Blisko 250 milionów na termomodernizację na Dolnym Śląsku - dwie dotacje dla gminy Stoszowice

środa, 29.5.2024 12:33 3088 4

W naborze uczestniczyły gminy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, a dofinansowanie trafi do wszystkich 29 wnioskodawców. Łącznie będzie to 169 milionów złotych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa. Wspomniany nabór ogłoszony był w ramach działania 9.5 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Dodatkowo, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie otrzymają łącznie 32 projekty na kwotę ponad 76 milionów złotych.

Dwie dotacje otrzymała gmina Stoszowice na zadania:

  • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedborowej 30 w Gminie Stoszowice - 1 105 296,96 zł

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stoszowice zlokalizowanych Lutomierzu, Stoszowicach - 1 183 343,82 zł 

 

- Cieszę się, że wszystkie złożone projekty zostały ocenione pozytywnie. To oznacza, że wnioskodawcy solidnie przygotowali się do ogłoszonego przez nas naboru. Pieniądze z dofinansowań pozwolą na modernizację budynków oświatowych, obiektów kultury, infrastruktury sportowej oraz administracji – mówi Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dodatkowo Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kolejnych 20 milionów złotych na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 – finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które spełniły wymagane kryteria, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków na nabór. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają łącznie 32 projekty na kwotę ponad 76 milionów złotych. 

- Zarząd województwa zadecydował o przekazaniu dodatkowych środków dla projektów, na które poprzednio zabrakło pieniędzy. To wsparcie pomoże zmodernizować budynki użyteczności publicznej m.in. urzędy, szkoły czy szpitale – dodaje wicemarszałek Wojciech Bochnak. 

Realizacja programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważna, ponieważ ponad połowa Dolnoślązaków wciąż oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Państwowy Monitoring Środowiska ponad połowa mieszkańców regionu żyje na obszarach, gdzie poziom szkodliwego benzo(a)pirenu przekracza przyjętą normę. To substancja powstająca w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw stałych, drewna, odpadów, tworzyw sztucznych czy paliw samochodowych. Benzo(a)piren kumuluje się w organizmie, jest toksyczny i rakotwórczy.

Kolejnym szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza, jakie występuje na znacznej części województwa, są pyły zawieszone PM10, czyli niezwykle małe cząstki m.in. kurzu, popiołu, a także startych opon czy tarcz i klocków hamulcowych. Często osiadają na nich także inne substancje np. metale ciężkie. Pyły te bardzo łatwo przenikają do płuc i mogą być toksyczne. Powodują kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie alergii. 

W walce z zanieczyszczeniem powietrza konieczne są zdecydowane działania. Dlatego Samorząd Województwa Dolnośląskiego już w 2017 roku przyjął uchwały antysmogowe. To trzy dokumenty skonstruowane dla Wrocławia, uzdrowisk oraz pozostałej części województwa. Wprowadzają one ograniczenia w zakresie stosowania paliw stałych niskiej jakości oraz klasy instalacji wykorzystywanych do ogrzewania. Od lipca br. zakazują one używania pieców niespełniających zasad emisyjności.

 

UMWD

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

Odpowiadasz na komentarz:
Kangur
czwartek, 01.01.1970 01:00
Tylko urzędy i kościoły
czwartek, 30.05.2024 21:36
w Rudnicy za Sklepem spożywczym nowaków palą tworzywa cały czas...
Kangur środa, 29.05.2024 16:39
Tylko urzędy i kościoły
nnn czwartek, 30.05.2024 16:46
To jest prawda tylko urzędy i koscioły
piątek, 31.05.2024 08:20
"....nabór ogłoszony był w ramach działania 9.5 „Termomodernizacja budynków użyteczności...