Zgromadzenie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej

środa, 28.2.2018 13:16 1075 0

Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej zaprasza na Zgromadzenie Przedstawicieli Spółki, które zaplanowane zostało na 14 marca 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Żarowie, pok. nr 19 (sala narad)

Porządek i tematyka posiedzenia:

 • Powitanie.

 • Wybór protokolanta oraz powołanie przewodniczącego posiedzenia.

 • Sprawozdanie z pracy Zarządu.

 • Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

 • Przedstawienie planu pracy na 2018 rok.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań na rok 2018.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki człnkowskiej na rok 2018

 • Dyskusja.

 • Sprawy wniesione.

 • Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)