Czarny tydzień w pomocy społecznej. Pracownicy z całego kraju strajkują!

poniedziałek, 19.11.2018 13:30 2037 0

Trwa czarny tydzień w pomocy społecznej. Od 19 listopada tysiące pracowników włączyło się do strajku, który ma na celu sprzeciwienie się lekceważeniu ich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

       Źródło foto: PFZPSiPS

 

Głównym powodem strajku jest ignorowanie i lekceważenie postulatów środowiskowych oraz zerwanie przez ministerstwo trudnego dialogu. W związku z ciężką sytuacją Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, w skład którego wchodzą ogólnopolskie i lokalne organizacje związkowe i społeczne postanowił połączyć siły i wspólnie sprzeciwić się panującej sytuacji. 

Poniżej przedstawiamy postulaty, opublikowane na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, gdzie również można śledzić na żywo przebieg strajku.

  • Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych, a przekazanych przez PFZPSiPS Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 16.04.2018 r.
  • Zrównanie oraz podwyższeni wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, a określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (ujednolicenie tabel).
  • Przeprowadzenie i wdrożenie zmiany legislacyjnej polegającej na wyłączeniu dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym dodatku terenowego ze składowych wliczanych do spełnienia warunku pensji minimalnej.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz