Akademia Wojsk Lądowych w operacji „Odporna Wiosna”

piątek, 27.3.2020 14:00 1990 0

Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa SaRS-CoV-2 spowodowała, że żołnierze zawodowi, pracownicy oraz podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w szeregu przedsięwzięć mających na celu wsparcie potrzebujących. 

W Akademii organizowane są akcje krwiodawstwa, co jest odpowiedzią na apele związane z brakami w bankach krwi. 

- Z inicjatywą wyszli również sami podchorążowie, angażując się w „Pomoc od AWLa dla Bohatera”.  Studenci wrocławskiej uczelni wojskowej, z kapelanem ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim, niosą pomoc poprzez robienie zakupów dla kombatantów i weteranów mieszkających na terenie Wrocławia – informuje ppłk Przemysław Żukowski, Szef Grupy Monitorowania i Dowodzenia AWL, na co dzień Kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej.

Kadra i studenci wojskowi wspierają również swoimi działaniami Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, do których wyjazdy realizowane są na bieżąco. 

Podchorążowie rozpoczęli także akcję #PoraNaPchora, wykorzystując media społecznościowe, na których dzielą się swoimi codziennymi aktywnościami. Pokazują tym samym stałą gotowość do wspierania wysiłku innych służb w ramach operacji #OdpornaWiosna. Wszystkie działania koordynuje Grupa Monitorowania i Dowodzenia AWL.

/Grupa Monitorowania i Dowodzenia AWL

Dodaj komentarz

Komentarze (0)