Oto najlepsi matematycy w powiecie ząbkowickim

poniedziałek, 27.5.2024 10:08 3145 0

24 maja 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach odbył się finał IV Powiatowej Olimpiady Matematycznej Szkół Podstawowych Powiatu Ząbkowickiego. 

Uroczyste otwarcie olimpiady rozpoczęła dyrektor ZSP Beata Lupa przywitaniem gości:  wicestarostę powiatu Ząbkowickiego Dariusza Małozięcia, sekretarz gminy Ciepłowody Magdalenę Tęsną-Pitner, przybyłe delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół:

-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie z Filią w Przyłęku

- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich

- Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Stolcu

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej

- Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śl.

- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach

Patronat nad Powiatową Olimpiadą Matematyczną objęli oraz ufundowali nagrody dla wszystkich uczestników finału:

- Bank Spółdzielczy w  Ząbkowicach Śl.

- Zarząd Kopalni Targowica „Trzuskawica”,

- Wójt Gminy Ciepłowody p. Łukasz Białkowski,

-  Starosta Powiatu Ząbkowickiego p. Roman Fester,

Olimpiada składała się z dwóch etapów. I etap szkolny olimpiady przeprowadzili nauczyciele matematyki w 13 szkołach naszego powiatu. Do finału zakwalifikowało się 12 uczniów z 8 szkół.

Laureatami olimpiady zostali:

- Marcin Kowalicki ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu (nauczyciel prowadzący Marta Panaś)

-  Jakub Juszczyk   ze Szkoły Podstawowej nr 3 W Ząbkowicach Śl.  (nauczyciel prowadzący Alicja Deryło)

- Lena Krajewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.  (nauczyciel prowadzący Zdzisława Niczyj)

- Wojciech Zych ze Szkoły Podstawowej w Ciepłowodach (nauczyciel prowadzący  Adriana Sołtysiak).

- Maja Śnieżek ze ze Szkoły Podstawowej nr 3 W Ząbkowicach Śl.  (nauczyciel prowadzący Alicja Deryło)

Tytuł finalisty otrzymali: 

- Ignacik Aleksander ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.,

Emilia Tomasiak ze Szkoły Podstawowej w Ciepłowodach

- Wojciech Banaszek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.

- Daniel Tajka ze Szkoły Podstawowej w Stolcu

Karol Kuziemski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród i Radzie Rodziców SP w Ciepłowodach za pomoc.                                

Koordynatorki:

Elżbieta Opyc, Adriana Sołtysiak

 

źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek