Już wkrótce przebudowa ul. Głównej i Noworudzkiej w Bardzie

wtorek, 20.7.2021 18:00 1017 1

Już wkrótce przebudowa ul. Głównej i Noworudzkiej. Starania Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego, przyniosły tak długo oczekiwany przez mieszkańców efekt.

Rozstrzygnięty został przetarg dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 3340 D w Bardzie, ul. Noworudzka i Główna. Do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 4 093 943,66 zł‼ W związku z tym, wcześniej deklarowany przez Gminę Bardo wkład własny na poziomie 860 000 zł ulegnie zwiększeniu.

Gmina Bardo deklarowała uczestnictwo w realizacji zadania w formie dotacji w wysokości 50% jego kosztów, po uwzględnieniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 754 122 zł. Dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę, która zakłada wsparcie Powiatu Ząbkowickiego przy realizacji tego zadania na poziomie 1 174 410,83 zł.

Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania przez naszą gminę, a dziś uchwała o dofinansowanie to już ostatnia prosta przed wkroczeniem wykonawcy na budowę. Jeszcze w tym roku nastąpi przebudowa ul. Głównej i Noworudzkiej stanowiącej główny ciąg komunikacyjny naszego miasteczka. Nowa nawierzchnia posłuży naszym mieszkańcom, odwiedzającym Bardo gościom i turystom.

Źródło: bardo.pl

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Ciekawe wtorek, 20.07.2021 22:03
Ciekawe,kto będzie podwykonawcą :)