komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

środa, 23 maja 2018

Iwony, Dezyderego

List otwarty do Burmistrza Szczawna-Zdroju i radnych gminy

piątek, 9.2.2018 10:06 , komentarze: 0 , odsłony: 497
kategorie artykułu:

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Szczawna Zdroju przekazali do redakcji list otwarty wyrażający niepokój z powodu braku aktywności gminy Szczawno-Zdrój w aplikowaniu o środki na rewitalizację przestrzeni miejskiej ze środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Bezpośrednim powodem przygotowania listu, był brak projektów z gminy Szczawno Zdrój, w dedykowanym zestawieniu dla gmin aglomeracji Wałbrzyskiej, które wzięły udział w konkursie o przyznanie środków finansowych na rewitalizację uzdrowiskowej miejscowości. 

 

List otwarty

Szanowny Panie Burmistrzu

Z wielkim niepokojem obserwujemy, iż po raz kolejny Gmina Szczawno-Zdrój nie znalazła się na liście rankingowej , wśród innych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, sięgających po środki zewnętrzne na rewitalizację przestrzeni miejskiej. Warto zaznaczyć, iż był to kolejny konkurs umożliwiający sięganie po fundusze unijne, ogłaszany przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, która to instytucja ogłasza konkursy  dedykowane, skierowane wyłącznie na teren gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Tym bardziej fakt, iż władze Gminy Uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój nie sięgają po takie środki, na realizację zadań z najważniejszego w regionie projektu wsparcia tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji uznać należy za wielkie zaniechanie. Dofinansowania na zadania rewitalizacji infrastruktury dostały chociażby takie gminy jak: Jedlina Zdrój, Nowa Ruda czy Żarów. Te środki z pewnością nie tyko pomogą w odbudowie zdegradowanych przestrzeni wymienionych gmin, ale również nie nadwyrężą gminnych budżetów. Dzisiejsze nowoczesne zarządzanie gminą wymaga nie tylko wydawania pieniędzy pochodzących z naszych podatków, subwencji i dotacji celowych, ale przede wszystkim pozyskiwania wszelakich środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim ze ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Pozwala to na racjonalne gospodarowanie budżetem i poprawianie jakości życia Mieszkańców. Brak naszej Gminy wśród podmiotów umieszczonych na liście rankingowej  konkursu  RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16 należy również rozpatrywać w kontekście wydatkowania przez Gminę, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ponad 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Pogram Rewitalizacji dla Szczawna- Zdroju. Za publiczne pieniądze przygotowano Gminny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025.

Program, który otwierał możliwość aplikowania m.in. w przedmiotowym konkursie. Radni przyjęli ten program uchwałą Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2016 roku. Termin składania aplikacji w dedykowanym konkursie pozwalającym m.in. remontować, przebudowywać, rozbudowywać, adaptować, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, upływał dopiero 8 maja 2017 roku. Wydaje się, że czasu było aż nadto, aby przygotować ciekawy i poprawny wniosek o dofinansowanie tak bardzo potrzebnego w gminie projektu. 

Jako Mieszkańcy Gminy, nie dostrzegamy niestety również, wykorzystania  opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji, na który to program wydano publiczne pieniądze, w praktyce. W Szczawnie-Zdroju nie brakuje zaniedbanych przestrzeni miejskich oraz budynków, na których to rewitalizację, można skutecznie starać się o dofinansowanie zewnętrzne. Jest nam bardzo trudno patrzeć, jak inne gminy podejmują ten trud, a w Szczawnie-Zdroju brakuje takiej aktywności. Dlatego apelujemy do Pana, Panie Burmistrzu oraz indywidualnie już do każdego z radnych o podjęcie skuteczniejszych działań, których celem będzie pozyskanie środków na działania rewitalizacyjne i strukturalne w Szczawnie-Zdroju. Jednocześnie, nie po raz już pierwszy, deklarujemy pomoc doradczą w procesie podejmowania takich działań.

W imieniu własnym
oraz członków stowarzyszenia Szczawno-Zdrój i jednocześnie
Mieszkańców Gminy Uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój

Arkadiusz Czocher - Prezes Stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój

 

 

 

Wasze komentarze

wtorek, 15.5.2018 09:50
2
poniedziałek, 14.5.2018 14:38
poniedziałek, 14.5.2018 09:14
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Miral
Miral
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Auto Max
Auto Max
Skład opału Agro
Skład opału Agro
przewozy międzynarodowe piątka bus
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche