Wybrano Radę Seniorów w Świdnicy

czwartek, 23.6.2022 12:59 873 0

Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. 21 czerwca odbyły się wybory do trzeciej jej kadencji.

 W posiedzeniu uczestniczyli prezydent Świdnicy, Beata Moskal Słaniewska oraz jej zastępca, Szymon Chojnowski. W zgromadzeniu seniorów udział wzięło 20 kandydatów na radnych oraz przedstawiciele II kadencji, czyli przewodniczący, Marian Wilczyński i wiceprzewodnicząca, Lucyna Malinowska. Spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniono siedemnastoosobowy skład Rady Seniorów na lata 2022-2026:

 Dorota Balcerek
 Kazimierz Deptuła
 Zdzisław Dybciak
 Jerzy Fitrzyk
 Jan Grusiecki
 Maria Kasprowicz - Gładysz
 Ryszard Kielar
 Aleksandra Klacewicz
 Lucyna Lewicka
 Jolanta Mieńko
 Albert Mścisz
 Bolesława Olejniczak
 Barbara Przybyła
 Sabina Spodymek-Kapuścińska
 Elżbieta Szydełko
 Mariola Uczkuronic
 Bogusław Wojtal

 Rada trzeciej kadencji wybrała następnie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz
sekretarza, którymi zostali:
 Przewodniczący - Ryszard Kielar
 Wiceprzewodniczący - Albert Mścisz
 Sekretarz - Maria Kasprowicz - Gładysz

Członkami Rady Seniorów są osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Świdnicy. Kandydaci musieli także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych. Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego.

 Wieku i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

foto - UM Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)