4. Forum „Pracuj w kulturze” po raz pierwszy gościło we Wrocławiu

piątek, 26.5.2023 09:28 372 0

Jak sprostać wyzwaniom, które stoją przed ludźmi zarządzającymi instytucjami kultury? Jakie kreślić scenariusze przyszłości? Jak motywować zespół, aby znaleźć równowagę między skutecznością a dobrostanem pracowników kultury? Na te i wiele innych pytań próbowało znaleźć odpowiedź ponad 230 uczestników 4. Forum „Pracuj w kulturze”, które odbyło się 25 maja w Centrum Historii Zajezdnia.

Otwierając forum dr Andrzej Jerie, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, wskazał na szczególne miejsce, w którym spotkanie się odbyło. To dawna zajezdnia autobusowa, która odegrała decydującą rolę w protestach roku 1980. To tutaj 26 sierpnia 1980 roku – w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża – rozpoczął się strajk we Wrocławiu. Gdy stanęła komunikacja miejska, stanęło całe miasto. Zajezdnia była przestrzenią, w której obok siebie znaleźli się Władysław Frasyniuk, Kornel Morawiecki, Barbara Labuda czy Maciej Zięba – ludzie o bardzo o bardzo różnych poglądach, których połączyło to miejsce. Ten zryw sierpniowy spowodował, że ze zbieraniny ludzi z różnych stron Polski stali się oni wrocławianami – stwierdził dr Andrzej Jerie.

A. Jerie podziękował dyrekcji Narodowego Centrum Kultury za wybranie Wrocławiu i Zajezdni na tak ważne spotkanie ludzi kultury.

Otwierający konferencję z ramienia Narodowego Centrum Kultury Michał Rydzewski, zastępca dyrektora tej instytucji, podkreślił znaczenie takich spotkań branżowych, a także zaangażowanie instytucji współpracujących z NCK, gdyż bez nich nie udałoby się przeprowadzić forum. A wszystko zaczęło się od portalu internetowego „Pracuj w kulturze”, który ma już ponad 18 milionów odsłon.

Podczas kilku godzin obrad, wykładów, warsztatów poruszono zagadnienia związane z wpływem rzeczywistości wirtualnej na życie jednostek, który jest dziś tak wyraźny, że trudno mówić o codzienności bez jej cyfrowego wymiaru. Zastanawiano się nad przemianami społeczno-technologicznymi, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale które powinniśmy obserwować, analizować i poszukiwać sposobów wdrażania nowych trendów. Zastępca dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, dr hab. Wojciech Kucharski opowiedział o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim przy współprowadzeniu kierunku studiów „Historia w przestrzeni publicznej”. Kończący forum blok warsztatów rozszerzał kompetencje uczestników w zakresie tworzenie ogłoszeń o pracę, zarządzania zespołem i talentami jego członków czy wykorzystania w pracy w kulturze sztucznej inteligencji (AI). Ostatnim akordem forum był recital fortepianowy Bartka Wąsika w Domu Edyty Stein. Muzyk zagrał utwory z repertuaru grupy Radiohead.

W opinii uczestników, 4. Forum „Pracuj w kulturze” było bogate w treść i należało do bardzo udanych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)