komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 23 października 2018

Marleny, Seweryna

Sesja Rady Powiatu

czwartek, 17.5.2018 08:48 , komentarze: 0 , odsłony: 224
kategorie artykułu:

XLII SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu XL i XLI sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2017 rok.

8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;

  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

  4. powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;

  5. przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2018-2020”;

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  7. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy;

  8. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy (2).

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Informacje dla radnych.

15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

Wasze komentarze

piątek, 19.10.2018 09:29
piątek, 19.10.2018 08:43
piątek, 19.10.2018 08:40
czwartek, 18.10.2018 14:37
czwartek, 18.10.2018 14:36
czwartek, 18.10.2018 12:09
czwartek, 18.10.2018 09:53
Auto Max
Auto Max
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Praca na GoWork
Praca na GoWork