[ZDJĘCIA] Chodniki i skwerek przy ulicy Rejtana przeszły metamorfozę

wtorek, 2.4.2024 11:56 237 0

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zakończył realizację inwestycji na terenie osiedla Przedmieście Świdnickie obejmującą obustronny remont chodnika w ulicy Rejtana wraz z chodnikiem w obrębie skrzyżowania z ul. H. Kołłątaja. O ujęcie tego odcinka w planach remontowych wielokrotnie występowała rada osiedla.

Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego chodników biegnących wzdłuż kamienic oraz chodnika w obrębie skrzyżowania z ulicą H. Kołłątaja. Stan ciągów pieszych na tym popularnym skrócie pomiędzy ulicami Stawową a Kołłątaja, pozostawiał wiele do życzenia. Nierówna i odkształcona nawierzchnia z płytek betonowych, fragmentami mocno sfałdowana nawierzchnia bitumiczna z wystającymi pokrywami studni teletechnicznych, nie była komfortowa ani dla mieszkańców tego odcinka, ani dla przechodniów zmierzających w kierunku dworca PKP czy przystanku komunikacji miejskiej. Powierzchnia objęta pracami remontowymi wynosi 597m2.

W ramach inwestycji wykonano następujące czynności:

Chodniki przy budynkach mieszkalnych:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz fragmentu z płyt betonowych,
 • wykonanie koryta pod konstrukcję,
 • lokalna regulacja krawężników kamiennych,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • wykonanie nowej nawierzchni w układzie: pas od str. jezdni z kostki kamiennej 9/11 – pas komunikacyjny z kostki betonowej 40x40cm – opaska przy budynkach z kostki kamiennej 9/11

Chodnik na skrzyżowaniu ul. Rejtana i ul. Kołłątaja:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych,
 • wykonanie koryta pod konstrukcję,
 • lokalna regulacja krawężników kamiennych,
 • wymiana obrzeża betonowego,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 40x40cm oraz nawierzchni z kostki STOP przy przejściu dla pieszych.

Koszt inwestycji:
417 830,08 zł.

Termin realizacji:
4 miesiące od daty zawarcia umowy.

ZDiUM Wrocław

Dodaj komentarz

Komentarze (0)