XLI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy

wtorek, 24.5.2022 15:18 529 0

W piątek, 27 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpocznie się XLI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy podczas której wręczony zostanie dyplom nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej.

Radni rozpatrywać będą 10 projektów uchwał, m.in. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia południe, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2022r.

Przedstawiona zostanie także analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2021.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)