XLIX Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

środa, 29.9.2021 12:56 692 0

Dzisiejsze posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich to pozytywne decyzje dla rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębiorczości w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Przyjęto cztery uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Braszowice oraz dla obszaru i części miasta Ząbkowice Śląskie, które znacząco wpłyną na rozwój i zmianę zagospodarowania naszej gminy w obszarze mieszkalnictwa wielorodzinnego jak i rozwoju przedsiębiorczości.

Radni Rady Miejskiej podjęli także uchwałę dot. wprowadzenia zmiany w budżecie miasta i gminy na rok 2021.

Ustalono także zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określono rodzaj świadczeń w ramach tej pomocy, a także warunki i sposób ich przyznawania.

Dokonano zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z dnia 26.08.2021r. i 03.09.2021r.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie (projekt nr 1)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok (projekt nr 2)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich (projekt 3)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice (projekt 4)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego miasta Ząbkowice Śląskie (projekt 5)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego miasta Ząbkowice Śląskie (projekt 6)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich (projekt 7)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich
Interpelacje i zapytania radnych
Wolne wnioski i informacje
Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek