komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Lucji, Wilhelma

Tuba propagandowa władzy?

czwartek, 1.3.2018 14:24 , komentarze: 8 , odsłony: 3663
kategorie artykułu:

To nic nowego, że samorządy wydają własne biuletyny informacyjne. Od lat takie gazety tworzone są m.in. w Świebodzicach, Żarowie czy Strzegomiu. Dlaczego zatem decyzja władz Świdnicy o wydawaniu bezpłatnego dwutygodnika wzbudza aż takie kontrowersje? 

Kilka tygodni temu na ulicach miasta pojawiły się billboardy z tajemniczym pytaniem "Czyja jest Świdnica?". Chciałoby się rzec, że mieszkańców, ale niestety - jak szybko owa reklama się pojawiła, tak szybko zniknęła. A machina spekulacji ruszyła, niczym lawina w Himalajach. Fora internetowe zawrzały, pytania zadawali radni i sami mieszkańcy, tylko cały czas brakowało odpowiedzi. Gdyby jednak przeanalizować posunięcia urzędu w ostatnich miesiącach, wiadome staje się, że pomysł wydawania własnej gazety pojawił się wraz z objęciem stanowiska dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Ewę Cuban. Ale od początku.

Pod koniec maja ubiegłego roku, bez niespodzianki, funkcję szefowej biblioteki objęła Ewa Cuban. Wieloletnia pracownica wydawnictwa Errata związanego z Wiadomościami Świdnickimi. To wtedy pojawiły się już pierwsze plotki o tym, że miasto będzie tworzyć nową gazetę. Nikt ich jednak oficjalnie nie potwierdzał. Mijały miesiące i nic specjalnego się nie działo. Aż do wspomnianych plakatów. W tym miejscu warto wspomnieć, że nadal wydawano biuletyn pt. "Rynek z tradycjami", który trafiał raz na kwartał do skrzynek mieszkańców (nakład 25 tysięcy egzemplarzy). Z kieszeni podatników na ten cel  rokrocznie przeznaczano kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kilkanaście lat wcześniej, jeszcze gdy prezydentem miasta był Adam Markiewicz na rynku pojawiała się gazeta "Kurier Świdnicki", która wydawana była także przez urząd. W odpowiedzi na interpelację radnego Janusza Soleckiego, magistrat podkreślał, że decyzja o zamknięciu pisma była podyktowana tym, iż informacje mieszkańcom w tamtym okresie dostarczały stworzone przez prywatne podmioty liczne gazety. Trudno zatem, wobec takiej argumentacji, nie przywołać przykładów na liczną obecność mediów w czasach dzisiejszych, które także dostarczają informacji mieszkańcom Świdnicy. Jeszcze w grudniu, prezydent Beata Moskal-Słaniewska zapewniała w swojej odpowiedzi radnemu, że będzie kontynuowała wydawanie bezpłatnego biuletynu. I w sumie słowa dotrzymała. Tutaj jednak pojawia się sporo kontrowersji.

Gazeta, o której mowa, jest wydawana przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tworzą ją w zasadzie dwie osoby: redaktor naczelna i fotoreporter. Obie pracowały niegdyś w prywatnym portalu. Czy w związku z tym stworzone zostały dodatkowe etaty?

Biblioteka nie zwiększyła zatrudnienia w związku z rozpoczęciem wydawania biuletynu informacyjnego. Z Urzędu Miejskiego zostały skierowane dwie osoby m.in. do wsparcia działalności wydawniczej w ramach tzw. robót publicznych - wyjaśnia rzecznik urzędu, Magdalena Dzwonkowska.

Biorąc pod uwagę fakt, że władze Świdnicy jako argument wiodący przypominają, że w ościennych gminach takie biuletyny są wydawane, warto rozprawić się i z tym. Otóż w Żarowie i Strzegomiu gazety kolportowane do mieszkańców są bezpłatne, a ich nakład nie przekracza ok.3000 egzemplarzy. Do redagowania tychże zostały oddelegowane w obu przypadkach osoby, które na co dzień pracują w urzędach. Nie został stworzony też dodatkowy portal, a tak się stało w przypadku Świdnicy (mieszkańcy Strzegomia i Żarowa czerpią informacje ze stron magistratów lub funkcjonujących od lat mediów lokalnych). Trochę inaczej sprawa wygląda w Świebodzicach. Tam wydawana jest płatna Gazeta Świebodzicka, której nakład również nie przekracza kilku tysięcy. Mogą w niej reklamować się prywatne podmioty. W tym jednak wypadku także nie istnieje żadna dodatkowa strona, poza urzędową, a pismo prowadzi rzecznik prasowy, czyli osoba zatrudniana od lat w magistracie. W stopce czytamy, że strona stworzona przez MBP dostarczać będzie najświeższych informacji dla mieszkańców powiatu. Pojawia się zatem pytanie czy pozostałe gminy będą dokładać się do funkcjonowania tego portalu?

Ile w końcu pieniędzy zostanie wydanych z miejskiej kasy na istnienie nowej gazety? Jak poinformowała nas rzeczniczka, będzie to 75 tysięcy złotych.

Suchej nitki jednak na wydawaniu przez samorządy gazet, w których zamieszczane są reklamy nie pozostawia za to Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. - Publikowanie płatnych reklam i ogłoszeń przez gazetę gminną nie stanowi realizacji zadania publicznego. Nie jest zgodne z zasadą subsydiarności. Na rynku lokalnym istnieje prasa prywatna, która z powodzeniem wykonuje to zadanie i dla której prasa gminna stanowi konkurencję – jeszcze większą, gdy jest bezpłatna - stwierdziło jednoznacznie Kolegium RIO we Wrocławiu.

- Uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej przez biblioteki było przedmiotem kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie. W orzecznictwie sądów administracyjnych zagadnienie to jest rozstrzygane niejednolicie, niemniej obecnie dominuje linia orzecznicza, zgodnie z którą w konsekwencji odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - w ramach tzw. swobody statutowej, dopuszczalne jest określenie w statucie biblioteki możliwości prowadzenia innej działalności niż działalność biblioteczna, którą może być działalność gospodarcza i której dochody mogą stanowić źródło finansowania działalności biblioteki. Takie stanowisko przyjął NSA w wyroku z dnia 29 września 2016 r. II OSK 2062/16, wskazując w tezie orzeczenia, iż instytucja kultury może prowadzić inną działalność niż ta, do której została powołana, i czerpać z niej zyski. Podobnie WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. III Sa/Wr 46/13 wskazał, iż organizator biblioteki niewątpliwie posiada tzw. swobodę statutową, która realizuje się w tym, że może on zawrzeć w statucie postanowienia nieuregulowane w ustawie o bibliotekach. Skoro biblioteka jest formą działalności kulturalnej, a przepisy ogólne - ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewidują możliwość prowadzenia innej niż kulturalna działalności przez instytucję kultury, to nieracjonalne wydaje się przyjęcie wobec jednej z form (biblioteki), bez wyraźnej regulacji w ustawie o bibliotekach, zawężenia swobody statutowe w tym zakresie. W związku z powyższym i na podstawie analizy treści zapisów statutu (§ 6 ust. 1 w zw. z § 13 ust. 1 i 2), wskazuję, iż Biblioteka uprawniona jest do prowadzenia działalności wydawniczej i pozyskiwania z niej środków na działalność statutową. Potwierdzeniem takiego stanowiska powinna być też ustawa – Prawo prasowe, która dopuszczając jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia działalności wydawniczej, traktuje je tak samo jak inne podmioty wydawnicze. W tym kontekście należy tyko pamiętać, że zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 prawa prasowego, ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego i muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią materiału redakcyjnego. Jednocześnie dopuszczalność opłat za tego typu usługi reguluje ust. 1 powyższego przepisu - tłumaczy rzeczniczka, Magdalena Dzwonkowska i dodaje. - Prasa będzie dostępna w Świdnicy - na świdnickich osiedlach mieszkaniowych, w szpitalu, przychodniach, urzędach, restauracjach. Biuletyn rozdawany będzie także przed sklepami: TESCO, KAUFLAND oraz w Rynku. Ponadto będzie dostarczany do punktów, które na bieżąco będą składały zapotrzebowanie.

 

 

 

Wasze komentarze

wybory tuż tuż
poniedziałek, 12.03.2018 20:10 autor:
nie wierzę w te 75 tys., a kogo zatrudniono. W...
czwartek, 01.03.2018 17:39 autor: tru
No raczej, że pewnie więcej. Kampania rozpoczęta
czwartek, 01.03.2018 18:34 autor:
Czyli nie 200 a 75 tysięcy, radny Paluszek powinien to...
czwartek, 01.03.2018 14:59 autor: mieszkaniec
piątek, 22.6.2018 14:26
poniedziałek, 21.5.2018 08:05
2
piątek, 13.4.2018 14:50
sobota, 12.5.2018 11:56
środa, 11.4.2018 11:19
poniedziałek, 19.3.2018 15:01
czwartek, 1.3.2018 14:24
8
piątek, 23.2.2018 08:46
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Miral
Miral
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Auto Max
Auto Max
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D