komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 30 listopada 2020

Andrzeja, Maury

Dawna Willa Schloessera na sprzedaż!

poniedziałek, 4.11.2019 00:00 , odsłony: 1069
kategorie artykułu:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o., działająca w grupie kapitałowej  WSSE „ Invest-Park”z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, zaprasza do zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 1043,02 m2.

Działka nr 61 i 62/4 o łącznej powierzchni 2331 m2położona jest w miejscowości Żarów, w woj. dolnośląskim, powiat świdnicki, przy ulicy Zamkowej 1,w centrum miasta. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/1938 8/5.

Budynek usługowo – mieszkalny, trzykondygnacyjny , podpiwniczony , po głębokim remoncie obejmującym renowację elewacji zewnętrznej oraz wnętrza , znajduje się w dobrym stanie technicznym.

„Powierzchnia opisanego budynku jest obecnie w 32,33% użytkowana na podstawie umowy najmu”.

Budynek jest dawną willą Schloesser wybudowaną w 1870 roku i widnieje w wykazie zabytków w powiecie świdnickim jako : dom mieszkalny, willa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obszarze miasta Żarowa, nieruchomość zabudowana  znajduje się na obszarze oznaczonym jako  –teren usług turystycznych (hotel) oraz teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Nieruchomość jest zabezpieczona od frontu kutym ogrodzeniem na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzeniem stalowym w systemie panelowym, od zachodu ogrodzeniem murowanym z cegły ceramicznej. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych.

Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Bliskie sąsiedztwo kluczowych miast woj. Dolnośląskiego: Wrocławia, Świdnicy, Wałbrzycha. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Forma wyłonienia nabywcy odbędzie się w procedurze przetargowej.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów. Więcej informacji dostępnych pod następującymi numerami: +48 74 646 25 76; 663 181 666, drogą mailową: mariola.kozlowska@ipdevelopment.pllub w siedzibie  „INVEST-PARKDEVELOPMENT” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej16 w Wałbrzychu.

 
dzisiaj, 2 godz temu
dzisiaj, 3 godz temu
piątek, 27.11.2020 21:28
piątek, 27.11.2020 14:57
czwartek, 26.11.2020 10:23
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele