Bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne we Wrocławiu

wtorek, 21.5.2019 15:34 2904 0

Już od 22 maja Fundacja Kolorowe Dni we współpracy ze Stowarzyszeniem Artyści Na Bruku rozpoczyna konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeśli Twoje dziecko ma problem z zaburzeniami: zachowania (nadpobudliwość, agresywność, wycofanie); emocjonalnymi (lęki, niepewność siebie) lub ma zdiagnozowane ADHD bądź zespół Aspergera, to można się zapisać na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne.

Współczesna młodzież coraz częściej nie wytrzymuje presji szkoły i rywalizacji w grupie rówieśników. Dlatego w szybkim tempie wzrasta odsetek młodzieży przejawiającej zachowania aspołeczne. Tego rodzaju zachowania nie są niczym innym, jak wołaniem o pomoc. Do najczęściej występujących problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie, i z jakimi trafiają na zajęcia socjoterapeutyczne, należą trudności w nauce, niestałość emocjonalna, zaburzenia koncentracji uwagi oraz zachowania agresywne.

Socjoterapia ukierunkowana jest na korektę zachowań niepożądanych, naukę norm i postaw, które umożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

- Głównym celem zajęć socjoterapeutycznych jest wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Ponadto jest to również nauka takich umiejętności społecznych, dzięki którym młodzi ludzie będą potrafili nawiązywać relacje oparte na szacunku, radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, dokonywać właściwych wyborów i przede wszystkim myśleć optymistycznie o przyszłości – mówi Daniel Szabaciuk, prezes Fundacji Kolorowe Dni.

Do aktywnego uczestnictwa zapraszani są także rodzice i opiekunowie dzieci. 

- Dla zapewnienia lepszych efektów terapeutycznych niezbędna jest również współpraca terapeuty z rodzicami. Dzięki systematycznym spotkaniom oraz wspólnym działaniom terapeuta jest w stanie uzyskać pełen obraz sytuacji dziecka, co zdecydowanie ułatwi mu postawienie trafnej diagnozy i dostosowanie do dziecka indywidualnego programu terapeutycznego – wyjaśnia Daniel Szabaciuk.

Według licznych badań dotyczących skuteczności socjoterapii metoda ta przynosi wymierne efekty. Zwłaszcza dzieci szybko uczą się prospołecznych zachowań i stosują je w praktyce. Zajęcia prowadzić będzie dyplomowany i doświadczony socjoterapeuta, wolontariusz Fundacji Kolorowe Dni. 

Organizatorami akcji są Fundacja Kolorowe Dni oraz Stowarzyszenie Artyści Na Bruku. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej 7 na wrocławskim Ołtaszynie. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 501 709 135

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz