Staże zagraniczne w OHP

środa, 20.7.2022 15:35 875 0

Jednym z głównych zadań OHP jest realizacja projektów wspierających edukację, mobilność, działalność młodzieżową i współpracę międzynarodową. Projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiają uczestnikom OHP udział w zagranicznych stażach i praktykach zawodowych. Dzięki nim młodzież odnosi wiele korzyści, takich jak rozwój zawodowy i osobisty, wzrost kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich.

Główne cele wyjazdów stażowych to: zdobycie kompetencji wymaganych na rynku pracy, uzyskanie doświadczenia zawodowego pożądanego przez pracodawców oraz lepsze zrozumienie kultury gospodarczo-społecznej danego kraju. Działania te stanowią integralną część nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Projektom tego typu towarzyszą przygotowania językowe, kulturowe i pedagogiczne. Umiejętności nabyte zagranicą potwierdzane są uznawanym na terenie Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, dzięki któremu dużo łatwiej znaleźć pracę w całej Europie.

Do najpopularniejszych kierunków zagranicznych praktyk i staży zawodowych należą Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja i Niemcy. Właśnie dobiegły końca staże zawodowe w Niemczech, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech.

WŁOCHY

Na początku czerwca z Rimini wrócili do Polski uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jędrzejowie. W ramach projektu ,,Praktyki zagraniczne skrzydłami w wejściu na rynek pracy” we Włoszech szkolili się młodzi fryzjerzy, cukiernicy, sprzedawcy, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych i elektromechanicy.

NIEMCY

Do wschodnioniemieckiego Brandenburga w ramach projektu „Czas na europejski staż” udała się jedenastoosobowa grupa stażystów z Hufca Pracy Koszalin. Początkujący mechanicy samochodowi uzupełniali w Niemczech wiedzę teoretyczną na temat mechaniki pojazdów. Uczyli się m.in. instalowania obwodów hydraulicznych, regulowania zaworów, budowy układów wtryskowych i technologii silników. Oprócz tego poznawali tradycje i historię Niemiec.

Uczestnicy Hufców Pracy z Łomży i Kolna brali udział w projekcie „Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech”. Projekt zakładał m.in. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz naukę języka niemieckiego. Polska młodzież miała też okazję zwiedzić Berlin, Drezno i Lipsk.

GRECJA

II edycja staży zawodowych przygotowanych przez Hufiec Pracy w Krakowie pt. "Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy" odbyła się w Grecji. Młodzież kształcąca się w zawodach kucharz i fryzjer zdobywała doświadczenie zawodowe w Salonikach. Stażyści mieli wiele okazji do ćwiczenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, a także do nawiązania nowych znajomości, spacerów nad morzem i zwiedzania miasta.

HISZPANIA

Dziewięciu podopiecznych braniewskiego OHP miało możliwość odbycia stażu w hiszpańskiej Ubedzie. Projekt „Inwestycja w przyszłość – Zawodowy Start-Up” przewidywał szkolenie kucharzy, sprzedawców, mechaników samochodowych i murarzy-tynkarzy.

W pięknej Sewilli odbywają się miesięczne staże zawodowe z udziałem młodych osób uczestniczących w projekcie "Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy". Młodzież z jednostek terenowych OHP woj. opolskiego od kwietnia do lipca kształcić się będzie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz fryzjer. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia urokami Sewilli cieszyć się będą uczestnicy OHP z Mazowsza, którzy wezmą udział w akredytowanym projekcie pt. „Praktyka czyni mistrza”. Miesięczne staże u hiszpańskich pracodawców odbędą młodzi fryzjerzy, kucharze, mechanicy i cukiernicy. Głębsze poznanie kultury i języka hiszpańskiego zapewni kurs językowy, który odbędzie się w czasie stażu.

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy już w marcu br. rozpoczął się kurs języka hiszpańskiego. W sierpniu, po opanowaniu specjalistycznej terminologii, piętnastoosobowa grupa przyszłych kucharzy, cukierników, mechaników pojazdów samochodowych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych, sprzedawców, fryzjerów oraz monterów sieci i instalacji sanitarnych, wyjedzie wraz z kadrą wychowawczą na dwutygodniowy staż zawodowy do hiszpańskiej Malagi.

Projekty Erasmus+ o profilu zawodowym realizowane u zagranicznych pracodawców umożliwiają polskiej młodzieży podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontakty z rówieśnikami z innych krajów, a także poznawanie innych kultur i języków. Tego rodzaju przedsięwzięcia dają również sposobność propagowania wiedzy o Polsce, pomagają przezwyciężać stereotypy i wspomagają tworzenie świadomych, obywatelskich postaw

Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem OHP jest wspomaganie państwowego systemu oświaty za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Beneficjentami działań Ochotniczych Hufców Pracy są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. OHP pomagają im ukończyć szkołę oraz zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w ponad 60 branżach. Ponadto Hufce podejmują i wspierają wszelkie inicjatywy służące wychowaniu poprzez pracę oraz zwalczaniu bezrobocia. W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy działa obecnie 27 jednostek budżetowych. W tym 16 komend wojewódzkich, 7 centrów kształcenia i wychowania. Hufce dysponują czteroma ośrodkami szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo-wychowawczych i 243 jednostek realizujących usługi z zakresu rynku pracy

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek