komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 22 maja 2018

Heleny, Wieslawy

Sesja Rady Powiatu

czwartek, 17.5.2018 08:48 , komentarze: 0
kategorie artykułu:

XLII SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu XL i XLI sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2017 rok.

8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;

  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

  4. powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;

  5. przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2018-2020”;

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  7. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy;

  8. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy (2).

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Informacje dla radnych.

15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

Wasze komentarze

Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Miral
Miral
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Miral
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Auto Max
Auto Max