komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

czwartek, 13 sierpnia 2020

Diany, Hipolita

Kiedy POZ a kiedy SOR? Co pacjent powinien wiedzieć?

poniedziałek, 11.6.2018 08:00 , odsłony: 19446
kategorie artykułu:

Szpitalne oddziały ratunkowe są zmorą zarówno dla szpitali jaki i pacjentów. SOR-y są oblężone, lekarze przemęczeni, a pacjenci wykończeni oczekiwaniem na pomoc. W takich warunkach toczy się walka o ludzkie życie, gdzie o błąd nietrudno. Według regulaminu SOR-y powinny udzielać pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia a tymczasem na oddziały ratunkowe odsyłani są pacjenci z przychodni rodzinnych. Trafiają tutaj przypadki z objawami takimi jak kaszel czy katar. Ciągle zdarzają się także osoby, które odesłano do zdjęcia szwów, gipsu lub założenia sondy żołądkowej. Zdaniem lekarzy ratunkowych spośród osób przyjmowanych przez SOR, tylko jedna czwarta kwalifikuje się do leczenia szpitalnego.

Na temat SOR-u rozmawiamy z dr. Janem Marszałkiem, lekarzem kierującym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym RSS „Latawiec”.

Jakiej pomocy mieszkańcom udziela SOR?

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest przychodnią. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, pacjenci mają do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. W razie lżejszych dolegliwości bądź chorób przewlekłych wystarczy zgłosić się do poradni lekarza rodzinnego, a w godzinach wieczornych lub w dni wolne od pracy do lekarza, który udziela świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przy nagłych, poważnych stanach i w sytuacji zagrożenia życia, pomocy udzieli Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kiedy POZ?

W przypadku dolegliwości nie zagrażających życiu, czy w stanach przewlekłych  każdy ubezpieczony powinien zawsze zgłosić się do swojej poradni lekarza rodzinnego. To tam powinien mieć wykonaną pełną diagnostykę stanu zdrowia wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych badań. W godzinach wieczornych, od 18:00 do 8:00 dnia następnego, a także w soboty, niedziele i święta można zgłosić się do pełniącego dyżur w Pogotowiu Ratunkowym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) po pomoc doraźną.

Pacjent może zamówić także wizytę domową dotyczy to głównie pacjentów leżących. Warto jednak pamiętać, że lekarz nie zawsze przyjedzie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Wizyty domowe realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Kiedy na SOR?

W przypadku poważnego urazu czy nagłego zagrożenia życia pomocy medycznej udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy, działający 24 godziny na dobę. Jak tłumaczą lekarze pracujący w oddziale, SOR jest pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem dlatego tak ważne jest, aby pomoc odbywała się sprawnie i była udzielana w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy jej najbardziej potrzebują.  SOR nie zastępuje jednak poradni specjalistycznej ani lekarza POZ.

Wielu pacjentów traktuje SOR jak przychodnie. Przychodzą z bólem gardła, gorączką, biegunką. Nie są w stanie zagrożenia życia, dlatego po pomoc powinni udać się do swojego lekarza rodzinnego bądź lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nierzadkie są też przypadki, gdy pacjenci przyjeżdżają na SOR z dolegliwościami, do których leczenia SP ZOZ w Świdnicy nie jest upoważniony. Wówczas, po pierwszym opatrzeniu pacjenta, przekazywana jest mu informacja, do której placówki powinien się następnie udać.

Przykładowo, w przypadku, gdy rodzice przywożą swoje dziecko ze złamaną ręką, możemy jedynie opatrzyć złamanie, jednak na dalsze leczenie musimy już skierować pacjenta do innej placówki, w której znajduje się oddział chirurgii dziecięcej. SP ZOZ w Świdnicy nie ma możliwości leczenia złamań  i innych ciężkich urazów u dzieci.

Innym przykładem mogą być pacjenci z rejonu Dzierżoniowa, którzy z urazami ręki, czy nogi przyjeżdżają na SOR do Świdnicy podczas gdy Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie  ma zakontraktowaną Izbę Przyjęć i pacjenci z tamtego rejonu powinni w pierwszej kolejności zgłaszać się do Dzierżoniowa a ewentualnie stamtąd mogą być kierowani na oddział ortopedyczny RSS „Latawiec”.

Na czym polega triage i dlaczego czasami pacjent może oczekiwać na pomoc nawet 6 godzin?

Aby usprawnić pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych wprowadzono tak zwany system triage, czyli kwalifikację pacjentów w zależności od stopnia zagrożenia ich zdrowia i życia. Osobie oczekującej na pomoc lekarza zostaje przydzielony jeden z trzech kolorów, w zależności od schorzeń i urazów, z jakimi trafiła do szpitala:

Kolor czerwony – pomoc natychmiastowa, bezpośrednie zagrożenie życia, pacjent przyjmowany jest poza kolejnością (natychmiast).

Kolor żółty – pomoc odroczona, pacjent przyjmowany jest w drugiej kolejności, gdy nie ma pacjentów z kategorią czerwoną.

Kolor zielony –wyczekujący, pacjent przyjmowany jest w trzeciej kolejności i może oczekiwać 6 lub więcej godzin.

Po przybyciu na SOR wykwalifikowany personel medyczny przeprowadza wywiad z pacjentem a następnie przydzielony jest mu odpowiedni kolor, z którego wynika czas oczekiwania w Izbie Przyjęć.

Do SOR-u pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń SOR-u nie należy korzystać w celu uzyskania:

- recepty na stosowane przewlekle leki,

- konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,

- zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Kto dokonuje segregacji pacjentów (podział na kolory)?

Pacjentem, który trafia do SOR w pierwszej kolejności zajmuje się pielęgniarka lub ratownik, która dokonuje segregacji. Określa stan pacjenta poprzez pomiar podstawowych parametrów życiowych, zbierając przy tym wywiad chorobowy. Po dokonaniu oceny stanu pacjenta, informując lekarza, podejmuje decyzję o kwalifikacji do jednej z trzech grup: czerwonej, żółtej lub zielonej. Następnie oznacza pacjenta odpowiednią opaską w kolorze: czerwonym, żółtym lub zielonym.

Czy z urazami typu: złamanie lub skręcenie nogi, rana do szycia, pacjent powinien najpierw zgłosić się na stację pogotowia ratunkowego czy od razu na izbę przyjęć SOR-u?

Z urazami takimi jak złamanie lub skręcenie nogi, rana do szycia, pacjent powinien najpierw zgłosić się do SOR-u a.

Ilu rocznie pacjentów korzysta z pomocy SOR-u?

Średnio rocznie pracownicy SOR-u obsługują ok 27 tys. pacjentów rocznie tj.około dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pacjentów w miesiącu. Dodatkowo na SOR-ze pacjenci są diagnozowani przed przekazaniem do oddziału docelowego.

Czym właściwie według nomenklatury lekarskiej jest zagrożenie życia?

Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, jest stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu to:  

- utrata przytomności,

- zaburzenia świadomości,

- drgawki,

- nagły, ostry ból w klatce piersiowej,

- zaburzenia rytmu serca,

- nasilona duszność,

- nagły ostry ból brzucha,

- uporczywe wymioty,

- gwałtownie postępujący poród,

- ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,

- zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,

- rozległe oparzenia,

- udar cieplny,

- wyziębienie organizmu,

- porażenie prądem,

- podtopienie lub utonięcie,

- agresja spowodowana chorobą psychiczną,

- dokonana próba samobójcza,

- upadek z dużej wysokości,

- rozległa rana będąca efektem urazu,

- urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

INFORMACJE O SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM RSS LATAWIEC znajdą Państwo na stronie -  http://www.szpital.swidnica.pl/oddzialy/szpitalny-oddzial-ratunkowy/

Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" 

ul. Leśna 27-29

tel. 74 85 83 732
www.szpital.swidnica.pl

 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY INNYCH ARTYKUŁÓW: 

1/  Co kobiety powinny wiedzieć o oddziale ginekologiczno położniczym Szpitala Latawiec? 

http://doba.pl/dsw/artykul/co-kobiety-powinny-wiedziec-o-oddziale-ginekologiczno-polozniczym-szpitala-latawiec-/18763/15


2/  Co w ofercie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Szpitala LATAWIEC? 

http://doba.pl/dsw/artykul/co-w-ofercie-zakladu-diagnostyki-obrazowej-i-radiologii-szpitala-latawiec-/19253/15

3/ Co warto wiedzieć o Laboratorium Szpitala LATAWIEC?
http://doba.pl/dsw/artykul/co-warto-wiedziec-o-laboratorium-szpitala-latawiec-/19771/15

4/ Czy grożą nam epidemie chorób zakaźnych?

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20190&cat_id=15&site=dsw

 

 
wtorek, 11.8.2020 11:37
wtorek, 11.8.2020 10:24
poniedziałek, 10.8.2020 13:28
poniedziałek, 10.8.2020 12:45
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia