komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

sobota, 19 czerwca 2021

Gerwazego, Protazego

« strona 9 z 20 »

Budowa 24.placów zabaw i 9.siłowni zewnętrznych - Gmina Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie w ostatnich 8 latach wybudowała 24 nowe i bezpieczne place zabaw na terenie miasta (np. park miejski, place zabaw przy przedszkolach) jak i na terenach wiejskich. Siłownie zewnętrzne z kolei pozwalają rozwijać aktywność na świeżym powietrzu i cieszą się bardzo dużym "wzięciem" u mieszkańców.  źródło: FB UM ZąbkowiceŚląskie
piątek, 13.7.2018 09:08
966

Kolejne środki zewnętrzne dla Gminy Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała kolejne środki zewnętrzne z budżetu województwa na dwa zadania: budowę trybuny na boisko sportowym w Braszowicach oraz prace melioracyjne w Stolcu. Boisko sportowe w Braszowicach zostanie wyposażone w trybunę na 100 miejsc siedzących. Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 25 000,00 złotych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zrealizowany zostanie w 2018 roku drugi etap zadania dotyczącego zagospodarowania terenu boiska sportowego w tej miejscowości. Po zrealizowanym w roku poprzednim w ramach dotacji i przy udziale mieszkańców miejscowości rozebraniu wału ziemnego oraz utwardzeniu terenu, w tym roku przyszedł czas na trybunę. Znacznie zwiększy to możliwości organizacji
środa, 11.7.2018 10:19
508

Debatowali o utrzymaniu i remontach dróg

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku przedstawiciele władz gminnych i Radni spotkali się z reprezentantami Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich oraz GDDKiA z Rejonu Kłodzko. Informacje o bieżących działaniach i planach na następny rok przedstawiali Antoni Drożdż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Monika Kropielnicka i Marek Kasprzyk z GDDKiA Rejon Kłodzko. Podczas spotkania zgłoszono wiele wniosków dotyczących bieżącego utrzymania dróg i potrzeb remontowo – inwestycyjnych zarówno na drogach powiatowych na&n
piątek, 6.7.2018 12:50
778

55. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

We wtorek 10 lipca 2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 55. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przewidywany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 czerwca 2018 r. Podjęcie uchwał. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy źródło: UG Kamieniec Ząbkowicki
czwartek, 5.7.2018 12:57
961

Budżet Gminy Bardo i jej zobowiązania

Ministerstwo finansów przygotowało ranking zadłużenia gmin na koniec 2017 roku, w którym to Gmina Bardo została sklasyfikowana w trzeciej setce w skali kraju. Dane te, są jednym z mierników wg jakich mierzony jest potencjał gminy z pozycji ustawodawcy. Na szczeblu lokalnym fakty te, mają odzwierciedlenie np. w ilości realizowanych inwestycji, które określają dynamikę i rozwój samorządu. Potencjał inwestycyjny uzależniony jest od środków pochodzących z budżetu oraz od pozyskanych środków zewnętrznych, które można przeznaczyć na sfinansowanie działań inwestycyjnych. Gmina Bardo na koniec roku 2016 posiadała zadłużenie na łączną kwotę 5.872.924 zł. Zaciągnięte zobowiązania pozw
czwartek, 5.7.2018 12:37
3
4040

Ząbkowice Śląskie - radni wstrzymują się przed obniżeniem pensji Burmistrza

28 czerwca Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich obradowali na LXIX sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołów: z dnia 25.04.2018, z 04.05.2018, z 28.05.2018.4. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.5. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od os
piątek, 29.6.2018 11:10
10
8426

O czym debatowali na XLIV sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku?

27 czerwca 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Przed przystąpieniem do obrad burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Waldemar  Wieja złożyli podziękowania:  Aleksandrze Wąsowicz, Beacie Karpińskiej, Katarzynie Furtan, Wojciechowi Dujinowi, Łukaszowi Dygas, Michałowi Czerniawskiemu oraz Agnieszce i Sebastianowi Szwarc i członkom Stowarzyszenia „KREWmaNIACY” za wkład pracy włożony w organizację tegorocznej Gwarkiady,  Marcie Krysiak i Mirosławie Słowiak za organizację Gwarkiady oraz konferencji w ramach projektu „Europa dla Oby
czwartek, 28.6.2018 14:21
1051

Burmistrz Złotego Stoku z absolutorium

27 czerwca 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Jednymi z punktów były: kwestia udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Złotego Stoku. Przed przystąpieniem do obrad burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Waldemar  Wieja złożyli podziękowania: Aleksandrze Wąsowicz, Beacie Karpińskiej, Katarzynie Furtan, Wojciechowi Dujinowi, Łukaszowi Dygas, Michałowi Czerniawskiemu oraz Agnieszce i Sebastianowi Szwarc i członkom Stowarzyszenia „KREWmaNIACY” 
czwartek, 28.6.2018 12:02
742

Mieszkańcy żądają remontu Kilińskiego. Urząd odpowiada

Nasza redakcja otrzymała list Czytelnika dotyczący pilnej potrzeby remontu ul. Kilińskiego w Ząbkowicach Śląskich, której stan jest katastrofalny. Urząd odpowiada, że droga może być modernizowana w przyszłym roku. W tym roku przygotowywana jest niezbędna dokumentacja.   LIST CZYTELNIKA Stan w jakim znajduje się Nasza ulica jest przerażający, od wielu już lat nie możemy się doprosić o remont. Płyty betonowe, z których zbudowana jest droga dosłownie "wiszą w powietrz
wtorek, 26.6.2018 09:09
29
8588

Program walki ze skutkami suszy to sukces porozumienia zainicjowanego w Stoszowicach

W 2015 roku susza dotknęła Dolny Śląsk. Z brakiem wody borykało się wiele miejscowości. Z inicjatywy władz Stoszowic doszło do porozumienia kilku gmin dotkniętych tym problemem - wspólnie walczyli o środki na przeciwdziałanie podobnym zdarzeniom w przyszłości. Ich determinacja przyniosła skutek, WFOŚiGW ogłosił właśnie dwa programy walki ze skutkami suszy.   Lato 2015 przyniosło ze sobą suszę i problemy z dostępem do wody. Tak było także w kilku miejscowościach w powiecie ząbkowickim, m.in. w gminie Stoszowice. Początko
poniedziałek, 18.6.2018 15:07
1
2566

[WIDEO] Ponad 5,5 mln zł na projekt gminy i powiatu - remont budynku DPS i kilkanaście nowych miejsc

Gmina Ząbkowice Śląskie razem z powiatem ząbkowickim za ponad 5,5 miliona złotych realizuje projekt "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie". Wkład własny gminy i powiatu to tylko 5% kosztów, reszta to dofinansowania z UE i budżetu państwa.  Ząbkowicki DPS wyremontuje nieużywany budynek i zyska kilkanaście nowych miejsc opieki całodobowej. W związku z tym powstaną także nowe miejsca pracy. W ramach projektu będzie też remont boiska i podwórek, przebudowa ul. Ciasnej i wymiana oświetlenia na Rynku.
piątek, 15.6.2018 18:46
11
7912

Marcin Gwóźdź wiceprezesem KGHM TFI

Marcin Gwóźdź, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Ząbkowickiego odwołany pod koniec ubiegłego roku z funkcji prezesa Uzdrowisk Kłodzkich, został w maju mianowany wiceprezesem spółki KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.  fot. mat.pras.   22 maja 2018 roku Rada Nadzorcza KGHM TFI S.A. dokonała zmian w Zarz
piątek, 8.6.2018 08:36
26
10429

[WIDEO] Jagieła: S8 i nowa strefa ekonomiczna pozwolą na rozwój Ząbkowic

Dariusz Jagieła, oficjalny kandydat na burmistrza Ząbkowic Śląskich podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawił główne założenia swojego pomysłu na Ząbkowice Śl.: praca, zdrowie, mieszkanie i rodzina. - Gmina jest wspólnotą ludzi, rodzin i firm - mówił. Na początku swojego wystąpienia Dariusz Jagieła przedstawił swoją diagnozę gminy Ząbkowice Śląskie na tle dwóch innych miast podobnej wielkości, opierając się na da
wtorek, 5.6.2018 11:12
58
23371

Wybory nowego sołtysa w Chwalisławiu

Po złożonej w kwietniu br. rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa przez Andrzeja Wielgusa, burmistrz Grażyna Orczyk zwołała na dzień 29 maja 2018 r., zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej w związku z wyborem nowego sołtysa wsi Chwalisław. Burmistrz oraz zebrani mieszkańcy złożyli podziękowania panu Andrzejowi za dotychczasową pracę podkreślając jego niezwykłe zaangażowanie w sprawy wsi i każdego mieszkańca, za poświęcony czas i pracę dla dobra tej małej społeczności. W zebraniu wzięło udziały udział 22 osoby. Komisja skrutacyjna po dokonaniu wszelkich niezbędnych formalności przeprowadziła głosowanie tajne i ogłosiła wyniki. Nowym sołtysem została  Izabela Suska otrzymując 19 głosów za. Gratulujemy, życzymy dobrej wsp&
piątek, 1.6.2018 14:07
1
2309

"Tu nie o Jagiełę chodzi, tu chodzi o naszą przyszłość"

Informacja, że Dariusz Jagieła będzie się ubiegał o stanowisko burmistrza Ząbkowic Śląskich w najbliższych wyborach samorządowych zaskoczyła wiele osób. W rozmowie z Doba.pl Dariusz Jagieła wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na start i co chciałby zmienić w Ząbkowicach. Kto namówił Pana na start w jesiennych wyborach samorządowyc
środa, 30.5.2018 12:45
66
21630

Przebudowy dróg, dotacje dla strażaków oraz policji i urządzania na place zabaw. Radni wprowadzili nowe zadania do budżetu

Podczas sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 28 maja do budżetu wprowadzone zostały nowe, zaproponowane przez burmistrza Marcina Orzeszka zadania inwestycyjne na kwotę ponad 1,8 mln złotych. Nowe inwestycje to: - Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w stronę stadionu i krytego basenu (dokumentacja) – 24 426,31 zł - Droga wewnętrzna w Sieroszowie – 300 000 zł - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 13 – 100 000 zł - Rem
wtorek, 29.5.2018 10:08
1
1705

[WIDEO, FOTO] Premier Morawiecki zabrał głos w sprawie drogi S8 [Foto, Wideo]

- Projekt ma zostać zakończony na przełomie tego i kolejnego roku, a badania środowiskowe, wszystkie pozwolenia mają szansę być zakończone do końca przyszłego roku, tak żeby całkiem niedługo, za 1,5 roku pewne prace tutaj ruszyły. Ja wiem jak to jest ważne żeby połączyć Kotlinę Kłodzką z Dolnym Śląskiem i resztą Polski - mówił o drodze S8, premier Mateusz Morawiecki, który przebywał z wizytą w Bystrzycy Kłodzkiej.  
sobota, 26.5.2018 16:59
73
37193

IPN chciał usunięcia pomnika z centrum Ząbkowic. Gmina się nie zgodziła. Co dalej?

Instytut Pamięci Narodowej wydał opinię, że pomnik "Poległym za Ojczyznę" znajdujący się w centrum Ząbkowic Śląskich narusza ustawę o zakazie propagowania komunizmu i ustroju totalitarnego, więc należy go usunąć. Gmina nie zgodziła się na takie rozwiązanie i zaproponowała własne. Pomnik czeka więc historyczny lifting. fot. Jerzy Organiściak Pomnik znajdujący się na placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich, pod kt&
czwartek, 24.5.2018 00:00
97
44248

Poseł PiS Wojciech Zubowski na spotkaniu w Ząbkowicach

W sobotę 19 maja w Sali Konferencyjnej Restauracji Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie otwarte z posłem Wojciechem Zubowskim, członkiem Komisji Śledczej ds. Amber Gold. fot. Aleksander Szwed - Spotkanie prowadził i moderował senator Aleksander Szwe
środa, 23.5.2018 09:16
34
11706

Spotkanie z posłem Kukiz'15 w Ząbkowicach. Wybrano ząbkowickie władze stowarzyszenia

Ząbkowickie Koło Terenowe „Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz ‘15” oficjalnie zainaugurowało swoją działalność na terenie powiatu ząbkowickiego otwartym spotkaniem z posłem Kukiz’15  Pawłem Grabowskim.    Poseł przedstawił sytuację Kukiz’15 w bieżącej konfiguracji parlamentarnej, omówił stanowisko Klubu Poselskiego w ocenie aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecz
wtorek, 22.5.2018 10:18
36
10905

[ROZMOWA] Poseł Wojciech Murdzek: zostawiam sobie furtkę, aby móc ponownie walczyć o fotel prezydenta

Wojciech Murdzek przez lata działał w samorządzie: był radnym, starostą świdnickim i przez trzy kadencje prezydentem Świdnicy. Po przegranej w 2014 roku w wyborach samorządowych wystartował w wyborach parlamentarnych, gdzie uzyskał mandat poselski z ramienia partii Jarosława Gowina, Porozumienie. Dziś o lokalnej polityce wypowiada się już tylko z perspektywy mieszkańca, podkreślając jednocześnie, że na 99 procent nie zamierza stanąć do walki o prezydencki fotel, choć otwartą furtkę sobie zostawia.  W rozmowie z naszą redakcją nie uniknęliśmy m.in. pytań o obecną sytuację strajkujących w Sejmie, oraz obniżki pensji samorządowcom, które będzie obowiązywać już od 1 lipca. Oczywiście poseł wypowiedział się także na temat naszego powiatu oraz mia
wtorek, 22.5.2018 09:55
908

[WIDEO] Maksymalna podwyżka dla wójta i to z wyrównaniem od początku kadencji

Podczas sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  radni zdecydowali, że wójt gminy Marcin Czerniec będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości ustawowego maksimum. Do najwyższej możliwej kwoty wzrośnie także dodatek funkcyjny. Podwyżka ma obowiązywać od początku tej kadencji, a więc wójt otrzyma "wyrównanie" za 3,5 roku.  Ośmioma głosami "za" i  trzema "przeciw" (czworo radnych było nieobecnych) radni zdecydowali
czwartek, 26.4.2018 20:27
64
43505

Gmina Ząbkowice Śląskie podzielona na nowe okręgi i obwody wyborcze

Radni Rady Miejskiej przyjęli 25 kwietnia uchwałę w sprawie podziału gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na sesji marcowej radni przyjęli z kolei podział gminy na 3 okręgi wyborcze, w związku ze zmianami w ordynacji wyborczej. W najbliższych wyborach samorządowych w  gminie Ząbkowice Śląskie nie będzie jednomandatowych okręgów wyborczych. Do tej pory w gminie Ząbkowice Śląskie obowiązywało 21 obwodów do głosowania i 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.   Ze względu na nowe przepisy radni uchwalili powstanie 3 wielomandatowych okręgów wyborczych - w sumie wybierzemy w nich 21 jed
czwartek, 26.4.2018 10:02
2
5207

Sołtysi nie chcą szacować szkód łowieckich. Sołtys Chwalisławia już zrezygnował z funkcji

Od 1 kwietnia tego roku sołtysi w całym kraju zostali zobligowani przez znowelizowane prawo łowieckie do szacowania szkód łowieckich. Ponieważ pełnią swoją funkcję społecznie, bez wynagrodzenia, a nowe obowiązki są niezwykle czasochłonne, sołtysi buntują się. Andrzej Wielgus, sołtys Chwalisławia w gminie Złoty stok, zrezygnował ze stanowiska  właśnie z tego powodu.
poniedziałek, 23.4.2018 15:41
27
11408

SLD: decyzje personalne do 12 maja

We Wrocławiu odbyła się Konwencja wojewódzka dolnośląskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gośćmi specjalnymi byli przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty oraz sekretarz generalny partii Marcin Kulasek. Podczas konwencji udzielono absolutorium zarządowi dolnośląskiemu partii. Przewodniczący Marek Dyduch podkreślił, że Sojusz czeka długa i wyczerpująca kampania samorządowa. Potwierdził
poniedziałek, 16.4.2018 08:43
876

Franciszek Gawęda koordynatorem Kukiz’15 w powiecie

W powiecie ząbkowickim powstało koło terenowe Kukiz’15, któremu przewodniczy Franciszek Gawęda, były radny Ząbkowic Śląskich, krytyk obecnej władzy w mieście. fot. mat.pras. 1 marca 2018 roku w Ząbkowicach Śląskich zawiązane zostało Koło Terenowe Stowarzyszenia Kukiz`15, które swoim zasięgiem obejmuje powiat ząbkowicki. Koordynatorem koła został Franciszek Gawęda.  -<
piątek, 13.4.2018 12:17
56
21563

Radny Maj w sprawie ząbkowickiej ciepłowni - chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia KRGiB

W sieci pojawiły się zdjęcia ciepłowni w Ząbkowicach Śląskich, zarządzanej przez ZGK, na których widać jak z komina wydobywa się czarny, gęsty dym wraz z opadającą smugą pyłu. Radny Wojciech Maj apeluje, by w tej sprawie w siedzibie ZGK odbyło się posiedzenie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej, by dogłębnie wyjaśnić sprawę. źródło: Facebook
poniedziałek, 9.4.2018 17:27
23
12382

Nowa radna i przewodniczący rady w Kamieńcu

Podczas sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w czwartek 29 marca nowo wybrana radna złożyła ślubowanie, wybrano też nowego przewodniczącego kamienieckiej rady. Na początku obrad ślubowanie złożyła Sylwia Demidowicz, wybrana na radną w niedzielnych wyborach.  Radna podziękowała wyborcom. - Chciałabym podziękować wszystkim wyborcom z okręgu nr 14. Państwa obecność w lokalu wyborczym jest najlepszym dowodem na to, że losy naszej gminy nie są obojętne wszystkim jej mieszkańcom. Uważam, że frekwencja na p
czwartek, 29.3.2018 14:06
45
27076

Nie będzie głosowania w Bardzie. Znamy nazwisko nowego radnego

8 kwietnia miało się odbyć głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie. Jednak zarejestrowano tylko jeden komitet wyborczy, który wystawił jednego kandydata.  Przypomnijmy, że wybory uzupełniające zostały zarządzone z powodu wygaśnięcia mandatu Piotra Jana Piątkiewicza, radnego z listy Nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Romana Festera, stwierdzonym uchwałą Nr XXVI/182/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 czerwca 2017 r. Wojewoda Dolnośląski datę wyborów ustalił na 8 kwietnia. Mi
środa, 4.4.2018 11:51
3
2219

Nowy radny gminy Kamieniec Ząbkowicki wybrany

25 marca w Kamieńcu Ząbkowickim odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy. Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 14 wybrali swojego przedstawiciela.   Głosowanie było bardzo wyrównane, zwycięzca wygrał tylko 34 głosami.  Mieszkańcy ulic Cichej, Kolejowej od nr 1- 22, Krzywej, Mostowej, Skoroleckiej i Szpitalnej na swojego radnego wybrali Sylwię Demidowicz (41 l.) z KWW Praworządni, k
poniedziałek, 26.3.2018 07:53
62
30962
czwartek, 17.6.2021 17:56
2
piątek, 11.6.2021 11:03
6
czwartek, 17.6.2021 17:56
2
czwartek, 17.6.2021 12:18
2
poniedziałek, 14.6.2021 12:41
1
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.