KOMUNIKATY.doba.pl - nowy cennik!
mpk
LOTTO

czwartek, 1 grudnia 2022

Natalii, Eligiusza

« strona 8 z 9 »

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Wałbrzychu

Szanowni Państwo, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej". "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 - 2020" określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, go
piątek, 16.1.2015 11:42
560

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Głuszycy

Szanowni Państwo, Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zin
sobota, 17.1.2015 14:05
558

Sukces Krajowego Funduszu Szkoleniowego zależy od pracodawców, także dolnośląskich!

Efektywne wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie w dużej mierze zależało od współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. To one powinny promować fundusz, organizować spotkania z przedsiębiorcami oraz konsultacje i poradnictwo  dla lokalnych pracodawców. Jednym z istotnych instrumentów służących poprawie jakości zasobów pracy w Polsce oraz lepszemu ich dostosowaniu do wymogów zmieniającego się rynku pracy jest powołany niedawno Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W naszej ocenie jego efektywność będzie zależała od zainteresowania pracodawców
czwartek, 15.1.2015 16:22
521

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór, Pan Adam Górecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.  "Prognoza oddział
czwartek, 15.1.2015 15:09
641

Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla

Przebieg procesu likwidacyjnegoPo zmianach politycznych w 1989 roku rozpatrywany był problem likwidacji kopalń wałbrzyskich, ale decyzji ostatecznych niepodejmowano, gdyż obawiano się niepokojów społecznych mieszkańców Wałbrzycha.Przełomowym momentem, który zadecydował o podjęciu decyzji o likwidacji Zagłębia, było pismo z dnia 20 lutego 1990 roku Przewodniczącego Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej Krzysztofa Betki do Ministra Przemysłu Tadeusza Syryjczyka. Do pisma dołączone było opracowanie wykonane przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Biura Projektów w Gliwicach pt. „Op
czwartek, 15.1.2015 09:34
674

50 tys. zł na seniorów, kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2015 roku w następujących zakresach: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: działalność na rzecz osób starszych i seniorów; edukacja, jako forma spędzania wolnego czasu, zakładanie i prowadzenie kursów, szkoleń, uniwersytetów dla seniorów; organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym - organizacja senioralii powiatowych; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
środa, 14.1.2015 11:06
719

Spotkanie burmistrza Głuszycy z senatorem Wiesławem Kilianem

W poniedziałek 12. 01. 2015 w związku z rozpoczynającą się kadencją nowych władz samorządowych senator RP pan Wiesław Kilian spotkał się z burmistrzem Głuszycy panem Romanem Głodem. Rozmowa dotyczyła omówienia trudnej sytuacji finansowej naszej gminy oraz aktualnych problemów, które występują w Głuszycy. Zaniepokojony bieżącym stanem finansów Głuszycy senator ziemi wałbrzyskiej wyraził gotowość pomocy oraz chęć współpracy w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej gminy. Pan Wiesław Kilian zadeklarował wsparcie przy staraniach o dokończenie remontu drogi wojewódzkiej nr 381 (część ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej). Poza tym w czasie rozmowy zwrócono uwagę na możliwość rozwoju naszej gminy i gmi
środa, 14.1.2015 10:32
870

415,5 mln euro na dolnośląskie przedsiębiorstwa i innowacje

Mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W przyjętym przez Komisję Europejską dokumencie w pierwszej osi priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje” do dyspozycji dolnośląskich firm jest 415,5 mln euro. Działania osi ukierunkowane są na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Realizowane w ramach osi projekty przyczynią się do: podniesienia jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie, zwiększenia nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach, poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, czy podniesienia konkuren
środa, 14.1.2015 09:48
637

Straż Miejska apeluje do mieszkańców Wałbrzycha

Od piątku 09.01.br. w rejonie dzielnicy Wałbrzycha Śródmieście dochodzi do chuligańskich wybryków. Nieznani sprawcy (prawdopodobnie dwóch młodych mężczyzn) niszczą elewacje nowo wyremontowanych kamienic w obrębie Śródmieścia malując na nich graffiti.   Niszczyciele działają najczęściej późnym wieczorem. Wszystkie graffiti przedstawiają niemożliwy do odczytania napis, kombinację słów, czy liter- niewiadomego znaczenia; wykonane są zieloną, jaskrawą farbą. Zniszczone zostały elewacje budynków m.in. na Pl. Magistrackim, w Rynku, ul. Pługa, Chrobrego, Kościuszki, Zajączka.
wtorek, 13.1.2015 14:09
1
1742

Odpady komunalne a działalność gospodarcza

Straż Miejska w Wałbrzychu informuje, że rozpoczęła się weryfikacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Wałbrzycha w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych.   Czynnościami kontrolnymi objęte zostanie blisko 6 tysięcy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby prowadzące działalność gospodarczą zapewniają czystość i porządek poprzez wyposażenie swojej placówki w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.
wtorek, 13.1.2015 13:25
800

Świdnicki magazyn pełen żywności a biedni głodują

Do kuriozalnej sytuacji doszło w wyniku nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej nowych kryteriów dochodowych. W Świdnicy w Banku Żywności, który obsługuje swym zasięgiem m.in. Wałbrzych, Kudowę Zdrój, Strzegom, Bystrzycę Kłodzką czy Milicz zalega 30 tysięcy gotowych do wydania paczek. Termin ich rozprowadzenia mija wraz z końcem stycznia.  - Zarząd PKPS-u, na którego scedowane jest rozdanie p
wtorek, 13.1.2015 11:37
431

Służby Powiatu Wałbrzyskiego - przygotowanie na ferie

12 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozmawiano na temat przygotowania podmiotów podległych Staroście Wałbrzyskiemu do nadchodzących ferii. Głównym celem tej komisji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, ma ona też pomóc staroście w realizacji zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także wspierać współpracę z samorządami gmin, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. – Kwestie będące w centrum zainteresowania tej komisji uważam za jeden z moich priorytetów. Liczę na ścisłą współpr
wtorek, 13.1.2015 09:21
1502

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Mieroszów

1. Ciąg drogi krajowej nr 35 od Unisławia poprzez Kowalową ul. Wałbrzyska, ul .Dąbrowszczaków , ul.Wolności i ul.Mickiewicza w Mieroszowie i drogę w stronę Granicy Państwa obsługuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon Dróg w Wałbrzychu, tel. 074 840 08 20 lub 074 841 03 65 wew. 16  2. Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy tj. ul. Główna w Sokołowsku, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Kwiatowa, ul. Hoża, droga nr 3383D Mieroszów - Nowe Siodło, droga nr 3470D Mieroszów - Kochanów, droga nr 3385D - przez wieś Łączna, droga nr 3384D przez wieś Golińsk, droga nr 3362 D przez wieś Rybnica Leśna w stronę Andrzejówki obsługuje Starostwo Powiatowe,
poniedziałek, 12.1.2015 11:34
569

Atrakcje przyrodnicze na składowisku w Czarnym Borze

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom informuje, że ich nowy projekt znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska. Tym razem lubawska spółka zamierza zrekultywować dwa zamknięte składowiska, w Lubawce i Czarnym Borze. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, będzie zrealizowany do końca 2015 roku, a obejmie łącznie około 7,5 ha (5 ha w Lubawce i 2,5 ha w Czarnym Borze) rekultywowanych kwater. Zostaną one obsadzone ciekawą roślinnością, powstaną tam także ścieżki przyrodnicze. Rekultywacja ma ograniczyć negatywny wpływ znajdujących się tam odpadów, w szczególności przedostanie się odcieków do wód gruntowych i emisji gazów składowiskowych do atmosfery (m.in. metanu). Wartość brutt
poniedziałek, 12.1.2015 11:30
601

Noworoczne spotkanie opłatkowe PSL w Wałbrzychu

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu Piotra Zimnickiego ponad 100 osób, członków, sympatyków PSL i zaproszonych gości wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu. Spotkanie odbyło się 9 stycznia w siedzibie PSL w Wałbrzychu. Swoją obecnością w uroczystości zaszczycili m.in. Grażyna Cal-Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, Teodor Stępa- Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Henryk Ryszard Kmiecik, Poseł Klubu Parlamenta
poniedziałek, 12.1.2015 11:23
935

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór

Od 1 stycznia 2015 roku na terenie gminy Czarny Bór obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zachęcamy mieszkańców sołectw do zapoznania się z terminami klikając na poniżej zamieszczone informacje.Harmonogram odbioru odpadów duża śmieciarka Harmonogram odbioru odpadów mała śmieciarka 
sobota, 10.1.2015 10:25
624

Punkt bezpłatnych porad prawnych w Starostwie Powiatowym zaprasza

Od 7 stycznia na terenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu działa Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej. Można w nim zasięgnąć bezpłatnej pomocy specjalisty. - Zarząd powiatu jest  gotowy  wynająć każde wolne pomieszczenie w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na cele realizacji działań prospołecznych – mówi Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. W powstałym właśnie punkcie,  mieszkańcy miasta i powiatu mogą  uzyskać bezpłatną pomoc prawną i obywatelską. – Choć działamy w tym miejscu dopiero do dwóch dni, to o poradę zwróciło się już do nas dziewięć osób, gł&oac
piątek, 9.1.2015 09:22
1138

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji funkcjonujących na terenie gminy Głuszyca na uroczyste spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2015 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. źródło: gluszyca.pl
piątek, 9.1.2015 03:00
504

W Głuszycy możesz odpracować swój dług

Osoby odpracowujące zadłużenie na rzecz gminy Głuszyca w okresie zimowym wykonują prace przy odśnieżaniu chodników. Prace te polegają również na posypywaniu piaskiem miejsc szczególnie niebezpiecznych dla przechodniów. Obecnie w naszej gminie zadłużenie odpracowuje 13 osób, w tym 5 kobiet. Urząd Miejski w Głuszycy przypomina, że na podstawie obowiązującego Zarządzenia Burmistrza istnieje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego i innych opłat na rzecz gminy. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które mają zobowiązania wobec gminy z tytułu niezapłaconego czynszu za mieszkanie komunalne czy z tytułu innych nieuiszczonych opłat, mogą odrobić swoje zaległości poprzez wykonywanie różnych pr
czwartek, 8.1.2015 12:00
663

Poświąteczna zbiórka choinek

Zbórka będzie prowadzona w formie wystawki w dniach: 8, 15, 22, 29 STYCZNIA  5, 12 LUTEGO Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości zamieszkałych bądź mieszanych.Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawianie choinek przed posesjami. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej - przy pojemnikach na odpady.  
środa, 7.1.2015 13:39
1
852

Zmiany w systemie segregacji odpadów

środa, 7.1.2015 13:32
771

Składy komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego nareszcie uzupełnione!

Znamy już pełne składy wszystkich komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu: Józef Piksa - Przewodniczący Komisji Jacek Cichura - członek Komisji Krzysztof Kwiatkowski - członek Komisji Mirosław Potapowicz - członek Komisji Grażyna Owczarek - członek Komisji Stanisław Janor - członek Komisji Andrzej Lipiński - członek Komisji Grzegorz Walczak - członek Komisji Jarosław Buzarewicz - członek Komisji  Kamil Orpel - członek Komisji 
środa, 7.1.2015 13:21
475

Urząd w Walimiu przyjazny dzieciom

Przychodząc do urzędu, by załatwić ważne i  niecierpiące zwłoki sprawy, często zabieramy ze sobą dzieci, które  nie rozumiejąc powagi wykonywanych przez nas czynności, nudzą się i grymaszą. Dlatego też, aby urozmaić maluchom pobyt  w naszym urzędzie, został stworzony „kącik malucha”. Każde dziecko przychodząc do Urzędu Gminy Walim może przysiąść, przy specjalnie przygotowanym stoliku i spędzić miłe chwile kolorując malowanki, dając rodzicom czas  na spokojne załatwienie wszystkich spraw. Zapraszamy do korzystania z naszego „kącika malucha”.
środa, 7.1.2015 10:05
518

Spotkania Burmistrza Głuszycy z mieszkańcami

Burmistrz Głuszycy 0raz Zastępca Burmistrza spotykają się z mieszkańcami Głuszycy we wtorki w godzinach 8.00 do10.00 oraz od 15.00 do 17.00. Mieszkańcy mają możliwość spotkania się z Burmistrzem również w innych dniach pracy Urzędu Miejskiego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ( tel. 74 8459479 – sekretariat Burmistrza). źródło: gluszyca.pl
piątek, 2.1.2015 14:29
500

Spotkanie z posłem

Henryk Ryszard Kmiecik, poseł z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek m.in. Komisji: Spraw Wewnętrznych oraz Infrastruktury 30 grudnia złożył Zarządowi oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu najlepsze życzenia noworoczne. Poseł związany z Legnicą, a także ziemią kamiennogórską podczas krótkiej roboczej wizyty u Jacka Cichury, Starosty Wałbrzyskiego, poruszył kwestie perspektyw rozwoju Ziemi Wałbrzyskiej. źródło: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
piątek, 2.1.2015 14:16
639

Sesja budżetowa

29 grudnia, podczas trzeciej sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwałę budżetową na rok 2015. Ustalono w niej dochody powiatu w wysokości 42 470 301 zł, a wydatki na poziomie 42 210 301 zł. Nadwyżka budżetowa ma wynieść 260 000 zł. źródło: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
piątek, 2.1.2015 14:13
519

Wyniki II tury wyborów w powiecie wałbrzyskim

Za nami druga tura wyborów samorządowych. W powiecie wałbrzyskim była rozgrywana w Głuszycy, Mieroszowie, Szczawnie Zdroju i Boguszowie Gorcach. Tam wybierano włodarzy gmin.  W Głuszycy Roman Głód, dyrektor szkoły „Energetyk” w Wałbrzychu pokonał Monikę Bisek-Grąz. W Mieroszowie wygrał Marcin Raczyński. W drugiej turze zmierzył się z Andrzejem Lipińskim, wicestarostą powiatu wałbrzyskiego. W Boguszowie-Gorcach zwyciężył Waldemar Kujawa, obecny burmistrz.W Szczawnie-Zdroju no
poniedziałek, 1.12.2014 09:50
2257

Oficjalne wyniki do Sejmiku Województwa

Po 6 dniach od wyborów PKW udało się wreszcie zliczyć i podać do wiadomości publicznej oficjalne wyniki wyborów. Na zdjęciu od lewej: Patryk Wild, Marek Dyduch, Roman Szełemj oraz Zbigniew Szczygieł. I tak w województwie dolnośląskim do Sejmiku Województwa 16 mandatów prz
niedziela, 23.11.2014 09:58
3
2948

Jakie ma obowiązki radny?

Obowiązki radnych określają z ustawy ustrojowe, wynikające z jego funkcji w radzie i jej organach, oraz te związane z jego pozycją jako „łącznika” między wyborcami i ich organizacjami a radą. Radny jest zobowiązany brać udział w pracach organów samorządu oraz w przypadku radnego gminy - instytucji samorządowych, a w pozostałych przypadkach - samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. Za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego potrącana mu jest części diety. Wysokość wynagrodzenia za pracę radnego na rzecz samorządu i lokalnej społeczności uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy lub powiatu. Stąd takie dysproporcje w po
piątek, 21.11.2014 13:05
739
środa, 23.9.2015 16:30
12
czwartek, 24.9.2015 11:15
piątek, 11.9.2015 13:05
2
piątek, 13.2.2015 12:16
9
poniedziałek, 5.10.2015 11:43
sobota, 3.10.2015 08:10
3
środa, 10.10.2018 10:47
1
czwartek, 3.9.2015 09:14
6
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
OSiR Dzierżoniów
OSiR Dzierżoniów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
test
Czas generowania: 0,1047 sekund