Nowy Sołtys wsi Chwalisław

środa, 26.10.2022 09:49 428 0

25 października w zebraniu wiejskim w Chwalisławiu wzięło udział 16 osób.

W pierwszym punkcie omówiono realizacje zadań funduszu sołeckiego za 2022r., i pozostają kwotę z poszczególnych zadań w wysokości 4 800 zł przeznaczono na zakup kruszywa do utwardzenia dróg dojazdowych do posesji mieszkańców.

Następnie mieszkańcy, w jednogłośnym głosowaniu tajnym, wybrali nowego sołtysa wsi, którym został pan Jarosław Mrugacz. Natomiast do rady sołeckiej, w wyniku również jednogłośnego głosowania dołączył pan Rafał Warzocha.

Przypomnijmy, że wybory zostały zarządzone w związku ze złożoną w sierpniu br. rezygnacją z pełnienia tej funkcji przez panią Katarzynę Głowinkowską.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)