Nowy wniosek na świadczenie pieniężne dotyczące zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w Polsce

piątek, 6.5.2022 12:30 827 0

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi informujemy, że:

  • świadczenie to przysługuje każdemu przyjmującemu uchodźców przez okres 120 dni;
  • od 30 kwietnia 2022 r. w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązkowo należy podać numer PESEL tej osoby.

Kontakt w sprawie: Wydział EKS tel. 748 165 327 lub 348; 748 165-329 lub 328.

Ważne: świadczenia wypłacane są z dołu, czyli za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Prosimy o nieskładanie wniosków na okresy przyszłe.

Nowy wzór wniosku wraz z załącznikiem do pobrania:

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)