Co dalej z Wrocławską Koleją Miejską?

czwartek, 28.4.2022 09:29 468 0

Trwa konsekwentne zwijanie transportu zbiorowego we Wrocławiu: niedługo mija rok od kiedy zaorana została kolej miejska, zaczyn kolei miejskiej w naszym mieście. Mozolnie i przez lata budowany system został przez prezydenta poświęcony w imię politycznej wojenki toczonej przez ratusz – mówił Przewodniczący Klubu Nowa Nadzieja, Piotr Uhle. Radni Nowej Nadziei ponownie złożyli projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Stowarzyszenia Akcja Miasto ws. Wrocławskiej Kolei Miejskiej. Będzie on procedowany podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

Od niemal roku wrocławianie nie mają możliwości poruszania się pociągiem po mieście na kartę Urbancard. Od niemal roku nie została mieszkańcom zaprezentowana żadna realna i opłacalna alternatywa, nie toczą się również żadne rozmowy w sprawie wznowienia przejazdów na zasadach obowiązujących mieszkańców do czerwca 2021 roku – mówił Piotr Uhle.

Radni Nowej Nadziei ponownie wprowadzili obywatelską inicjatywę uchwałodawczą Stowarzyszenia Akcja Miasto o Wrocławskiej Kolei Miejskiej pod obrady Rady Miejskiej.

Leśnica stoi w korkach

W korkach stoją mieszkańcy zachodniej części Wrocławia pozbawieni szybkiego dojazdu do centrum tramwajem i pozostawieni bez transportowej alternatywy – podkreślał radny Michał Górski.

Jak mówił Górski - Nie spodziewamy się zresztą przełomu, bo Jacek Sutryk w Radio Rodzina cieszył się ze spadku ilości pasażerów w kolei miejskiej z kilkunastu tysięcy do 500 miesięcznie. „Bilety kolejowe kupiło 500 osób. To jest 19 tys. zł. To jest jednak różnica pomiędzy 19 mln zł, które się od nas oczekiwało - powiedział Jacek Sutryk”. Od tego czasu sprzedaż biletów „Nasz Wrocław Kolej” utrzymuje się na podobnym poziomie – kilkuset miesięcznie. Wcześniej z kolei miejskiej korzystało nawet kilkanaście tysięcy osób miesięcznie.

Rady Osiedla mocno za miejską koleją

Działaniach rad osiedli w tym zakresie przypomniała radna Nowej Nadziei, Jolanta Niezgodzka - O przywrócenie możliwości przejazdu koleją na podstawie UrbanCard w specjalnych uchwałach apelowała większość wrocławskich Rad Osiedli. Niestety nie uzyskały one pozytywnej odpowiedzi.

Jak stwierdziła - To kolejny przejaw antyobywatelskiego działania magistratu kierowanego przez Jacka Sutryka, dlatego realizujemy nasze zobowiązanie sprzed dwóch tygodni i kierujemy pierwsze odrzucone przez prezydenckich radnych inicjatywy obywatelskie pod ponowne prace Rady Miejskiej Wrocławia. Jutro głosować będziemy w sprawie przygotowanej przez Akcję Miasto obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie kierunków działania Prezydenta dotyczących kolei miejskiej. Dziękujemy za zaangażowanie społeczników, jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za podpisy pod tą ważną inicjatywą. Chcemy zrobić wszystko co się da, by Wasza praca nie poszła na marne.

Prezydent pisze, że nic się w sprawie kolei nie zmieniło

Otrzymaliśmy stanowisko prezydenta do projektu uchwały. Oddelegowany przez Jacka Sutryka urzędnik pisze, że od września w sprawie kolei miejskiej nic się nie zmieniło i wydaje opinię negatywną – opisał Uhle. - W naszej opinii to skandal, że od września nic się nie zmieniło. Jeszcze większym skandalem jest ewidentne samozadowolenie prezydenta Sutryka, którego z pewnością nie podzielają mieszkańcy pozbawieni wygodnego i opłacalnego transportu kolejowego. Podobnie ci, którzy marnują życie stojąc w większych korkach.

Jak dodał - Musimy przypomnieć, że prezydenta do wprowadzenia jednolitej taryfy biletowej w ujęciu aglomeracyjnym zobowiązuje nie tylko uchwała rady miejskiej o polityce mobilności, ale również decyzje panelu obywatelskiego i jego własny program wyborczy z 2018 r. Bierność i samozadowolenie prezydenta pokazują, że tym bardziej Rada Miejska winna wytyczyć mu kierunki działania. Prezydent po prostu się pogubił. Chcemy pomóc mu się odnaleźć.

 

Wyniki panelu obywatelskiego:

• Nr 11 – Współpraca Gminy Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego i PKP w zakresie partycypowania w kosztach ujednoliconego transportu miejskiego i wypracowania wspólnej strategii + integracja i modernizacja (nowoczesna aplikacja mobilna) systemu biletowego na poziomie aglomeracji (MPK + PKP) – jeden bilet na wszystko; zobowiązanie Prezydenta i UM do podjęcia takich rozmów i bycia liderem tego procesu – 97,01%, 180 punktów poparcia (mam duże wątpliwości – 2,99%), l

• Nr 12 – Przy przystankach kolejowych powinny być budowane węzły przesiadkowe – organizowanie często kursujących linii autobusowych, które szybko dowożą pasażerów z różnych części osiedla na stacje – 97,01%, 173 punkty poparcia (mam duże wątpliwości – 2,99%), l

• Nr 13 – Skorelowanie rozkładów autobusów z przyjazdami i odjazdami pociągów – 97,01%, 177 punktów poparcia (mam duże wątpliwości – 2,99%), l

• Nr 14 – Polityka cenowa biletów MPK zachęcająca do podróży komunikacją zamiast samochodów – 94,03%, 164 punkty poparcia (mam duże wątpliwości – 2,99%; brak głosu – 2,99%), l

• Nr 15 – Konieczna współpraca z PKP w zakresie budowy nowych przystanków kolejowych (m.in. przystanek Os. Sobieskiego) – Wrocław posiada rozbudowaną sieć kolejową, która nie jest dostatecznie wykorzystywana do miejskich przewozów pasażerskich. Aby stworzyć kolej miejską z prawdziwego zdarzenia, należy nie tylko znacznie zwiększyć liczbę kursów, ale też wybudować dodatkowe przystanki, np. na wysokości zakrzowskiego Osiedla im. Jana III Sobieskiego; zobowiązanie Prezydenta i UM do podjęcia takich rozmów i bycia liderem tego procesu – 91,04%, 159 punktów poparcia (mam duże wątpliwości – 5,97%; zdecydowanie się nie zgadzam – 1,49%; brak głosu – 1,49%), l

• Nr 16 – Przy końcowych przystankach linii tramwajowej i węzłach przesiadkowych z koleją powinny znaleźć się parkingi Park & Ride – 98,51%, 178 punktów poparcia (zdecydowanie się nie zgadzam – 1,49%)

Wrocławska Polityka Mobilności

3) OBSZAR: transport zbiorowy

W obszarze transportu zbiorowego za najistotniejsze środki realizacji celów przyjmuje się:

(…)

- zapewnienie jednolitego systemu opłat za korzystanie z miejskiego i metropolitalnego transportu zbiorowego, - tworzenie atrakcyjnego systemu taryfowego odpowiadającego potrzebom użytkowników

 

Program wyborczy Jacka Sutryka

„Razem z Marszałkiem Województwa będę zabiegał o środki zewnętrzne na realizację naszego wspólnego marzenia ‒ Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej, z szybkimi i punktualnymi połączeniami kolejowymi, na których pojawią się nowe, wygodne przystanki.”

„Będę współpracować z Marszałkiem Województwa, by zwiększyć wykorzystanie sieci kolejowej na potrzeby sprawnego poruszania się po Wrocławiu – np. na Psie Pole czy Brochów.”

Dodaj komentarz

Komentarze (0)