PPO Karwiany - już niedługo rozpocznie się remont!

niedziela, 12.5.2019 19:00 929 0

GDDKiA podpisała umowę na „Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany". Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie remontu obu jezdni autostrady A4 w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Karwiany w km 155+850 ÷ 156+950, jezdni manewrowych i miejsc postojowych (lokalnie) na parkingu przy PPO oraz drogi dojazdowej. 

W ramach zadania wykonane zostaną między innymi:

- prace przygotowawcze i organizacyjne: dokumentacja projektowa, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami, wykonanie odcinka próbnego, zapewnienie wody pitnej dla użytkowników drogi,

- frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa),

- ułożenie podbudowy zasadniczej, wiążącej i ścieralnej,

- wymiana barier betonowych i plastikowych,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wymianę dylatacji bitumicznych.

Informacje o remoncie wyświetlane są już na Tablicach Zmiennej Treści. Wykonawca planuje rozpocząć prace w terenie od 15 maja, natomiast utrudnienia w ruchu prawdopodobnie będę występowały od 20 maja. O szczegółach objazdów poinformujemy niebawem.

Wartość umowna inwestycji: 9 563 414,80 zł brutto

Umowny termin zakończenia robót: 56 dni od podpisania umowy

Wykonawca: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

Źródło: GDDKIA

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz