komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

Zapowiedź majowej sesji

czwartek, 6.5.2021 09:32 , komentarze: 0 , odsłony: 228
kategorie artykułu:

W środę, 12 maja br. o godz. 15.00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023, która odbędzie się zdalnie przy użyciu programu eSesja.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu.

 

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności, obrady odbędą się zdalnie oraz bez udziału publiczności. Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXV/20 oraz XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
  c) zmieniająca uchwałę Nr 21/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis,
  d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy."
  e) w sprawie wyłączenia z drogi gminnej nr 110750 D wydzielonej działki o nr 140, AM-16, Obręb: 4 o powierzchni 2.0372 ha z jednoczesnym pozbawieniem kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
  f) w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Strzegomiu,
  g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, położonego w granicach terenu górniczego.
  h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom
  i) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom
  j) w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,
  k) zmieniająca uchwałę Nr 77/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok",
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie wraz z ewaluacją z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Strzegom na lata 2016-2020 za rok 2020.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2016-2020 za 2020 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Strzegom w 2020 r.
 12. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.
 

Wasze komentarze

dzisiaj, 7 godz temu
czwartek, 17.6.2021 23:41
czwartek, 17.6.2021 12:19
czwartek, 17.6.2021 08:24
środa, 16.6.2021 11:43
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra