komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Albiny, Zdzisławy

XVI sesja Rady Gminy Świdnica

piątek, 29.11.2019 10:41 , komentarze: 0 , odsłony: 177
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XVI SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 28.11.2019 r. o godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Świdnica na realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
  4. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z. o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2018 -2023;
  5. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy przystanków/peronów autobusowych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie;
  6. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 8. Zapytania i interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

piątek, 13.12.2019 12:23
piątek, 13.12.2019 12:18
piątek, 13.12.2019 12:14
piątek, 13.12.2019 11:00
piątek, 13.12.2019 10:53
czwartek, 12.12.2019 14:12
czwartek, 12.12.2019 14:06
czwartek, 12.12.2019 13:58
czwartek, 12.12.2019 12:52
czwartek, 12.12.2019 08:23
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SKUP AUT
SKUP AUT
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Pośrednictwo EUCO
Pośrednictwo EUCO
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
Mati Autogaz
Mati Autogaz