90% kosztu kursu lub szkolenia, które uznasz za potrzebne – może sfinansować Unia Europejska!

poniedziałek, 27.5.2024 08:47 528

1 maja 2024 r świętowaliśmy 20 lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Dzięki przynależności do UE w tempie ekspresowym doganiamy europejską czołówkę. To cywilizacyjny skok na miarę tysiąclecia. Polska osiągnęła sukces dzięki otrzymanym funduszom unijnym i jest beneficjentem już czwartej unijnej perspektywy finansowej. W chwili wejścia do Unii Europejskiej Polska miała najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych spośród wszystkich państw członkowskich. Dziś zajmujemy miejsce na podium w rankingu krajów o najniższym bezrobociu. Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim jest niższa niż w kraju (5,3%) i wynosiła na koniec marca 4,7%, podczas gdy 20 lat temu było to 24,3%.

Przez te wszystkie lata Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) pełni ważną rolę, jako instytucja wdrażająca projekty unijne w naszym regionie.

Bardzo ważnym działaniem jest realizacja zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu mieszkańcy Dolnego Śląska mogą m.in. korzystać z bezpłatnych form aktywizacji społecznej i zawodowej.

Jedną z bardziej interesujących form wspierania Dolnoślązaków, finansowanych ze środków unijnych jest dofinansowanie do szkoleń zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Pomoc ta jest skierowana do dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje lub przekwalifikować się, czy też dzięki uzyskanym nowym umiejętnościom zaangażować się w nowe – nie tylko zawodowe - aktywności.


Baza Usług Rozwojowych
to prowadzony przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ portal internetowy, w którym publikowane są oferty realizowanych szkoleń, kursów i usług doradczych.

Usługi rozwojowe zarejestrowane w BUR (aktualnie ponad 13 tys. ofert) można znaleźć korzystając z wyszukiwarki, zawierają wszystkie informacje niezbędne do wyboru i zapisania się na usługę (cenę za szkolenie, termin, realizatora, dane do kontaktu, program, ocenę dotychczasowych uczestników, itp.).”
 

Jak skorzystać z dofinansowania jeśli sam/a chcesz podnieść swoje kwalifikacje – ścieżka postępowania.

  1. Wstępnie wybierz z Bazy Usług Rozwojowych interesujące Cię usługi rozwojowe i zgłoś się – w terminie rekrutacji - do właściwego za względu na zamieszkanie operatora/realizatora projektu.
  1. Podpisz z operatorem umowę o przyznaniu wsparcia, która określi m.in. wartość dofinansowania oraz warunki rozliczenia usługi i dofinansowania (operator wydaje promesę na kwotę środków przysługującą osobie korzystającej z usługi rozwojowej w BUR).
  2. Po skorzystaniu z wybranych usług szkoleniowych samodzielnie je opłać, oceń w BUR i przedstaw operatorowi dokumenty niezbędne, aby uzyskać dofinansowanie (faktura, potwierdzenie zapłaty, itp.).
  3. Operator na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów rozliczy poniesiony koszt szkolenia i zwróci na twoje konto nawet do 90% kosztu zrealizowanej i prawidłowo rozliczonej usługi szkoleniowej.


 Operatorzy/realizatorzy projektów

 subregion wałbrzyski
 Operator: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "AGROREG" S.A. W NOWEJ RUDZIE
 Projekt: Nowoczesne kadry Dolnego Śląska - system finansowania usług rozwojowych dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego

 Przejdź do strony projektu

subregion wrocławski i m. Wrocław
Operator: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O
Projekt: Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR

 Przejdź do strony projektu

subregion jeleniogórski
Operator: KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Projekt: Nowe kompetencje, nowe perspektywy - kształcenie osób dorosłych w subregionie jeleniogórskim.
 Przejdź do strony projektu

subregion legnicko-głogowski
Operator: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARLEG" S.A.
Projekt: Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z subregionu legnicko – głogowskiego.

 Przejdź do strony projektu
 

Informacje dodatkowe.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednej osoby nie przekracza kwoty 10 000 PLN netto (z wkładem własnym 10%), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Każdy z Operatorów projektów będzie stosować te same zasady udzielania dofinansowania.

Każdy Operator prowadzi nabory równocześnie przez cały okres realizacji projektu (do 2028 roku).

Łączna wartość czterech projektów, w których oferowane są tego typu dofinansowania wynosi ponad 95 mln zł, z czego blisko 86 mln zł to unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

 

W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy działa punkt kontaktowy upowszechniający informacje dotyczące wszelkich realizowanych przez urząd programów i projektów.

Nasi konsultanci pomogą Ci w znalezieniu form wsparcia w odpowiedzi na Twoje potrzeby.

DWUP logoPunkt kontaktowy ds. Funduszy Europejskich w DWUP
Wrocławiu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
tel. 71/39-74-110 lub 111
e-mail: promocja@dwup.pl

 

 

 belka z logotypami 1

Artykuł sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.