale br. 

Kwota 2500 zł miesięcznie jest drugą co do wysokości w Polsce i trzykrotnie przewyższa stypendia krakowskie i łódzkie. 

Uregulowania prawne i formularz wniosku stypendialnego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : TUTAJ.

Szczegółowe informacje można także otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia – tel. 71 777 83 54,  e-mail: wkl@um.wroc.pl 

Jak od wielu lat Prezydent Wrocławia przyzna również stypendia artystycznie utalentowanym dzieciom i uczącej się młodzieży do 30. roku życia. Nabór wniosków o to stypendium zakończył się 31 lipca br., a ich wręczenie planowane jest na połowę października. W poprzednim roku szkolnym stypendium to otrzymało 136 uczniów i studentów. 

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

czwartek, 24.9.2020 13:40
wtorek, 22.9.2020 10:14
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki