5. edycja stypendiów artystycznych

piątek, 26.2.2021 15:41 227 0

Do 31 marca 2021 Urząd Miasta czeka na wnioski artystów, którzy chcieliby wziąć udział w programie stypendialnym. Artyści mogą się ubiegać o półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. Z uwagi na obchody Roku Tadeusza Różewicza, Urząd zachęca do rozważenia osoby Poety i jego twórczości jako możliwego tematu przedsięwzięć twórczych.

Wnioski stypendialne składają sami zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/71121
Szczegóły konkursu: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/50490/stypendia-artystyczne

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz