komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

piątek, 22 marca 2019

Katarzyny, Boguslawa

« strona 8 z 21 »

Rada Powiatu Wałbrzyskiego wybrała przewodniczącego

Podczas obrad dzisiejszej XIX Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego został złożony wniosek o poszerzenie porządku obrad, co poskutkowało dużymi zmianami. Radny Stanisław Janor zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Jego miejsce w wyniku głosowania zajęła Grażyna Owczarek, uzyskując dziesięć głosów za kandydaturą, cztery przeciw, jeden radny wstrzymał głos. Nowym przewodniczącym Rady został Józef Piksa. Tak zdecydowało dziewięciu radnych na piętnastu biorących udział w głosowaniu.
czwartek, 29.9.2016 15:38
1797

PSL - mieliśmy rację w sprawie nieprawidłowości w ŚKA

Zakończona kolejna już kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Śląskim Konsorcjum Autobusowym  Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu pokazała, iż Polskie Stronnictwo Ludowe słusznie wskazywało na liczne nieprawidłowości zgłaszane przez pracowników i mieszkańców. Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu wyrażając zaniepokojenie dramatyczną sytuacją osób pracujących w spółce jako pierwszy podjął kroki mające na celu doprowadzenie do wyjaśnienia sytuacji,  wzywając przy tym odpowiednie organy do podjęcia stosownych i rzetelnych działań w tym zakresie i wskazania winnych zaistniałej sytuacji. Ustalenia  kontroli wykazały rażące uchybienia w przestrzeganiu norm prawa prac
czwartek, 29.9.2016 08:55
1707

Roman Szełemej w czołówce najlepszych prezydentów miast

26 września sesją plenarną w sali koncertowej Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu rozpoczął się VII Kongres Regionów, którego przewodnim tematem w tym roku są „Nowoczesne Regiony przyjazne mieszkańcom”. Podczas sesji dyskutowano o globalizacji miast, rozwoju i aspiracjach polskich metropolii. Gościem specjalnym Kongresu jest prof. Saskia Sassen z Columbia University in the City of New York, która w niezwykle interesujący sposób mówiła o politycznych, gospodarczych i kulturowych wymiarach współczesnej globalizacji. Organizatorzy kongresu zaplanowali ponad trzydzieści paneli poruszających wszystkie istotne z punktu widzenia funkcjonowania samorządów sprawy –
wtorek, 27.9.2016 11:14
2
2237

[FOTO, WIDEO] "Martwe nie będziemy rodzić!"

25 września na wrocławskim Rynku kilkaset osób wzięło udział w "Czarnym Proteście." Wszyscy ubrani na czarno spotkali się pod Pręgierzem, demonstrowali z transparentami w rękach. Protestujący chcieli w ten sposób pokazać swój sprzeciw dotyczący projektu ustawy aborcyjnej.   - Zaprotestujmy razem przeciw barbarzyńskiej ustawie, odzierającej kobiety z godności i bezpieczeństwa! Są nas tysiące. Pokazałyśmy i pokazaliśmy to na ulicac
poniedziałek, 26.9.2016 13:27
1697

Posłanka Katarzyna Mrzygłocka wiceszefową klubu PO

Pochodząca z Wałbrzycha, posłanka Katarzyna Mrzygłocka wraz z Krystyną Skibińską decyzją władz klubu PO została jego wiceszefową, zajmując m.in. miejsce Tomasza Siemoniaka, z którym walczyła o głosy w rodzinnym mieście. Posłanka Katarzyna Mrzygłocka po prawej - Katarzyna Mrzygłocka i Krystyna Sibińska zostały wybrane przez klub (na wiceszefowe) w miejsce kolegów, którzy ustąpili i mają inne zadania w partii
czwartek, 22.9.2016 13:52
1177

PSL składa projekt zmiany Statutu Miasta Wałbrzycha

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu złożyło adresowany do Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz wszystkich Radnych projekt zmiany Statutu Miasta, wnoszący poprawkę wraz z uzasadnieniem, aby Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha nie mógł być powoływany jako przedstawiciel Miasta, oraz aby nie mógł być członkiem władz zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych podmiotów, z którymi gmina zawarła umowę na wykonywanie zadań własnych. 
piątek, 16.9.2016 16:05
3298

Debata emerytalna w wałbrzyskim ratuszu

Jak działa polski system emerytalny? W jakiej sytuacji jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych? Jakie są kierunki zmian III filaru emerytalnego? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznają uczestnicy debaty emerytalnej, która odbędzie się 20 września w sali witrażowej wałbrzyskiego ratusza.  Organizatorem wydarzenia są Oddziały ZUS w Wałbrzychu i w Legnicy. Wałbrzyskie spotkanie jest częścią przeglądu systemu emerytalnego, w ramach którego w 25 polskich miastach odbywają się debaty. Hasłem tych spotkań jest „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Obowiązek przeprowadzenia przeglądu emerytalnego został zapisany w tzw. ustawie systemowej. Pierwszy przegląd odby
piątek, 16.9.2016 10:25
2886

Od 2017 r. płaca minimalna wyniesie 2000 zł. Premier podpisała rozporządzenie

Od przyszłego roku płaca minimalna wynosić będzie 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - przypomina MRPiPS. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się na wzrost wynagrodzeń - podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.  Resort poinformował we wtorek, że premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej. Obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto. Podwyższenia do 2 tys. zł oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł). Kwota
czwartek, 15.9.2016 08:05
694

[FOTO] Antoni Macierewicz we Wrocławiu

- Jesteśmy z Was niezwykle dumni. Mam nadzieję, że do tych wszystkich wartości, jakie reprezentuje sobą Wojsko Polskie tchniecie dodatkowo młodość, siłę, determinację i bezgraniczny zapał. Polska armia musi być większa i nowocześniejsza. Musi również skutecznie współpracować ze swoimi sojusznikami. Dziękuję za obecność przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec. Wasza obecność to znak, że jesteśmy razem i możemy oprzeć się dowolnej agresji - powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w przemówieniu wygłoszonym z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski 432 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej
poniedziałek, 12.9.2016 08:57
1180

Raport z realizacji Programu 500 plus na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumowuje dotychczasowe działania związane z realizacją Programu Rodzina 500+ na Dolnym Śląsku. Liczba złożonych wniosków w wersji papierowej i elektronicznej na Dolnym Śląsku na dzień 16 sierpnia 2016 roku sięgnęła 183 492 sztuk. Podjęto 171 883 decyzje administracyjne przyznające świadczenia wychowawcze. Kwota wypłaconych do tej pory świadczeń wychowawczych to: 485 618 959 zł. W 11 gminach (Bielawa, Kamienna Góra, Karpacz, Piława Górna, Gryfów Śląski, Mirsk, Polkowice, Prusice, Szczytna, Trzebnica, Wołów) przekazano 85 świadczeń w formie rzeczowej lub opłacania usług. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak na bieżąco monitoruje realizację programu Rodzina 500+ w g
wtorek, 30.8.2016 14:50
736

PSL pyta o koszty Spartakiady Pracowników Wodociągów

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu w związku z licznie zgłaszanymi zastrzeżeniami mieszkańców Wałbrzycha co do organizacji spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji w obiektach należących do Gminy Wałbrzych, poprosiło urząd miasta o przedstawienie wysokości środków pieniężnych, jakie w związku z organizacją w/w imprezy wpłynęły na konto gminy: Mamy nadzieję, że organizacja imprezy przyniosła gminie a tym samym mieszkańcom wymierne korzyści finansowe. Stoimy na stanowisku, że tylko przejrzystość finansów wpływa na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.  We wniosku do UM w Wałbrzychu&a
wtorek, 30.8.2016 13:10
1779

Kolejne wnioski PSL w sprawie Śląskiego Konsorcjum Autobusowego

W związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe, Radosław Kycia Wiceprezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu złożył do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  1) Informacji o podwykonawcy, któremu zgodnie z umową 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. wykonawca, czyli Śląskie Konsorcjum Autobusowe powierzył wykonywanie przewozu. W informacji proszę o przekazanie wymaganych danych, których zgodnie z w/w umową wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu: - nazwa, siedziba, numer, wpisu d
środa, 24.8.2016 12:55
1653

Współpraca między powiatami w ramach transportu publicznego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu po raz kolejny odbyło się spotkanie dotyczące współpracy między powiatami w ramach transportu publicznego. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli min. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura, Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys, wraz z radcami prawnymi, których obecność była niezbędna do prowadzenia jakichkolwiek dyskusji. Obecny był również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisław Janor, Prezes Spółki Transportowej z Kamiennej Góry oraz przedstawiciele Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
środa, 20.7.2016 13:41
1372

Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Poniżej przedstawiamy stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu zapraszamy do zapoznania się z tą informacją.
wtorek, 19.7.2016 11:11
954

PSL zainteresowane warunkami pracy kierowców ŚKA

15 lipca Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP informacji dotyczących ilości wozokilometrów wykonanych przez wykonawcę umowy (ŚKA).PSL chce znać ilość wozokilometrów wykonanych przez wykonawcę umowy (ŚKA) z podziałem na poszczególne linie autobusowe, dni robocze, soboty, niedziele i święta w poszczególnych latach, SIWZ przetargu ogłoszonego w 2012 roku oraz zakres umowy na świadczenie usług przewozowych zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym.
poniedziałek, 18.7.2016 11:17
1719

Co oznacza słowo poległy? Minister edukacji wie lepiej

- Jaka jest definicja czasownika poległ? - zapytała minister edukacji Annę Zalewską w środowej "Kropce nad I" gospodyni programu. - Polec, poległ... poległ to zginął - odpowiedziała minister. - To jest wyraz bardzo wieloznaczny - dodała. - Według słowników definicja to: "poległ" w czasie wojny lub bitwy - argumentowała Olejnik. - Z mojej wiedzy wynika, że poległ znaczy zginął - obstawała przy swoim minister Zalewska. Językoznawca i wielki autorytet, prof. Jerzy Bralczyk nie pozostawia złudzeń. Słowo "poległ" w języku codziennym i ofic
czwartek, 14.7.2016 12:10
1570

Akcja "Ratujmy kobiety" w Wałbrzychu

17 lipca (niedziela) o godzinie 9:30 na terenie wałbrzyskiej giełdy (Tesco, Szczawno- Zdrój) w rejonie wejścia do centrum handlowego odbędzie się konferencja prasowa połączona ze zbiórką podpisów w ramach akcji "Ratujmy Kobiety" organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska.W trakcie konferencji omówiona zostanie akcja "Ratujmy Kobiety" oraz problem dotyczący ustawy aborcyjnej w Polsce. Dodatkowo zostanie przedstawiona propozycja ustawy o świadomym rodzicielstwie i macierzyństwie, pod którym to projektem ustawy będzie można złożyć swój podpis. W trakcie konferencji prasowej gośćmi będą m.in:Dariusz Joński - jeden z liderów Stowarzyszen
poniedziałek, 11.7.2016 12:06
996

[FOTO, WIDEO] "Nie ma zgody na te metody", czyli czarny protest KOD-u

5 lipca 2016 roku o godzinie 17 na Placu Solnym we Wrocławiu odbył się CZARNY PROTEST zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Data zgromadzenia wiązała się z wydarzeniami, które tego dnia miały miejsce w Sejmie. 5 lipca parlament rozpoczął bowiem prace nad nową ustawą autorstwa PiS o Trybunale Konstytucyjnym. Również tego dnia swoje wystąpienie z mównicy sejmowej miał prof. Andrzej Rzepliński, sędzia trybunału. Podobne protesty jak ten we Wrocławiu odbyły się w całym kraju. Sympatycy i
środa, 6.7.2016 08:56
2
3117

Burmistrz Mieroszowa ma nowego zastępcę

1 lipca burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński powołał na swojego zastępcę Rafała Dzimirę. Do dnia powołania Rafał Dzimira był pracownikiem Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Nowy zastępca jest magistrem ochrony środowiska Uniwersytetu Opolskiego. Pracował m.in. w Fundacji Krzyżowa i spółce Sanatoria Dolnośląskie. Jest społecznikiem, uczestnikiem i współtwórcą wielu projektów na terenie Gminy Mieroszów, doświadczonym organizatorem w dziedzinie turystyki, marketingu, współpracy międzynarodowej. Posługuje się 4 językami obcymi. Do głównych zadań powierzonych zastępcy burmistrza należy koordynowanie pracy Referatu Gospod
wtorek, 5.7.2016 11:41
847

Kongres PiS-u: asystent minister Zalewskiej w radzie politycznej

Łukasz Apołenis od 5 lat pozostający asystentem minister Anny Zalewskiej podczas kongresu partii, który odbył się 2 lipca w Warszawie ponownie awansował na członka rady politycznej ugrupowania. Podczas zjazdu Jarosław Kaczyński przedłużył sobie przywództwo w partii rządzącej na kolejne trzy lata. Na ponad tysiąc delegatów przeciw było siedmiu, a jeden się wstrzymał. Ostro zrecenzował także działania swoich trzech ministrów. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że jeszcze w czerwcu rząd Kaczyńskiego ma przejść so
wtorek, 5.7.2016 12:16
917

Prawo pierwokupu. Jaką nieruchomość jako pierwsze może odkupić miasto?

18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji (Dz. U. z dnia z dnia 9 października 2015 r., poz. 1777), która rozszerzyła katalog uprawnień gminy na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Na podstawie § 3 Uchwały Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 roku, w Wałbrzychu ustanowione zostało na rzecz miasta Wałbrzych prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obs
niedziela, 3.7.2016 08:10
1726

Absolutorium dla Burmistrza Szczawna Zdrój

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, radni udzielili absolutorium za 2015 rok burmistrzowi Markowi Fedorukowi. Radni najpierw przed sesją zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Szczawno-Zdrój za 2015 rok i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachun
czwartek, 30.6.2016 10:11
909

Absolutorium dla wójta Gminy Walim

28 czerwca 2016r. w Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiedzicy odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Walim. Głównym jej punktem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Sesję otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Bodurka. Wójt Gminy Walim Adam Hausman  przedstawił informację z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, następnie Skarbnik Gminy Walim Lucyna Młot odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu. W dalszej części obrad Członek Komisji Rewizyjnej Stanisław Kręciproch przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2015 rok. Oświadczając, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sp
środa, 29.6.2016 13:27
1344

Uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium unieważniona!

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego ws. nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego została unieważniona. Poniżej pismo z Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.
wtorek, 21.6.2016 09:26
1990

Piotr Zimnicki Prezesem Zarządu Powiatowego PSL

17 czerwca 2016r. w siedzibie NOT w Wałbrzychu, Powiatowy Zjazd Delegatów ‪PSL wybrał w głosowaniu tajnym na funkcję Prezesa Zarządu kol. Piotra Zimnickiego.  W zjeździe gościli m.in. Tomasz Pilawka – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Zarządu Krajowego FML  a także Radosław Zysnarsaki – Wiceprezes zarządu Wojewódzkiego PSL, Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice, Prezes Zarządu Wojewódzkiego FML.Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem Roty, następnie miało miejsce wystąpienie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL oraz zaproszonych gości.Po wybo
poniedziałek, 20.6.2016 09:14
1881

Zjazd okręgowy delegatów PiS-u

4 czerwca 2016 roku w Bielawie odbył się zjazd okręgowy delegatów Prawa i Sprawiedliwości. Wyłoniono na nim 11 członków, którzy reprezentować mają okręg wałbrzyski na V kongresie partii.  W obradach jak czytamy na portalu zprawa.pl uczestniczyli posłowie Anna Zalewska i Michał Dworczyk oraz senator Aleksander Szwed. Spotkaniu przewodniczył Łukasz Apołenis – sekretarz okręgowy PiS w Okręgu Wałbrzyskim. Spośród 30 zgłoszonych osób wytypowano 11. Są to: Irena Skibniewska-Kozak (Bielawa), Cezary Kuriata (Wałbrzych), Marian Góra (Strzegom), Maciej Badora (Wałbrzych), Danuta Woźniak-Łągiewka (Ząbkowice Śl.), Jerzy Gierczak (Dzierżoniów), Bogumi
czwartek, 9.6.2016 13:41
1456

Zjazd Okręgowy PiS - wybory delegatów na kongres

4 czerwca w Teatrze MOKiS w Bielawie odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wałbrzyskim. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków dokonali wyboru 11 delegatów, którzy w dniu 2 lipca 2016 roku będą reprezentować regionalne struktury na V Kongresie partii. W posiedzeniu uczestniczyła m.in. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska. O mandat delegata ubiegało się 29 kandydatów, z których 6 reprezentowało Wałbrzych i powiat ziemski. W wyborach wziął udział Cezary Kuriata, Maciej Badora, Giovanni Roman, Marek Masiuk (Głuszyca), Kamil Zieliński oraz Beata Mucha, która ostatecznie wycofała się z wyborczej rywalizacji. Mandaty delegatów, w wyniku głosowania
poniedziałek, 6.6.2016 09:14
1089

PSL w Wałbrzychu ma nowy zarząd

3 czerwca podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Miejskiego PSL w Wałbrzychu, Zarząd ukonstytuował się wybierając Prezydium, w skład którego oprócz  Prezesa Piotra Zimnickiego weszli:Łukasz Mikołajczyk-WiceprezesRadosław Kycia - WiceprezesAndrzej Zawichowski- SekretarzElżbieta Maksińska – Skarbnik Ponadto w skład Zarządu wchodzą:Jolanta Łatka;Dariusz Jędrzejak;Jędrzej Kłosowski;Wiesław Frankowski. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu również uczestniczyli m.in. Jacek Cichura- Starosta Wałbrzy
poniedziałek, 6.6.2016 09:11
840

Nowy zarząd Dolnośląskich Pracodawców

Dolnośląscy Pracodawcy spotkali się na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Związku, którego najważniejszym punktem było wybranie członków zarządu na nową, trzyletnią kadencję. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Jeremi Mordasewicz - doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Anna Żabska – dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, które zostało zorganizowane w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Dolnośląscy Pracodawcy podsumowali 3 lata działalności kończącego kadencję zarządu oraz wybrali nowych członków zarządu na kolejną kaden
środa, 1.6.2016 08:25
1010
czwartek, 3.1.2019 14:30
26
wtorek, 19.3.2019 10:34
1
sobota, 16.3.2019 07:05
1
czwartek, 21.3.2019 09:37
czwartek, 14.3.2019 15:18
czwartek, 14.3.2019 15:14
piątek, 15.3.2019 14:20
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele