Historyczna chwila dla Ziębic. Montaż kopuły na kościele

środa, 12.8.2020 20:10 4156 8

W środę, 12 sierpnia 2020 roku, około południa rozpoczęła się skomplikowana operacja montażu kopuły na wieży remontowanego byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach.

Ważąca ponad 10 ton konstrukcja, wciągana na szczyt wieży przez potężny dźwig, zawierała również „specjalną przesyłkę” dla następnych pokoleń, czyli kapsułę czasu, a właściwie dwie…

Przypominamy, że podczas remontu w kopułce wieńczącej wieżę kościoła odkryto, najprawdopodobniej najstarszą w Europie kapsułę czasu, w której zdeponowane były m. in. dokument z 1797 roku odnoszący się bezpośrednio do fundacji kościoła. Poza krótką charakterystyką ówczesnej gminy ewangelickiej, w dokumencie wymienieni byli też fundatorzy kościoła, członkowie rady parafialnej oraz budowniczowie świątyni - pochodzący z Brzegu królewski inspektor budowlany Neidhardt von Gneisenau, cieśla Johann Mende, mistrz murarski Georg Friedrich Nagel z Lewina Brzeskiego oraz Johann Kalubeck i Johann Petschel.

Drugim dokumentem był protokół komisji budowalnej, która siódmego lipca 1902 roku dokonała ponownego otwarcia kapsuły. Sporządzono wówczas dokładny odpis aktu fundacyjnego kościoła z 1797 roku, który uzupełniono o dzieje miejscowej parafii i miasta z okresu XIX stulecia. Następnie wszystkie dokumenty umieszczono ponownie na kościelnej wieży 21 sierpnia 1902 roku. Do kapsuły czasu trafiły wówczas trzy egzemplarze wydawanej w Ziębicach gazety Münsterberger Zeitung, wydawnictwa poświęcone działalności ewangelickiego seminarium, dwie pocztówki oraz monety.

Z szacunku do tradycji postanowiliśmy przygotować również nowe kapsuły czasu, które zostały złożone w wieży. Mniejsza, umiejscowiona w odnowionej kopułce, zawierała list do potomnych, opisujący obecną inwestycję, sporządzony na papierze czerpanym, podpisany przez Burmistrza Ziębic Mariusza Szpilarewicza, Przewodniczącą Rady Miejskiej Agatę Sobków oraz Pana Kazimierza Sewioło, właściciela firmy wykonującej roboty budowlane przy obiekcie, który przekazał też pamiątkowe monety (złota moneta okolicznościowa „Święty Jan Paweł II 1920-2020” i dwie pięciozłotowe monety okolicznościowe). Pojemność dużej kapsuły pozwoliła przygotować znacznie „bogatszą” zawartość. „Przesyłka dla przyszłych pokoleń” zawiera m. in. repliki dokumentów odnalezionych w kapsule czasu, którą otwarto w Urzędzie Miejskim dnia 12.05.2020 r., wykonane na papierze czerpanym przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju; monety i gadżety okolicznościowe; fotografie; aktualne wydania prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej; medal Teresy Nowak za udział w I Międzynarodowym Półmaratonie Henrykowskim oraz prace Klaudii Rudolf i Sebastiana Ziółkowskiego – laureatów konkursu literackiego na legendę o Karolinie.

Jednocześnie przypominamy, że projekt pn. „Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach” jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie prac i otwarcie obiektu planuje się na październik tego roku.

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

Odpowiadasz na komentarz:
czwartek, 01.01.1970 01:00
Polonista nigdy nie będzie dobrym biznesmenem pożyje na państwowym wichcie odejdzie i zapomni że coś takiego jak Ziębice istniało
rysiek czerwony nos z ziebic czwartek, 13.08.2020 08:36
Szpilarewicz wzorem poprzedniej p.burmistrz,dalej prenumeruje wrogą Polsce-wyborczą-mógł jeszcze do kapsuły...
autor sobota, 15.08.2020 19:14
Pisia tumaneria i podkarpacki suweren - to gatunki powoli odchodzące...
Stara piątek, 14.08.2020 09:12
A co będzie w tak pięknie wyremontowanym obiekcie? Pytam serio.
czwartek, 13.08.2020 14:18
To obiecał w kampani Więc na pewno zrobi...
Wicek czwartek, 13.08.2020 13:53
Niech zrobi porządek ze starym browarem jak taki madry
czwartek, 13.08.2020 11:50
Jego najlepszego już się skończyło teraz będzie tylko gorzej......
czwartek, 13.08.2020 11:38
W końcu mamy najlepszego burmistrza
czwartek, 13.08.2020 10:57
Polonista nigdy nie będzie dobrym biznesmenem pożyje na państwowym wichcie odejdzie i zapomni że coś takiego jak Ziębice istniało