[FOTO] Garść informacji o nowym roku szkolnym we Wrocławiu

poniedziałek, 4.9.2023 18:16 212 0

77,5 tys. uczniów wrocławskich szkół rozpoczęło nowy rok szkolny 2023/2024. W tym ponad 45 tys. w szkołach podstawowych i ponad 32 tys. w szkołach ponadpodstawowych. W dwóch nowo wybudowanych placówkach przy ul. Asfaltowej oraz ul. Lubelskiej ruszają pierwsze zajęcia.


Budżet na edukację

W tym roku Wrocław na edukację przeznacza ponad 2 mld złotych, co stanowi ok. 33% wszystkich miejskich wydatków. Pieniądze z budżetu centralnego pokrywają bowiem zaledwie połowę wydatków związanych z oświatą. Miasto dokłada do rządowej subwencji nawet 1 mld złotych.

Nowe placówki edukacyjne

W tym roku we Wrocławiu otwarto dwie nowe szkoły podstawowe oraz dwa przedszkola. Największą oddaną inwestycją jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25 przy ul. Asfaltowej.

W części szkolnej tej placówki mieszczą się m.in.: sale lekcyjne i komputerowe, świetlica, sale sportowe, biblioteka, gabinet dentystyczny oraz jadalnia. Uczniowie mają też do dyspozycji boiska oraz plac zabaw.

Przedszkole z kolei składa się z 8 oddziałów z węzłami sanitarnymi, salą rekreacyjną, kuchnią, jadalnią i pomieszczeniami administracyjnymi oraz gospodarczymi, a także z ekologicznym zielonym dachem.

– Otwarcie nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej to moment, który z pewnością zapoczątkowuje nową erę w naszym dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości edukacji naszych dzieci. Docelowo przyjmie on aż 1200 dzieci, tworząc przyjazne i inspirujące otoczenie, w którym najmłodsi wrocławianie będą mieli możliwość rozwijania swoich talentów, zdobywania wiedzy i kształtowania wartości. To placówka na miarę europejskich, a nawet światowych rozwiązań – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Koszt inwestycji to ok. 57 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - ponad 10 mln zł.  W związku z nową inwestycją przy ul. Asfaltowej uruchomiona została nowa linia autobusowa 310, którą można dojechać do placówki. Autobusy linii 310 jeżdżą od skrzyżowania ul. Buforowej, Sarniej i Vivaldiego przez ul. Buforową, u. Lutosławskiego, przebudowaną ul. Asfaltową, dalej Pawią i Parafialną do ronda Bednarza.
Nowe przystanki autobusowe usytuowano bezpośrednio przy wejściu do szkoły. Wyposażone są w bezpieczne dojścia do budynku.

 

Nowa szkoła podstawowa w ramach współpracy z inwestorem zewnętrznym

1 września otwarto również Publiczną Szkołę Podstawową Specto przy ul. Lubelskiej dla 100 uczniów (z planami na jej rozbudowę). Placówkę wybudował i poprowadzi inwestor zewnętrzny w ścisłej współpracy z miastem.

Szkoła na Maślicach została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i technologiczne. Nie ma w niej dzwonków. Są za to tematyczne kąciki i pracownie, dużo nauki w plenerze i zajęcia dodatkowe wspierające rozwój zainteresowań dzieci.

– Stawiamy na uczenie zespołowe i przez doświadczanie – zapowiada Małgorzata Rabenda, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specto we Wrocławiu. - Zajęcia będą realizowane w postaci miniprojektów, pobudzających zaangażowanie, rozwijających indywidualne talenty dzieci i ich potencjał – dodaje.

Szkoła na Maślicach powstała w technologii modułowej. To oznacza, że oprócz ekspresowego tempa prac, placówkę będzie można rozbudowywać w miarę potrzeb. Specto przy ul. Lubelskiej 95a jest pierwszą w mieście szkołą zbudowaną w tej technologii.

Wakacyjne remonty w placówkach edukacyjnych

By zwiększyć komfort w placówkach oświatowych (jak co roku), w okresie wakacji prowadzano w nich remonty. W sumie w 60 szkołach i przedszkolach oraz 18 miejskich żłobkach. Kosztowały one ponad 21 mln złotych. Spora część tych prac ukończona została przed pierwszym dzwonkiem, część będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

Inwestycje głównie polegały na remontach i przebudowach: boisk, kotłowni, toalet, bloków żywieniowych, dachów oraz instalacji gazowej i wodociągowej. Także malowane i odświeżane były klasy, tworzone nowe sale, wymieniane okna i drzwi. Dostosowywano także budynki do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

 

Półtora rocznika w szkołach ponadpodstawowych

W związku z przyjęciem (po raz kolejny) do szkół ponadpodstawowych „półtora rocznika” zwiększono w nich liczbę klas pierwszych o 22 (w porównaniu z rokiem ubiegłym). Dlatego w wielu tych wrocławskich placówkach pomieszczenia, które nie były pomieszczeniami dydaktycznymi zaadaptowano na sale lekcyjne. Prace te wykonywane były w ramach wakacyjnych remontów. Umożliwiono także realizację zajęć wychowania fizycznego poza placówką (np. na basenach, siłowniach czy miejskich obiektach sportowych). Wszystko, by zwiększyć komfort nauki i pracy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Wakaty w szkołach i przedszkolach – duże wyzwanie dla wszystkich

W ubiegłym roku we Wrocławiu brakowało ok. 1 tys. nauczycieli. Szacuje się, że w tym roku będzie podobnie lub ta liczba może wzrosnąć. Ostateczne dane poznamy pod koniec września po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych.

– We Wrocławiu, jak i w całej Polsce brakuje nauczycieli. To problem systemowy, który stanowi jedno z najważniejszych wyzwań edukacyjnych ostatnich lat. We Wrocławiu głównie brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych i zawodowych oraz nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i opiekunów świetlic – podkreśla Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia.

Kandydatów dyrektorzy szukają także wśród emerytowanych nauczycieli oraz absolwentów, po uprzedniej zgodzie kuratorium. Wielu nauczycieli przeszło bowiem na emeryturę lub przekwalifikowało się i odeszło z zawodu.

1 września otwarte zostało także nowe przedszkole przy al. Hallera.

W dwukondygnacyjnym budynku mieści się osiem sal z węzłami sanitarnymi i magazynkami. Dzieci i nauczyciele mają także do dyspozycji salę rekreacyjną i drugą do zajęć terapeutycznych oraz pomieszczenia gospodarcze, socjalne i administracyjne. Placówka posiada też własny węzeł żywieniowy wraz z chłodniami.

Na przedszkolaków czekają też dwa place zabaw ze ścieżką sensoryczną i nowa zieleń. W ramach inwestycji nasadzono m.in. 14 drzew i ponad 1,5 tys. krzewów. Natomiast sam budynek ma wiele rozwiązań proekologicznych.
Inwestycja kosztowała miasto ponad 15,7 mln złotych.

 

Nowy rok szkolny 2023/2024:
· uczniowie w szkołach – ok. 77,5 tys.
· dzieci w przedszkolach – ok. 15,8 tys.
· liczba nauczycieli – ok. 11,1 tys.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)