Jak bardzo zadłużeni są mieszkańcy powiatu ząbkowickiego? Ilu ma problem ze spłatą swoich zobowiązań?

środa, 23.11.2022 12:23 1217 0

Województwo dolnośląskie znajduje się w czołówce, jeśli idzie o zadłużenie jego mieszkańców. Firma KRUK obsługuje w naszym województwie  ponad 349 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 957 365 zł, a średnie zadłużenie w województwie to: 6 816 zł. A jak to wygląda w powiecie ząbkowickim?

POLSKA

Do czołówki regionów, w których jest najwyższa łączna suma zadłużenia konsumentów, należą województwo śląskie z łączną kwotą długów sięgającą ponad 3 mld 698 mln zł, województwo mazowieckie, gdzie konsumenci mają do spłaty prawie 3 mld 345 mln zł czy województwo wielkopolskie z łączną sumą zadłużenia konsumentów, która wyniosła ponad 2 mld 391 mln zł. Tak wynika z danych KRUK S.A. z końca I półrocza 2022 roku.*

Kolejne miejsce pod względem najwyższego zadłużenia konsumentów zajmują mieszkańcy województwa dolnośląskiego, gdzie osoby zadłużone mają do spłaty łącznie prawie 2 mld 381 mln zł. Najniższe zadłużenie odnotowano wśród mieszkańców województwa podlaskiego (ponad 499 mln 143 tys. zł), opolskiego (ponad 538 mln 094 tys. zł) i świętokrzyskiego (ponad 540 mln 171 tys. zł).

- Patrząc na gęstość zaludnienia w poszczególnych regionach, ranking ten nie powinien nikogo zaskoczyć. W województwach, gdzie mieszka najwięcej osób, oczywistym jest, że w porównaniu do mniej zamieszkanych terenów, więcej osób może mieć zaległe płatności. Dlatego warto przyjrzeć się wysokości średniego zadłużenia konsumentów w danym województwie. Wówczas widać, że nie zawsze mieszkańcy z dużych aglomeracji są bardziej zadłużeni od osób zamieszkujących mniej zaludnione województwa– komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. - I tak na przykład osoby zadłużone w województwie podlaskim, gdzie łączna suma ich długu jest jedną z niższych w porównaniu do innych regionów, mają średnio do spłaty większe zaległości niż zadłużeni z gęściej zaludnionych województw – dodaje Agnieszka Salach z KRUKa.

Aby sprawdzić, jak dane województwo wygląda na tle danych ogólnopolskich, warto dodać, że wysokość średniego zadłużenia w Polsce na koniec 2 kwartału 2022 roku wyniosła 7273 zł i w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku była wyższa o 426 zł.
Z zadłużeniem na koniec I półrocza br. zmagało się niemal 3 mln 375 tys. Polaków obsługiwanych przez firmę KRUK, a ich łączne zadłużenie wyniosło ponad 24 mld 544 mln zł.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 Łączna suma zadłużenia mieszkańców województwa dolnośląskiego wyniosła prawie 2 mld 381 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw przez KRUK S.A.  w tym województwie: ponad 349 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 957 365 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 816 zł.

 POWIAT ZĄBKOWICKI 

Liczba spraw dotyczących zadłużenia w tym powiecie ząbkowickim na koniec I półrocza br. wyniosła 7924 (bez spraw dotyczących kredytów hipotecznych), w tym 1679 spraw należących do seniorów z tego regionu. Częściej w tym regionie zadłużają się mężczyźni niż kobiety (ponad 4,9 tys. spraw należy właśnie do panów, a 3 tys. do pań).

Łączna suma zaległych zobowiązań finansowych do spłaty wyniosła niemal 49 mln zł. Jeśli chodzi o rekordowe zadłużenie, to w tym powiecie rekordzista ma do spłaty niemal 496 tys. zł.

- W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, widzimy, że liczba spraw obsługiwanych w powiecie ząbkowickim nie różni się znacząco od analogicznego okresu 2021 roku, ale - jak można wnioskować z danych dotyczących łącznego zadłużenia mieszkańców powiatu ząbkowickiego, suma zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku była wyższa od łącznego zadłużenia o ok. 3 mln zł. Wzrost wartości długów widać też po rosnącej średniej zadłużenia w powiecie ząbkowickim, czyli średnim zadłużeniu przypadającym na jedną osobę, która zmaga się z przeterminowanymi płatnościami. Średnie zadłużenie mieszkańca tego powiatu na koniec I półrocza wyniosło 6159 zł i było wyższe o 54 zł w porównaniu do tego z końca I kwartału 2022 roku i wyższe od średniego zadłużenia, jakie przypadało na osobę zadłużoną w tym powiecie na koniec I półrocza ub. roku o 366 zł - mówi Doba.pl Agnieszka Salach z KRUK S.A.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek