Ostatnie 6 dni na złożenie wniosku o 300+

piątek, 25.11.2022 09:19 152 0

Spóźnialskim zostało zaledwie sześć dni na wysłanie do ZUS wniosku o 300+. Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy korzystając z aplikacji mZUS.

W ramach programu „Dobry start” tylko na Dolnym Śląsku zostało złożonych 246 tys. wniosków na 337 tys. dzieci. To o 28,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Na konta dolnośląskich rodziców popłynęło 97,2 mln zł. W całej Polsce wpłynęło 3,29 mln wniosków dla 4,5 mln dzieci, na które wypłacony został 1,36 mld zł.

„Dobry start” w 2021 i 2022:

 

ZUS przyznaje świadczenie 300 plus w ramach programu "Dobry start". Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada, wyłącznie elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia a od kilku dni również przez aplikację mZUS.

- W ramach tego programu bez względu na swoje dochody, rodzice mogądostać jednorazowo 300 zł, które można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów czy sprzętów potrzebnych dzieciom do nauki – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wyprawka przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 lat – przypomina.

Wniosek o wypłatę mogą złożyć rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

-Pieniądze z "Dobrego startu" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Cała korespondencja jest przekazywana w formie elektronicznej –przypomina Kowalska-Matis.

  

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek