komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

czwartek, 18 października 2018

Juliana, Lukasza

« strona 3 z 19 »

Unia chce pomóc Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dowiedzieliśmy się na spotkaniu w Starej Kopalni, w której uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej. Unijni urzędnicy przyjechali do Wałbrzycha z rewizytą po tym, jak w marcu prezydent Roman Szełemej z delegacją samorządowców przedstawił w Brukseli projekt Sudety 2030 zmierzający do ekonomicznego wsparcia południa Dolnego Śląska. źródło: FB UM Wałbrzych
czwartek, 21.6.2018 09:23
220

140 kamienic do remontu!

Ponad 40 mln zł to kwota wsparcia, którą Aglomeracja Wałbrzyska przeznaczyła na remonty kamienic. Za rok Wałbrzych będzie wyglądał inaczej. 211 wniosków na kwotę 47 mln zł wpłynęło do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w związku z rewitalizacją budynków mieszkalnych. Dofinansowanie sięgające nawet 80% wartości zadania uzyskało 114 wspólnot z terenu aglomeracji, w tym 90 wniosków rozpatrzono pozytywnie w samym Wałbrzychu, poza tym w Żarowie, Świdnicy i Świebodzicach. Łączna kwota dofinansowania to 25 mln zł. Drugi nabór prowadzono w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Po rozpatrzeniu 79 wniosków na kwotę 30 milionó
wtorek, 19.6.2018 09:36
1
768

Spotkanie Prezydenta Szełemeja z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Spotkanie Prezydenta Szełemeja z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Wałbrzychu - 19 czerwca, Stara Kopalnia 11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisało we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie Gmina pracuje. Celem podjętych działań je
czwartek, 14.6.2018 09:44
387

Umowa między Jedliną-Zdrój a IPAW podpisana!

Umowa pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej została podpisana. Na mocy tej umowy Jedlina otrzymała 1 900 tys. złotych dotacji na projekty rewitalizacyjne, które już się w tym mieście rozpoczęły. O szczegółach dotyczących podpisanej umowy mówił Leszek Orpel, Burmistrz Jedliny-Zdroju: - Kilka dni temu podpisałem umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację szczególnego projektu, którego nazwa brzmi: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój". Ta umowa jest warta 1 900 000 złotych. Tyle dostaliśmy dofinansowania z Aglomeracji Wał
czwartek, 14.6.2018 08:15
187

Dożyj 100 lat, to dostaniesz z ZUS dodatkowe pieniądze!

129 osób na Dolnym Śląsku ma więcej niż sto lat. W Wałbrzychu 47 osób skończyło sto lat, w Legnicy 14, a we Wrocławiu 68. Najstarszy mieszkaniec naszego regionu skończył właśnie 111 lat. Tradycyjnie wśród stulatków dominują panie. 107 mieszkanek Dolnego Śląska zdmuchnęło w tym roku więcej niż sto świeczek na swoim torcie. Stuletnich mężczyzn mieszka u nas tylko 22.  Każda osoba, która obchodzi swoje setne urodziny może liczyć na przyznanie honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 731,13 zł.    - Raz przyznaną kwotę - stulatkowie dostają, co miesiąc do końca swojego życ
wtorek, 12.6.2018 14:25
398

Potężna awaria systemów, nie załatwimy wielu spraw w urzędzie

W związku z dzisiejszą (12 czerwca) awarią systemów informatycznych w kraju, przede wszystkim Systemu Rejestrów Państwowych, wystąpią utrudnienia z realizacją spraw w urzędach. W Systemie Rejestrów Państwowych przechowywane są numery PESEL, ale także dane z dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W związku tym nie będzie dziś można w Wydziale Spraw Obywatelskich złożyć wniosku o wydanie dowodu, odebrać dokumen
wtorek, 12.6.2018 14:14
355

Ogłoszono przetarg na budwę obwodnicy

Największe przedsięwzięcie budowlane w historii miasta wartości 300 milionów zł doczeka się wykonawcy najpóźniej w IV kwartale tego roku. Oferty powinny wpłynąć do 40 dni po ogłoszeniu przetargu - poinformował na konferencji prasowej dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, Krzysztof Szewczyk, na zdjęciu z prezydentem Roman Szełemejem, skarbnikiem miasta Ewą Kłusek i swoim zastępcą, Bogusławem Rogińskim. źródło: FB UM Wałbrzych<
wtorek, 12.6.2018 10:21
179

Nominacje dla Burmistrza Głuszycy i Gminy Głuszyca

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Gmina Głuszyca za realizację projektu pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” zostali nominowani do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczyk.  Burmistrz Roman Głód został nominowany w kategorii „Samorządowiec kadencji 2014 – 2018”, natomiast Gmina Głuszyca w kategorii  „Innowacje w OZE”. Poniżej publikujemy listy nominacyjne: - List nominacyjny Burmistrza Głuszycy Romana Głoda- List nominacyjny Gminy Głuszyca.
piątek, 8.6.2018 06:25
501

Dodatkowe środki na budowę Wieży na Trójgarbie

30 maja w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Wójt Gminy Czarny Bor Adam Górecki oraz Skarbnik Gminy Paweł Twardowski podpisali aneks do umowy zwiększający środki na realizację projektu pt.: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”. Aneks opiewa na kwotę 500 000,00 zł, a projekt dotyczy budowy wieży widokowej na szczycie Trójgarbu, który jest wspólnym dziełem partnerów: Gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwa Wałbr
środa, 6.6.2018 12:09
217

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego kolejny raz uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017.- Dziękuję całemu Zarządowi i wszystkim aktywnym radnym za pracę na rzecz mieszkańców Powiatu. Dzięki wspólnej pracy udało nam się wykonać szereg inwestycji, takich jak między innymi remonty dróg, mostów, budowę chodników, montaż barier energochłonnych przy drogach, inwestycje w Odnawialne Źródła Energii czy remonty podległych Starostwu placówek, a także dofinansować projekty gminne oraz udzielić wsparcia Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, WOPR i GOPR - powiedział starosta Jacek Cichura.
środa, 30.5.2018 12:26
241

Burmistrz z absolutorium

28.05.2018 r. Burmistrz Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa otrzymał absolutorium od rady miejskiej, która podczas sesji oceniła politykę finansową gminy prowadzoną w roku 2017. Przed przystąpieniem do głosowania, radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.Za udzieleniem absolutorium głosowało dwunastu radnych, jeden był przeciwko, a jeden radny wstrzymał się od głosu. źródło: UM Boguszów-Gorce
wtorek, 29.5.2018 13:33
245

Wręczono promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystości wręczenia promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Blisko 18 mln zł trafiło do 38 gmin i 5 powiatów na Dolnym Śląsku. Gościem specjalnym wydarzenia był Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Michał Dworczyk. Wydarzenie odbyło się w Ludwikowicach Kłodzkich. Pieniądze pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych i powiatow
wtorek, 29.5.2018 12:08
240

Rekordowa dotacja na zabytki Dolnego Śląska!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2018 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniesie 5,5 mln zł! W ciągu ostatnich 10 lat dotacje na ten cel nie przekraczały kwoty 780 tys. zł. Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk&
czwartek, 17.5.2018 14:33
873

Nowe władze Inicjatywy Polska w Wałbrzychu

15 maja odbyło się spotkanie wyborcze Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej w Wałbrzychu, po długich debatach i rozmowach o przyszłych działaniach Inicjatywy Polska nadszedł czas wyboru lidera. Nową Koordynatorką Inicjatywy Polska w Wałbrzychu została Klaudia Kałmuczak, przedsiębiorca z Wałbrzycha, która zapowiedziała kontynuację polityki dr Małgorzaty Beślerzewskiej oraz dalszą pracę nad szerzeniem lewicowych postulatów.Dodatkowo wybrano szefa sztabu IP, który przygotuje regionalne struktury do wyborów samorządowych, został nim Krzysztof Adam Klimaszewski, który podtrzymał wnioski wynikające z konwencji samorządowej, tzn Inicjatywa Polska będzie kandydowała w wyborach samorządowych w Wałbrzychu do Rady M
środa, 16.5.2018 11:06
480

Szczawno-Zdrój dziewiąte w skali kraju!

W sporządzonym przez niezależne podmioty tj. Regionalną Izbę Obrachunkową oraz ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rankingu finansowym Samorządu Terytorialnego 2016 gmina Szcawno-Zdrój znalazła się na zaszczytnym 9. miejscu w kraju w kategorii gmina miejska (spośród 237 gmin).Miejsce w pierwszej dziesiątce zawdzięcza przede wszystkim właściwemu zarządzaniu finansami gminy, w tym wysokiemu udziałowi wydatków na inwestycje (22,6%) przy jednocześnie niskim udziale wydatków na wynagrodzenia (39,7%). Wydatki na inwestycje w 2016 r. wyniosły 6 268 026,28 zł, z czego kwotę ponad 900 tys. zł stanowiła budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1 A, blis
poniedziałek, 14.5.2018 14:38
780

Ulga dla kierowców. Niedługo pojadą bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Sejm przyjął w środę zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dzięki którym kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC.  „Za" głosowało 255 posłów, „przeciw" było 153, natomiast 26 „wstrzymało się" od głosu. Oznacza to, że już wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane w systemie informatycznym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). Już dziś znajdują się tam informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a także dane o polisie oraz o badaniu technicznym.Obecni
piątek, 11.5.2018 09:00
247

300 zł na "Dobry start" - wiemy, jak będzie wyglądał program

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o 300 zł rządowej wyprawki na uczące się dzieci. Wakacyjne wnioski mają być rozpatrzone nie później niż do końca września. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło swoje propozycje w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Chodzi o 300 zł wyprawki, które rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko. Wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w kwietniu zapowiedział prem
piątek, 11.5.2018 09:01
470

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania.Cel i przedmiot konsultacji:zebranie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania.Termin, forma oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji:konsultacje będą przepr
niedziela, 13.5.2018 11:20
220

Czarnoborska delegacja z rewizytą w Steimbke

W ramach nawiązywania i zacieśniania dobrych relacji miedzy gminą Czarny Bór i niemieckim miasteczkiem Steimbke, Burmistrz Miasta Friedrich Laseberg, Burmistrz Gminy Związkowej Steimbke Knut Hallmann oraz Zastępca Męża Zaufania Hans – Jurgen Schon zaprosili włodarzy gminy na coroczne święto strzeleckie, podsumowujące zawody myśliwskie. Zaproszenie nie było przypadkowe, lecz stanowiło odpowiedź na festyn integracyjny zorganizowany w Jaczkowie w roku 2016. W miniony weekend delegacja z Czarnego Boru pod przewodnictwem Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy udała się na festyn myśliwski odbywający we wsi Wendenborstel, w której mieszkają wysiedleni mieszkańcy Jaczkowa. Wyjazd był okazją do poznani
środa, 9.5.2018 13:31
309

Wspierają rodziców osób niepełnosprawnych strajkujących w Sejmie

Od kilkunastu dni rodzice osób niepełnosprawnych protestują w polskim parlamencie, walcząc o poprawę życia dla swoich dzieci. Wśród postulatów wymienia się m.in. te związane z przyznaniem 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Kilka dni temu w Wałbrzychu odbyła się pikieta popierająca działania zdesperowanych rodziców. Relacja przygotowana przez telewizję internetową Horyzonty24:    
poniedziałek, 7.5.2018 15:13
441

Pozytywna opinia RIO dla budżetu Gminy Głuszyca

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za rok 2017 złożone przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.  Przypomnijmy, iż w 2015 r. i w 2016 r. budżet Gminy Głuszyca również uzyskał pozytywną opinię RIO, co dowodzi, iż sytuacja finansowa Gminy Głuszyca została ustabilizowana. Niestety w latach 2011 - 2014 RIO czterokrotnie wydawało negatywną opinię w sprawie wykonania budżetu przez Gminę Głuszycę.  - Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, wydając pozytywną opinię, orzeka, iż wykonanie budżetu odbywa się zgodnie z kryterium przestrzegania p
piątek, 27.4.2018 10:11
236

Głuszyczanie wymienią piece na gazowe

Wniosek Gminy Głuszyca na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca – zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców” otrzymał  dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizacja zadania zostanie wsparta pożyczką w kwocie 520.000 zł.  - Do udziału w projekcie zgłosiło się 80 głuszyckich gospodarstw domowych. Projekt ten - obok trwających w bieżącym roku montaży ponad 140 instalacji OZE - przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Ogromnie cieszy mnie fakt, iż głuszyczanie są zainteresowani projektami proekologicznymi, które przygotowywane są w Urzęd
środa, 25.4.2018 16:50
266

Pieniądze dla Czarnego Boru z Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego

Dwa wiodące kluby gminy Czarny Bór – UKN „Melafir” i „Heros” – połączyły swoje siły i wygrały projekt, który będzie łączył pokolenia. W tegorocznej, już III edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego, czarnoborskie kluby otrzymały aż 529 głosów oraz dofinansowanie na  kwotę 20 000 zł. Projekt nr 35 o nazwie „Łączy nas sport – czarnoborski weekend z zapasami i biathlonem” to projekt, w ramach którego zorganizowane zostaną dwa turnieje – jeden w dyscyplinie biathlon letni, a drugi w zapasach, które odbędą się w Czarnym Borze. Projekt promuje zdrowy i a
czwartek, 26.4.2018 08:15
231

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

25 kwietnia 2018 r. o godz. 8,30 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna Nr 206 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek grupy radnych.Na sesji m.in. rozpatrywana będzie skarga na działania dyrektora PCPR w Wałbrzychu. Proponowany porządek obrad: kliknij TUTAJ
środa, 25.4.2018 08:00
240

Pozytywna opinia RIO w sprawie wykonania budżetu powiatu

18 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. Pozytywna opinia RIO jest kolejnym sukcesem Zarządu, potwierdza między innymi zasadność i celowość działań i decyzji podejmowanych w ubiegłym roku. Kolejna pozytywna opinia RIO nie jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ byłem przekonany ze będzie pozytywna. Uchwała RIO jest potwierdzeniem, że Zarząd Powiatu pod moim kierownictwem działa sprawnie, skutecznie i zgodnie z przepisami prawa, realizując jednocześnie oczekiwania mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego. Robimy to skutecznie od 3 lat i w tym roku będzie podobnie – p
środa, 25.4.2018 08:15
213

Prezydent miasta przyznał środki na aktywizację i rozwój społeczności lokalnych

Prezydent miasta Wałbrzycha przyznał środki na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. Łącznie rozdysponowano 59 950 zł na 21 projektów dla organizacji pożytku publicznego działających w rejonach: Biały Kamień (2 projekty), Stary Zdrój (3), Śródmieście (5), Sobięcin (4), Nowe Miasto (2) i Podgórze  (5). Wykaz projektów w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha: kliknij TUTAJ źródło: UM Wałbrzych
wtorek, 24.4.2018 10:39
182

Laur Społecznego Zaufania dla Burmistrza Jedliny-Zdroju

Burmistrz Jedliny-Zdroju - Leszek Orpel otrzymał w dniu 3 kwietnia Certyfikat - Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Instytut Badań Marki za rzetelność, najwyższą jakość oferowanych usług oraz wysoki standard obsługi klienta. Laurem Społecznego Zaufania honorowani są - na podstawie zgłoszeń klientów i konsumentów - przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, które otrzymały pozytywne opinie odbiorców ich usług, na okres jednego roku od daty przyznania. Ten zaszczytny Certyfikat został przyznany kierowanemu przez Burmistrza Miasta – Urzędowi Miasta jako wyraz uznania za wysoki standard i jakość oferowanych usług, stanowiąc swoistą rekomendację i zapowiedź dalszej rzetelnej pra
wtorek, 10.4.2018 12:07
303

Inicjatywa Polska kontynuuje prace związane z pomnikiem Niepodległości

Kilka tygodni temu członkowie Inicjatywy Polska Wałbrzych obronili przed likwidacją pomnik Niepodległości na Podzamczu - pomysł likwidacji pomnika i postawieniu w jego miejsce pomnika "żołnierzy wyklętych" mieli działacze PiS.Inicjatywa Polska w ubiegłą sobotę wyczyściła, umyła i wypolerowała monument oraz uporządkowała teren wokół. Mamy oczywiście świadomość, że pomnik jest zaniedbany, dlatego postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, to taka zwykła praca u podstaw, a skoro postawiliśmy pierwszy krok, teraz idziemy dalej - powiedziała Klaudia Kałmuczak z Inicjatywy Polska Wałbrzych.W ubiegłym tygodniu p
poniedziałek, 9.4.2018 10:53
409

Promesy od ministra MSWiA na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wręczył przedstawicielom 37 samorządów z Dolnego Śląska promesy o wartości ponad 35 mln zł na realizację 47 zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ministrowi towarzyszył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.  Naprawa tego, co zostało zniszczone oraz możliwe ograniczenie skutków potencjalnych zagrożeń związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych mają dla Rządu RP ogromne znaczenie, przy czym administracja rządowa i wojewódzka starają się nadrobić zaległości sięgające 2010 roku – podsumowuje Wojewoda Dolnośląski.
poniedziałek, 9.4.2018 10:04
734

2 lata z Programem Rodzina 500+ na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumował dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500+ w regionie. Do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko 3 mld zł. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.  Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.):  -  401 592  złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);- 382 141 decyzji przyzna
piątek, 6.4.2018 16:36
365
wtorek, 16.10.2018 14:51
sobota, 13.10.2018 09:12
1
poniedziałek, 15.10.2018 17:19
niedziela, 14.10.2018 14:30
czwartek, 11.10.2018 22:50
wtorek, 9.10.2018 15:13
4
sobota, 13.10.2018 09:12
1
części Samsung
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Auto Max
Auto Max